Ebʼ li loqʼlaj hu
  Enos 1
  Eb’ li raqalil
  Tema

  Lix Hu Laj Enos

  Ch’ol 1

  Laj Enos natijok rik’in xnimal xmetz’ew, ut naxk’ul risinkil lix maak—Nachal lix yaab’ xkux li Qaawa’ sa’ xk’a’uxl, ut naxyeechi’i li kolb’a-ib’ choq’ reheb’ laj Lamanita sa’ junaq kutan chalel—Eb’ laj Nefita ke’xsik’ xk’amb’aleb’ wi’chik laj Lamanita—Laj Enos nasaho’ xch’ool rik’in laj Tojol rix. Wan na 420 chihab’ ma nayo’la li Kristo.

  1 K’ehomaq reetal, kik’ulman naq laa’in, aj aEnos, rik’in xnawb’al ru inyuwa’ naq a’an jun btiikil winq—xb’aan naq ckinixtzol sa’ li raatinob’aal, ut jo’kan ajwi’ sa’ lix dch’olanihom ut lix tijom li Qaawa’—ut osob’tesinb’ilaq taxaq xk’ab’a’ lin Dios xb’aan a’in—

  2 Ut tinye eere resil li ayalok-u kinwan wi’ chiru li Dios, junxilaj naq kink’ul brisinkil inmaak.

  3 K’ehomaq reetal, xkohin chixyoob’aleb’ li xul sa’eb’ li k’iche’; ut li aatin li kok’ aj xsa’ kiwab’i chaq chixyeeb’al inyuwa’ chirix li junelik yu’am, ut lix asahileb’ xch’ool laj santil paab’anel, bki’ok sa’ xchamal inch’ool.

  4 Ut akitz’okaak li waam; ut bkinwiq’la chiru laj yiib’ahom we, ut kin’elajin chiru rik’in ctijok ut tz’aamank rik’in nimla metz’ew choq’ re li waam laa’in; ut chiru chixjunil li kutan kin’elajin chiru; relik chi yaal, ut naq ki’ok q’ojyin toj kintaqsi xyaab’ inkux taqe’q, re naq toj sa’ choxa kiwulak.

  5 Ut kichal jun axyaab’ kuxej wik’in, kixye: At Enos, kuyb’il aamaak, ut laa’at tat-osob’tesiiq.

  6 Ut laa’in, aj Enos, kinnaw naq li Dios ink’a’ kiru chi tik’ti’ik; jo’kan naq oso’jenaq li maak sa’ inb’een.

  7 Ut laa’in kinye: At Qaawa’, chan ru nab’aanuman?

  8 Ut a’an kixye we: Sa’ xk’ab’a’ laa apaab’aal chirix li Kristo, li maajun wa aawab’ihom chi moko aawilom. Ut toj taanume’q k’iila chihab’ rub’elaj naq tixk’utb’esi rib’ sa’ li tz’ejwalej; jo’kan ut, ayu, laa paab’aal bxk’irtesink aawe.

  9 Anajwan, kik’ulman naq chirix naq kiwab’i li aatin a’in kin’ok chireek’ankil awatawom choq’ re lix chaab’ilaleb’ li was wiitz’in aj Nefita; jo’kan naq bkinhoy x’anchalil li waam chiru li Dios choq’ reheb’.

  10 Ut naq yookin chixyalb’al inmetz’ew chi jo’kan sa’ li musiq’ej, k’ehomaq reetal, kichal wi’chik sa’ aink’a’uxl lix yaab’ xkux li Qaawa’, ut kixye: Laa’in tinwula’aniheb’ laa was aawiitz’in a’ yaal jo’ chanru naq yalb’ileb’ xq’e sa’ xpaab’ankileb’ lin taqlahom. bKink’e reheb’ li ch’och’ a’in, ut a’an santil ch’och’; ut moko cninmajewa ta, ka’ajwi’ xb’aan maa’usilal; jo’kan naq tinwula’aniheb’ laa was aawiitz’in jo’ chanru kinye; ut li q’etok aatin reheb’ tink’am rik’in rahil ch’oolejil sa’ xb’een lix jolomeb’ a’an.

