Societatea Primară
23-29 septembrie Galateni: „[Umblați] prin Duhul”

„23-29 septembrie Galateni: «[Umblați] prin Duhul»”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„23-29 septembrie Galateni”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

New Testament. Trials and Conspiracy to Kill Paul

23-29 septembrie

Galateni

„[Umblați] prin Duhul”

În timp ce citiți Epistola către galateni, ce impresii aveți despre ceea ce trebuie să învețe copiii din clasa dumneavoastră?

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Acordați copiilor câteva minute pentru a desena ceva ce au învățat dintr-o discuție recentă despre Evanghelie care a avut loc acasă sau la Biserică. Adunați desenele și lăsați copiii să încerce să ghicească ce reprezintă fiecare desen.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Galateni 5:22-23

Duhul Sfânt mă ajută să simt dragoste, bucurie și pace.

Copiii mici pot să recunoască roada Duhului. Acest lucru îi va pregăti să caute influența Duhului Sfânt pe parcursul vieții lor.

Posibile activități

 • Expuneți sau arătați imagini care ilustrează mai multe feluri de fructe și rugați copiii să descrie ce gust are fiecare fruct. Explicați că, așa cum fructele au un gust diferit, putem simți Duhul Sfânt în diferite moduri, cum ar fi dragostea și pacea. Rugați-i să descrie cum simt ei Duhul Sfânt.

  Apples on the Apple Tree

  Copiii de toate vârstele pot simți roada Duhului.

 • Citiți, alături de copii, Galateni 5:22-23 și explicați cuvintele pe care poate ei nu le cunosc. Invitați fiecare copil să aleagă o roadă a Duhului menționată în aceste versete și să vorbească despre un moment în care a trăit o experiență legată de acea roadă a Duhului. Invitați copiii să deseneze imagini simple prin care să reprezinte experiențele lor.

Galateni 6:2

Isus Hristos vrea ca eu să-i ajut pe cei care au nevoie.

Învățătura din Galateni 6:2 este similară învățăturii lui Alma din Mosia 18:8 adresată oamenilor care urmau să fie botezați. Profitați de această ocazie pentru a ajuta copiii să se pregătească pentru legămintele botezului.

Posibile activități

 • Arătați o ilustrație a unui copil care este botezat (de exemplu, ilustrația nr. 104 din Cartea cu picturi inspirate din Evanghelie). Întrebați-i pe copii ce face copilul. Explicați că, atunci când suntem botezați, noi facem legăminte, sau promisiuni. Citiți Galateni 6:2 sau Mosia 18:8 pentru a ajuta copiii să învețe unul dintre lucrurile pe care promitem să le facem: să ne purtăm sarcinile (greutățile) unii altora. Invitați copiii să deseneze moduri prin care îi pot ajuta pe cei care sunt împovărați.

 • Citiți copiilor următoarea expresie din Galateni 6:2: „Purtați-vă sarcinile unii altora”. Pentru a ilustra ce înseamnă acest lucru, dați unuia dintre copii ceva greu de ținut. Rugați, apoi, un voluntar să ajute copilul să țină obiectul. Explicați copiilor că multe lucruri pot părea ca fiind o povară, cum ar fi faptul de a fi bolnavi sau de a ne simți triști sau singuri. Ce putem face pentru a ajuta o persoană care are o astfel de povară?

Galateni 6:7-9

Faptele noastre, atât cele bune, cât și cele rele, au consecințe.

Este important pentru copii să înțeleagă că alegerile noastre au consecințe. Puteți folosi Galateni 6:7-9 pentru a ilustra acest adevăr.

Posibile activități

 • Arătați o sămânță și o legumă. Citiți copiilor Galateni 6:7-9. Rugați copiii să simuleze că plantează o sămânță când aud cuvântul „seamănă”. Rugați-i să simuleze că adună o legumă dintr-o plantă când aud cuvântul „seceră”.

 • Arătați copiilor mai multe feluri de legume și ajutați-i să găsească semințele fiecăreia. Puneți semințele într-un recipient și lăsați-i pe copii să aleagă, pe rând, o sămânță și să spună ce legumă va crește dacă o plantează. Ajutați-i să înțeleagă că, în același mod în care semințele pe care le plantăm determină legumele pe care le obținem, alegerile pe care le facem determină consecințele și binecuvântările pe care, în cele din urmă, le primim.

