Tusitaulima ma Valaauga
Tusitaulima Aoao: Auauna Atu i Le Ekalesia a Iesu Keriso o le Au Paia o Aso e Gata Ai
Vaefaamatalaga

Hide Footnotes

Autu