Ebʼ li loqʼlaj hu
  Helaman 10
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Ch’ol 10

  Li Qaawa’ naxk’e re laj Nefi li wankilal re tz’apok—Nak’ehe’ xwankil chi bak’ok ut chi hitok sa’ ruchich’och’ ut sa’ choxa—Naxtaqlaheb’ li tenamit chixjalb’al xk’a’uxl malaj te’oso’q—Li Musiq’ej naxk’am a’an sa’ li junjunq tuub’ chi tenamit. Wan na 21–20 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 Ut kik’ulman naq kiwakli jun jachok-ib’ sa’ xyanq li tenamit, jo’kan naq ke’xjach rib’ chi ka’pak’al ut ke’xk’amatq xb’eheb’, ut ke’xkanab’ laj Nefi xjunes, naq wan chi xaqxo sa’ xyiheb’.

  2 Ut kik’ulman naq laj Nefi kixchap xb’e sa’ xjayal li rochoch a’an, yoo chaq achixtz’ilb’al rix sa’ xch’ool li k’a’aq re ru kixk’ut chaq li Qaawa’ chiru.

  3 Ut kik’ulman, naq yoo chi jo’kan chi k’oxlank sa’ xch’ool—ut k’a’jo’ xtawajik xch’ool xb’aan xmaa’usilal lix tenamiteb’ laj Nefita, lix muqmuukil k’anjel re q’ojyin, ut lix kamsihomeb’, ut lix poqlehomeb’, ut li k’iila paay chi maa’usilal—ut naq yoo chi jo’kan chixtz’ilb’al rix sa’ xch’ool, k’ehomaq reetal, kik’ulman naq kichal jun xyaab’ kuxej rik’in, ut kixye:

  4 Osob’tesinb’ilat, at Nefi, xb’aan li k’a’aq re ru xab’aanu, xb’aan naq ink’ehom reetal chan ru naq aink’a’ xatlub’ sa’ xch’olob’ankil li aatin, li kink’e aawe, chiru li tenamit a’in. Ut ink’a’ kaxuwaheb’ ru, ut ink’a’ kasik’ baayu’am aajunes, kasik’ b’an li cwajom, ut xpaab’ankil intaqlahom.

  5 Ut anajwan, xb’aan naq kab’aanu a’in chi ink’a’ nakatlub’ rik’in, k’e reetal, laa’in tatwosob’tesi chi junelik; ut tink’e xnimal aametz’ew rik’in aatin ut rik’in b’aanuhom, rik’in paab’aal ut rik’in k’anjel; relik chi yaal, jo’kan naq achixjunil li k’a’aq re ru taab’aanumanq aawe jo’ chanru laa bwaatin, xb’aan naq laa’at cink’a’ taapatz’ li moko naxk’am ta rib’ rik’in li rajom inch’ool.

  6 K’e reetal, laa’at aj Nefi, ut laa’in li Dios. K’e reetal, ninch’olob’ chawu chiru rilob’aaleb’ lin anjel, naq laa’at taawanq aawankil sa’ xb’een li tenamit a’in, ut taasak’ li ch’och’ rik’in awe’ej, ut rik’in yajel, ut rik’in sachok, jo’ chanru xmaa’usilaleb’ li tenamit a’in.

  7 K’e reetal, nink’e wankilal aawe, naq yalaq k’a’ru ataatz’ap sa’ ruchich’och’ tz’aptz’ooq sa’ choxa, ut yalaq k’a’ru taahit sa’ ruchich’och’ hitb’ilaq sa’ choxa; ut chi jo’kan taawanq aawankil sa’ xyanq li tenamit a’in.

  8 Ut chi jo’kan, wi taaye re li santil ochoch a’in naq jachb’ilaq sa’ xyi, taab’aanumanq.

  9 Ut wi taaye re li atzuul a’in, Chat-uq’e’q, ut chatkanaaq chi helho, taab’aanumanq.

  10 Ut k’e reetal, wi taaye naq li Dios tixsak’ li tenamit a’in, taak’ulmanq.

  11 Ut anajwan k’e reetal, nakatintaqla, naq tatxik ut taach’olob’ chiru li tenamit a’in, naq jo’ka’in naxye li Qaawa’ Dios, li Nimajwal: Wi ink’a’ nekejal eek’a’uxl, texsak’e’q, toj reetal ajwi’ li asache’k.

  12 Ut k’ehomaq reetal, kik’ulman anajwan naq chirix naq li Qaawa’ kixye li aatin a’in re laj Nefi, a’an kixaqli ut moko xko’o ta sa’ rochoch a’an; kisutq’i b’an rik’ineb’ li jar tuub’ chi tenamit li jek’inb’ileb’ chiru lix b’een li ch’och’, ut ki’ok chixch’olob’ankil chiruheb’ li raatin li Qaawa’ li kiyehe’ chaq re, chirix lix sachlijikeb’ wi ink’a’ te’xjal xk’a’uxl.

  13 Anajwan k’ehomaq reetal, us ta nimla sachb’a-ch’oolej a’an li kixb’aanu chaq laj Nefi naq kixye reheb’ chirix xkamik li xb’eenil aj raqol aatin, ke’xkawob’resi li raameb’ ut ink’a’ ke’ab’in chiru li raatin li Qaawa’.

  14 Jo’kan naq laj Nefi kixch’olob’ chiruheb’ li raatin li Qaawa’, ut kixye: Wi ink’a’ nekejal eek’a’uxl, jo’ka’in naxye li Qaawa’, texsak’e’q toj reetal ajwi’ li sache’k.

  15 Ut kik’ulman naq chirix naq laj Nefi kixch’olob’ li aatin chiruheb’, k’ehomaq reetal, toj ke’xkawob’resi li raameb’ ut ink’a’ ke’raj ab’ink chiru li raatin; jo’kan naq ke’xhob’, ut ke’xsik’ xk’eeb’al li ruq’ sa’ xb’een re te’xtz’ap sa’ tz’alam.

  16 A’b’an k’ehomaq reetal, kiwan lix wankil li Dios rik’in, ut ink’a’ ke’ru chixchapb’al re xtz’apb’al sa’ tz’alam, xb’aan naq kik’ame’ xb’aan li Musiq’ej ut ki’isiik chaq sa’ xyiheb’.

  17 Ut kik’ulman naq chi jo’kan xko’o sa’ li Musiq’ej, sa’ li junjunq ch’uut chi tenamit, chixch’olob’ankil li raatin li Dios, toj reetal naq kixch’olob’ ajwi’ chiruheb’ chixjunil, malaj kixtaqla chaq sa’ xyanqeb’ chixjunil li tenamit.

  18 Ut kik’ulman naq ink’a’ ke’raj ab’ink chiru li raatin; ut ki’ok chi wank li wech’ok-ib’, jo’kan naq ke’wan chi jachjookeb’ rib’ ut ke’ok chixkamsinkil rib’ chirib’ileb’ rib’ rik’in li yok’leb’ ch’iich’.

  19 Ut chi jo’kan kiraqe’ li xjunlaju xkaak’al chihab’ rawa’b’ejileb’ laj raqol aatin sa’ xb’een lix tenamit laj Nefi.