 • Faceți o linie pe podea cu bandă adezivă. Puneți o față fericită și o față tristă la capetele opuse ale liniei. Invitați un copil să stea la mijlocul liniei și rugați-i pe ceilalți copii să menționeze alegeri care vor duce la fericire sau tristețe (puteți să oferiți câteva exemple). Pentru fiecare alegere, rugați copilul care stă în mijloc să se îndrepte spre partea fericită sau spre partea tristă. Repetați activitatea de câteva ori și permiteți-le și altor copiii, pe rând, să stea pe linie.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Galateni 5:1

Isus Hristos ne face liberi.

Unii oameni cred că Evanghelia lui Isus Hristos le limitează libertatea. Gândiți-vă cum veți ajuta copiii să înțeleagă că, de fapt, aceasta aduce eliberarea de păcat și moarte.

Posibile activități

 • Invitați copiii să citească Galateni 5:1. În ce moduri ne-a făcut Isus Hristos liberi pentru a ne putea întoarce la Tatăl Ceresc? Arătați ilustrații reprezentând suferința lui Isus în Ghetsimani și învierea Lui pentru a ajuta copiii să înțeleagă cum ne-a eliberat Isus de păcat și moarte (vedeți Carte cu picturi inspirate din Evanghelie, nr. 5659).

 • Cântați împreună și recapitulați cuvintele unui imn despre Salvator, cum ar fi „Trăiește-al meu Mântuitor” (Imnuri, nr.  86). Rugați copiii să găsească cuvinte din imn care descriu moduri prin care Isus Hristos ne poate elibera de robia spirituală.

Galateni 5:22-23

Dacă „umblăm prin Duhul”, ne putem bucura de „roada Duhului”.

Cum îi veți ajuta pe copii să știe când simt Duhul Sfânt?

Posibile activități

 • Dați fiecărui copil o bucată de hârtie în formă de fruct și rugați-l să găsească o „[roadă a] Duhului” enumerată în Galateni 5:22-23. Invitați-i să scrie una dintre roade pe o parte a hârtiei lor și un cuvânt care înseamnă opusul pe cealaltă parte. (Ajutați-i să înțeleagă cuvintele pe care ei nu le cunosc.) Invitați-i să împărtășească roadele lor membrilor clasei.

 • Invitați copiii să citească despre roada Duhului în Galateni 5:22-23 și să scrie sau să deseneze despre un moment în care Duhul Sfânt i-a ajutat să simtă una dintre acele roade. Rugați-i să împărtășească unui alt membru al clasei ceea ce au scris sau au desenat. De ce este roada un mod bun de a ne ajuta să înțelegem cum ne influențează Duhul?

Galateni 6:7-9

Faptele noastre, atât cele bune, cât și cele rele, au consecințe.

Ajutați-i pe copii să înțeleagă că, uneori, avem parte imediat de consecințele comportamentului nostru și alteori putem avea parte „la vremea potrivită” (versetul 9).

Posibile activități

 • Citiți împreună Galateni 6:7-9. Invitați copiii să deseneze ilustrații simple în care cineva plantează sămânța unui fruct și culege un alt fruct. De ce ar fi imposibil acest lucru? În ce fel faptul de a face alegeri greșite și a avea consecințe pozitive este la fel de imposibil?

 • Împreună cu membrii clasei, faceți un labirint ca cel descris pe pagina cu activități din această săptămână. Invitați copiii să se gândească la alte cuvinte decât cele din labirint care reprezintă sentimente bune de la Duhul Sfânt sau alegeri greșite care L-ar putea îndepărta. Discutați consecințele alegerilor la care s-au gândit.

 • Invitați copiii să enumere câteva dintre binecuvântările pe care ei speră să le primească de la Tatăl Ceresc. Ajutați-i să se gândească la „semințele” pe care trebuie să le semene pentru a „secera” aceste binecuvântări.

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să urmărească consecințele bune sau „roada” de care au parte datorită deciziilor bune pe care le iau în această săptămână. Spuneți-le că în săptămâna următoare își vor putea împărtăși experiențele.

Să ne îmbunătățim predarea

Adaptați activitățile la vârsta copiilor. Oferiți copiilor ocazii de a participa, dar rețineți că abilitatea lor de a face acest lucru va varia în funcție de vârsta și maturitatea lor. Copiii mai mici pot avea nevoie de mai multă îndrumare și mai multe instrucțiuni. Pe măsură ce ei se maturizează, pot să fie mai implicați în lecție și pot să-și împărtășească mai bine gândurile. (Vedeți Să predăm în modul Salvatorului, p. 25-26.)

2019 IC Primary