Noul Testament 2019
30 septembrie-13 octombrie Efeseni: „Pentru desăvârșirea sfinților”
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

„30 septembrie-13 octombrie Efeseni: «Pentru desăvârșirea sfinților»”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„30 septembrie-13 octombrie Efeseni”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Family life

30 septembrie-13 octombrie

Efeseni

„Pentru desăvârșirea sfinților”

În timp ce studiați Epistola către efeseni, gândiți-vă la principiile pe care le puteți sublinia pentru a-i binecuvânta pe copiii cărora le predați. Consemnați orice idei vă vin în minte în timp ce citiți.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Invitați copiii să formeze un rând. Rugați prima persoană din rând să împărtășească ceva ce a învățat recent în timpul studiului din scripturi ca familie, la Societatea Primară sau în altă parte. Rugați copilul următor să repete ceea ce a împărtășit copilul dinaintea lui și, apoi, să adauge un lucru pe care l-a învățat. Repetați acest lucru până când fiecare copil a avut ocazia să împărtășească.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Efeseni 2:19

Membrii Bisericii trebuie să fie prieteni și „împreună cetățeni”.

Copiii din clasa dumneavoastră sunt mai degrabă „străini” sau „împreună cetățeni” unul alături de celălalt și de alți membri ai episcopiei? Ajutați-i să înțeleagă că, deși suntem diferiți, Salvatorul ne ajută să fim uniți să ne iubim unii pe alții.

Posibile activități

 • Expuneți o ilustrație cu Salvatorul în centrul clasei. Invitați copiii să stea în diferite părți ale clasei pentru a-i reprezenta pe „străini” sau „împreună cetățeni”. În timp ce citiți Efeseni 2:19, invitați-i să se îndrepte către ilustrația cu Hristos până când se vor apropia cu toții. Spuneți-le că, pe măsură ce ne apropiem de Salvator, putem deveni uniți cu ceilalți ca prieteni și „împreună cetățeni”.

 • Găsiți ilustrații cu copii din diferite părți ale lumii și ascundeți-le prin clasă. Expuneți o ilustrație cu Salvatorul în fața clasei. Invitați membrii clasei dumneavoastră să se împartă în grupuri de câte doi, la fel ca misionarii, și să găsească, pe rând, o ilustrație a unui „străin” pe care să o expună lângă ilustrația cu Salvatorul. Ajutați-i să înțeleagă că, atunci când oamenii sunt botezați, ei devin parte a familiei Bisericii noastre sau a „casei lui Dumnezeu”. Cum putem ajuta un membru nou să se simtă binevenit?

Efeseni 6:1-3

Tatăl Ceresc dorește ca eu să ascult de părinții mei.

Pe măsură ce citiți Efeseni 6:1-3, gândiți-vă la moduri prin care puteți ajuta copiii să înțeleagă de ce este important să asculte de părinții lor.

Posibile activități

 • Citiți membrilor clasei Efeseni 6:1 sau ajutați unul dintre copii să citească. Rugați-i să facă o interpretare pe roluri a momentelor în care au ascultat de părinții lor. Ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu ar fi ascultat?

 • Cântați împreună un cântec despre supunere, cum ar fi „Mă supun iute” (Cântece pentru copii, p. 71). Opriți-vă după primul vers și rugați un copil să spună ceva ce un părinte îi cere să facă; apoi terminați de cântat imnul. Repetați de câteva ori, astfel încât și altor copii să le vină rândul.

 • Împărtășiți o experiență în care ați ascultat de părinții dumneavoastră și ați fost binecuvântați. Sau puteți împărtăși povestea despre Chloe relatată de sora Carole M. Stephens în cadrul cuvântării „Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele” (Ensign sau Liahona, nov. 2015, p. 118-120) sau vizionați prezentarea video „Going to Grandma’s (Mergând la bunica)” (LDS.org).

Efeseni 6:10-18

[Armura] lui Dumnezeu mă poate proteja.

Cum îi veți ajuta pe copii să înțeleagă că a face lucruri drepte este ca și cum ar îmbrăca o armură?

Posibile activități

 • Arătați o ilustrație cu o persoană care poartă o armură, precum cea din pagina cu activități din această săptămână sau rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii. Pe măsură ce rezumați Efeseni 6:10-18, arătați copiilor cum diferite părți din armură protejează diferite părți ale corpului. [Vedeți „The Whole Armor of God (Întreaga armură a lui Dumnezeu)”, Friend, iun. 2016, p. 24-25.]

