Skrifterna
Ether 5


Kapitel 5

Tre vittnen och själva verket ska stå som vittnesbörd om Mormons boks sannfärdighet.

1 Och jag, Moroni, har skrivit de ord som jag fick befallning om, såsom jag minns dem, och jag har talat om för dig vad jag har aförseglat. Rör dem därför inte i avsikt att översätta, för detta är dig förbjudet, utom när det framdeles är enligt Guds visdom.

2 Och se, du kan få förmånen att visa plåtarna för adem som ska hjälpa till att frambringa detta verk.

3 Och för atre ska de visas genom Guds makt. Därför ska de förvisso bveta att dessa ting är csanna.

4 Och genom tre avittnens mun ska dessa ting stadfästas. Och de tres vittnesbörd och detta verk, vari Guds makt ska visas, och även hans ord, varom Fadern, Sonen och den Helige Anden bär vittne – och allt detta ska stå som ett vittnesbörd mot världen på den yttersta dagen.

5 Och om så är att de omvänder sig och akommer till Fadern i Jesu namn ska de bli mottagna i Guds rike.

6 Och om så är att jag inte har någon myndighet över dessa ting, döm själva. För ni ska veta att jag har myndighet när ni ser mig, och vi står inför Gud på den yttersta dagen. Amen.