Muzică
Mă supun iute

71

Mă supun iute

Cu voioşie

1. Când mă cheamă mama,

Mă supun iute.

Şi vreau ca‑n toate zilele

Să fac ce‑i bine.

2. Când mă chemă tata,

Mă supun iute.

Şi vreau ca‑n toate zilele

Să fac ce‑i bine.

3. Tatăl Ceresc, eu ştiu

Că mă iubeşte.

Şi vreau ca‑n toate zilele

Să fac ce‑i bine.

Opţional, poate fi cântat ostinato (în mod repetat)
Mă supun iute. Mă supun iute. (etc.)

Textul: Thelma J. Harrison, 1906-1991

Muzica: cântec popular rusesc. Opţional ostinato de Patricia Haglund Nielsen, 1936-2009

Textul © 1969 IRI. Ostinato © 1986 Sonos Music Resource. Acest cântec poate fi copiat pentru a fi folosit ocazional, la Biserică sau acasă, în scopuri necomerciale.

Coloseni 3:20

Alma 37:35