 • Aduceți în clasă mai multe obiecte, care ar putea reprezenta piesele de armură menționate în Efeseni 6: 14-17 (de exemplu, o pălărie ori un șorț) sau decupați din hârtie bucăți simple din armură. Permiteți copiilor să-și pună, pe rând, „armura”. Discutați despre ce înseamnă să fie protejați de rău și cum îi poate proteja fiecare bucată de armură dacă o îmbracă. Cum ne îmbrăcăm cu armura lui Dumnezeu? (De exemplu: studiind scripturile, slujind altora, rugându-ne, fiind supuși etc.)

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Efeseni 2:13-19

Noi suntem împreună cetățeni în casa lui Dumnezeu.

Copiii sunt întăriți când au prieteni buni în Evanghelie. Cum puteți să-i ajutați să fie prieteni mai buni unii altora?

Madagascar: Church Meetings

Noi suntem „împreună cetățeni” cu sfinții lui Dumnezeu.

Posibile activități

 • Citiți împreună Efeseni 2:19 și discutați despre ce înseamnă a fi străin sau necunoscut. Împărtășiți o experiență în care v-ați simțit ca un străin sau un necunoscut și cineva v-a ajutat să vă simțiți binevenit și acceptat. Invitați copiii să împărtășească experiențe asemănătoare. Ce trebuie să facem pentru a deveni „împreună cetățeni” și nu străini? Există copii în clasa dumneavoastră care nu participă în mod frecvent, poate pentru că se simt ca niște străini? Ajutați copiii să întocmească un plan pentru a-i ajuta pe acești membri să se simtă bineveniți și iubiți.

 • Pentru a-i ajuta pe copiii cărora le predați să se apropie unul de celălalt, scrieți, pe tablă, câteva întrebări care să-i determine să împărtășească ceva despre ei înșiși, cum ar fi: Când ai primit răspuns la o rugăciune? sau Ce lucru îți place să faci cel mai mult cu familia ta? Împărțiți copiii în echipe de câte doi și rugați-i să-și adreseze unul altuia întrebările. Ce au învățat unul despre altul?

Efeseni 6:1-3

Tatăl Ceresc dorește ca eu să-i ascult și să-i cinstesc pe părinții mei.

Gândiți-vă la moduri prin care puteți ajuta copiii să înțeleagă de ce este important să asculte de părinții lor.

Posibile activități

 • Invitați copiii să citească, în mod individual, Efeseni 6:1-3 și să identifice expresii care sunt importante pentru ei. Invitați-i să împărtășească aceste expresii și să spună de ce simt că acestea sunt importante.

 • Invitați copiii să împărtășească exemple de oameni din scripturi care și-au ascultat și cinstit părinții, cum ar fi Salvatorul (vedeți Luca 2:42-52), Rut (vedeți Rut 1) sau Nefi (vedeți 1 Nefi 3:1-8). De ce este important să-i ascultăm și să-i cinstim pe părinții noștri?

 • Dați fiecărui copil o foaie de hârtie având scris, în partea de sus, cuvântul cinste. Discutați ce înseamnă cuvântul. Invitați copiii să scrie sau să deseneze pe foile lor ceva ce pot face pentru a arăta că-și cinstesc părinții.

Efeseni 6:10-18

Armura lui Dumnezeu mă poate proteja de rău.

În timp ce citiți Efeseni 6: 10-18, gândiți-vă la unele dintre pericolele spirituale cu care se confruntă copiii și cum îi puteți ajuta să dobândească tărie împotriva lor.

Posibile activități

 • În timp ce un copil citește Efeseni 6: 10-18, rugați un alt copil să enumere sau să deseneze, pe tablă, piesele din armură menționate. De ce este importantă armura în timpul unei lupte? Cum ne putem îmbrăca din punct de vedere spiritual cu armura lui Dumnezeu în fiecare zi?

 • Desemnați fiecare copil să deseneze și să eticheteze o piesă din armura descrisă în Efeseni 6:14-17. Cum pot aceste părți ale armurii să ne protejeze de rău? Ce promite Domnul celor care îmbracă armura lui Dumnezeu? (Vedeți Efeseni 6:13.) Ce înseamnă să ne „[împotrivim] în ziua cea rea”?

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să observe în această săptămână pe cineva care poate se simte ca un străin. Îndemnați-i să facă ceva pentru a ajuta acea persoană.

Să ne îmbunătățim predarea

Ajutați copiii mici să învețe din scripturi. Pentru a ajuta copiii mici să învețe din scripturi, concentrați-vă asupra unui singur verset de scriptură sau doar asupra unei expresii cheie. Puteți să invitați copiii să se ridice în picioare când aud un anume cuvânt sau o anume expresie. (Vedeți Să predăm în modul Salvatoruluip. 25-26.)

2019 IC Primary