  11 Ut chirix naq laa’in, aj Enos, kiwab’i li aatin a’in, lin paab’aal ki’ok chi wank chi ink’a’ na’eek’an chirix li Qaawa’, ut najt kintijok chiru rik’in k’iila yalok metz’ew chirixeb’ li was wiitz’in aj Lamanita.

  12 Ut kik’ulman naq chirix naq akintijok ut kink’anjelak chi yalb’il anchal inq’e, li Qaawa’ kixye we: Laa’in tink’e aawe jo’ chanru baawajom, sa’ xk’ab’a’ laa paab’aal.

  13 Anajwan ut k’ehomaq reetal, a’in li atawom li kiwaj wi’ rik’in—naq wi taa’uxq naq eb’ lin tenamit aj Nefita te’t’ane’q sa’ li q’etok aatin, ut ate’sache’q chi yalaq chan ru, ut eb’ laj Lamanita ink’a’ te’sache’q, naq li Qaawa’ Dios btixk’uula jun tz’iib’anb’il esil re lin tenamit, a’eb’ laj Nefita; us ta taa’uxmanq rik’in xwankil lix santil tel, re naq taaruuq ctaak’ehe’q chi k’utmank sa’ junaq kutan chalel chiruheb’ laj Lamanita, re naq maare taaruuq dte’k’ame’q sa’ li kolb’a-ib’—

  14 Xb’aan naq sa’ li kutan a’in amaak’a’ x’ok wi’ li yalok metz’ew kiqab’aanu re xk’ojob’ankileb’ wi’chik sa’ li tz’aqal paab’aal. Ut eb’ a’an ke’xxaqab’ aatin sa’ xjosq’ileb’ naq wi ta taaruuq, bte’xsach raj eb’ li qatz’iib’anb’il esil qochb’een laa’o, ut jo’kan ajwi’ chixjunil li na’leb’ kanab’anb’il chaq xb’aaneb’ li qayuwa’.

  15 Jo’kan naq laa’in, rik’in xnawb’al naq li Qaawa’ Dios naru achixk’uulankileb’ li qatz’iib’anb’il esil, ink’a’ kinkanab’ elajink chiru, xb’aan naq a’an kixye chaq we: Yalaq k’a’ re ru taapatz’ rik’in paab’aal, rik’in xpaab’ankil naq tatk’uluq sa’ lix k’ab’a’ li Kristo, a’an taak’ul.

  16 Ut laa’in kiwan inpaab’aal, ut kin’elajin chiru li Dios naq atixk’uulaheb’ li btz’iib’anb’il esil; ut a’an ki’ok sa’ sumwank wik’in naq ctixk’e chi k’ute’k chiruheb’ laj Lamanita sa’ li kutan k’oxlanb’il xb’aan.

  17 Ut laa’in, aj Enos, kinnaw naq taawanq jo’ chanru li sumwank li kixk’uub’ chaq, jo’kan naq kihilan li waam.

  18 Ut li Qaawa’ kixye we: Eb’ laa yuwa’ ke’xtz’aama ajwi’ li na’leb’ a’in chiwu; ut taab’aanumanq reheb’ jo’ chanru lix paab’aaleb; xb’aan naq lix paab’aaleb’ a’an chanchan ajwi’ chaq laa we.

  19 Ut anajwan kik’ulman naq laa’in, aj Enos, xkohin sa’ xyanqeb’ lix tenamit laj Nefi, ut kin’aatinak jo’ profeet chirix li k’a’aq re ru taachalq, ut kinch’olob’ xyaalal li k’a’aq re ru wab’ihom ut wilom chaq.

