3Nephi 25


Hoofdstuk 25

De hoogmoedigen en goddelozen zullen bij de wederkomst als stoppels worden verbrand — Elia zal terugkeren voor die grote en geduchte dag — Vergelijk Maleachi 4. Ongeveer 34 n.C.

1 Want zie, de dag komt, abrandend als een oven; en alle bhoogmoedigen, ja, en allen die goddeloosheid bedrijven, zullen stoppels zijn; en de dag die komt, zal hen in brand steken, zegt de Heer der heerscharen, zodat hij hun wortel noch tak zal overlaten.

2 Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de aZoon van gerechtigheid opgaan met genezing onder zijn vleugels; en u zult uitgaan en bopgroeien als ckalveren in de stal.

3 En u zult de goddelozen avertreden; want tot stof zullen zij zijn onder uw voetzolen op de dag dat Ik dat zal doen, zegt de Heer der heerscharen.

4 Gedenk de wet van Mozes, mijn knecht, die Ik hem op aHoreb geboden heb voor geheel Israël, met de inzettingen en gerichten.

5 Zie, Ik zend u de profeet aElia, voordat de grote en geduchte bdag van de Heer komt;

6 en hij zal het hart van de vaders tot de kinderen aterugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met een ban zal slaan.