  20 Ut ninch’olob’ xyaalal naq lix tenamit laj Nefi yalb’ileb’ xq’e naq ke’xsik’ xk’ojob’ankileb’ wi’chik laj Lamanita sa’ li tz’aqal paab’aal re li Dios. A’b’anan maak’a’ ki’ok wi’ li aqak’anjel; xaqxo lix kaqaleb’, ut k’amb’ileb’ xb’e xb’aan li maa’usilal li ak reheb’, jo’kan naq a’aneb’ jun tenamit xulo’jenaq, josq’eb’, ut baj rahom kik’, nujenaqeb’ rik’in cloq’onink pak’b’il dios ut tz’ajnil; neke’xtzeka li xul aj yo; neke’wan rochoch sa’ muheb’aal t’ikr, ut neke’b’eek yalaq b’ar sa’ li yamyookil ch’och’ chi lanb’il xyiitoqeb’ rik’in jun aq’ej tz’um ka’ch’in roq ut chi b’esb’il xjolomeb’; ut lix seeb’aleb’ rik’in li dtzimaj kiwan, ut rik’in li k’onk’ookil ch’iich’, ut li maal. Ut naab’aleb’ a’an maak’a’ chik neke’xk’ux, ka’ajwi’ li rax tib’; ut rajlal ke’xsik’ qasachb’al.

  21 Ut kik’ulman naq eb’ lix tenamit laj Nefi ke’xk’anjela li ch’och’, ut ake’xk’iresi li k’iila paay chi iyaj nak’uxman, ut ru che’, ut li teep chi ketomq, ut xteepal li k’iila paay chi wakax, li jar raqal wan, ut li chib’aat, ut li yuk k’iche’, ut jo’kan ajwi’ k’iila kawaay.

  22 Ut q’axal k’iheb’ li aprofeet ke’wan sa’ qayanq. Ut eb’ li tenamit a’aneb’ jun tenamit bjipeb’ xk’a’uxl, ch’a’ajeb’ chi tawok xyaalal.

  23 Ut maak’a’ kiwan, ka’ajwi’ li aaatin q’axal kaw, rik’in bjultikank aatin ut aatinak jo’ profeet chirix li pleet, ut li wech’ok-ib’, ut li sachok, ut junelik cxjultikankil reheb’ li kamk, ut xnajtil ru li junelik q’e kutan, ut lix raqb’a-aatin ut lix wankilal li Dios, ut chixjunil li k’a’aq re ru a’in—rik’in reek’asinkileb’ xch’ool drajlal chixxuwankil ru li Dios. Ninye naq maak’a’ kiwan, ka’ajwi’ li k’a’aq re ru a’in, ut li aatinak chi q’axal saqen ru, li kiramokeb’ ru re ink’a’ sa’ junpaat te’kub’eeq sa’ li sache’k. Ut jo’ka’in naq nintz’iib’ak chirixeb’.

  24 Ut kiwileb’ li pleet ke’wan wi’ laj Nefita rik’ineb’ laj Lamanita chiru xb’ehil lin kutan.

  25 Ut kik’ulman naq kin’ok chi tixk, ut ak numenaq jun cient rik’in b’elelaju xkaak’al chihab’ relik chaq aJerusalen li qayuwa’ aj Lehi.

  26 Ut kiwil naq sa’ junpaat tento tinkub’eeq sa’ lin muqleb’aal, chi ak eek’asinb’ilin chaq xb’aan lix wankilal li Dios naq tento tinjultikanq ut tin’aatinaq jo’ profeet chiru li tenamit a’in, ut tinch’olob’ li aatin jo’ chanru li yaal li wan rik’in li Kristo. Ut kinch’olob’ a’an chiru chixjunil lin kutan, ut kisaho’ wi’chik inch’ool rik’in a’an chiru li k’a’ru re li ruchich’och’.

  27 Ut chi seeb’ tinxik sa’ xna’aj lin ahilob’aal, a’an rik’in laj Tojol wix; xb’aan naq ninnaw naq rik’in a’an tinhilanq. Ut nasaho’ inch’ool rik’inaq li kutan naq li k’a’ru we li bnakam tixk’e chirix li cink’a’ nakam, ut taaxaqliiq chiru a’an; toja’ naq tinwil li rilob’aal rik’in sahil ch’oolejil, ut a’an tixye we: Kim wik’in, at osob’tesinb’il, wan jun li na’ajej kawresinb’il choq’ aawe sa’eb’ li drochoch lin Yuwa’. Amen.