Societatea Primară
26 august-1 septembrie 1 Corinteni 8-13: «Voi sunteți trupul lui Hristos»

„26 august-1 septembrie 1 Corinteni 8-13: „Voi sunteți trupul lui Hristos” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„26 august-1 septembrie 1 Corinteni 8-13”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

Ghana

26 august-1 septembrie 

1 Corinteni 8-13

„Voi sunteți trupul lui Hristos”

În timp ce citiți 1 Corinteni 8-13, ascultați îndemnurile Spiritului cu privire la modul în care să predați aceste capitole. Aduceți-vă aminte că oricare dintre ideile de activități poate fi adaptată pentru copii mai mari și copii mai mici.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Invitați copiii să împărtășească ceva ce au făcut azi în timpul adunării de împărtășanie pentru a se gândi la Isus.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

1 Corinteni 10:13

Tatăl Ceresc mă va ajuta să fac alegeri drepte.

Nu este întotdeauna ușor să alegem ce e drept, dar Tatăl Ceresc ne va ajuta să facem alegeri drepte.

Posibile activități

 • Citiți-le copiilor 1 Corinteni 10:13 spunându-le să se îndepărteze de dumneavoastră când aud cuvintele „ispitit” sau „ispită”.

 • Confecționați semne mici „stop” pentru copii. Spuneți câteva povestiri despre oameni care sunt pe cale să facă o alegere greșită. În timp ce copiii ascultă, invitați-i să ridice semnul când persoana din povestire face o alegere greșită. Care ar fi alegerea corectă? Depuneți mărturie că Tatăl Ceresc îi va ajuta să aleagă ce e drept.

 • Arătați o imagine cu Isus și intonați, alături de copii, un cântec despre Isus Hristos, precum „Eu încerc să fiu ca Isus” (Cântece pentru copii, p. 40-41) În ce fel faptul de a ne aminti de Isus ne ajută să facem alegeri bune? Arătați fotografii cu alte lucruri care ne ajută să facem alegeri bune, cum ar fi părinții sau scripturile. Întrebați copiii ce îi ajută să facă alegeri bune.

1 Corinteni 12:4, 7-11

Tatăl Ceresc m-a binecuvântat cu daruri spirituale.

Tatăl Ceresc le-a dat tuturor copiilor Săi daruri spirituale. Ce daruri spirituale vedeți în copiii cărora le predați?

Posibile activități

 • Citiți împreună 1 Corinteni 12:7-11 și identificați darurile spirituale pe care le-a numit Pavel. Ajutați copiii să se gândească la acțiuni care s-ar potrivi cu aceste daruri ale Spiritului și folosiți acțiunile pentru a ajuta copiii să-și aducă aminte de aceste daruri.

 • Rugați copiii să deseneze darul lor preferat pe care l-au primit. Explicați că Tatăl Ceresc ne dă daruri spirituale pentru a ne întări credința și a ne ajuta să-i binecuvântăm pe alții.

 • Scrieți un bilețel pentru fiecare copil, descriind un dar spiritual pe care ați văzut că îl are (sau le puteți cere părinților să scrie aceste bilețele). Împachetați aceste bilețele ca pe niște daruri. Dați-le voie copiilor să-și deschidă darurile și ajutați-i să citească despre darurile lor spirituale.

Christmas Gifts

Tatăl Ceresc le-a dat tuturor copiilor Săi daruri spirituale.

1 Corinteni 13:1-8

Eu îi pot iubi pe alții.

Scripturile ne învață ce este caritatea, „dragostea pură a lui Hristos” (Moroni 7:47). Cum puteți să-i ajutați pe copii să dezvolte și să arate dragoste asemănătoare celei a lui Hristos?

Posibile activități

 • Citiți 1 Corinteni 13:8 și Moroni 7:47 și ajutați copiii să repete expresia „caritatea este dragostea pură a lui Hristos”. Arătați imagini cu Isus fiind bun și iubitor și întrebați copiii cum a arătat dragoste față de alții (pentru idei, vedeți Carte cu picturi inspirate din Evanghelie).

 • Alegeți un copil care să stea în fața clasei. Întrebați copilul dacă ar sluji unei alte persoane din clasă. Explicați că acesta este un mod prin care arătăm caritate altora. Invitați alți copii să arate, pe rând, caritate față de colegii lor.

 • Intonați un cântec despre a-i iubi pe alții, precum „Jesus Said Love Everyone” sau „Precum v-am iubit” (Children’s Songbook și Cântece pentru copii, p. 61, 74), alături de copii. Arătați fotografii cu diferiți oameni (cum ar fi un părinte, un învățător sau un prieten) și rugați copiii să împărtășească modul în care i-ar putea sluji acelei persoane. Invitați copiii să se gândească la cineva căruia i-ar putea sluji și să scrie un bilețel sau să facă un desen pentru a-l oferi acelei persoane. Dacă au nevoie de alte idei, vizionați prezentarea video „Pass It On (Dă mai departe)” (LDS.org).

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

1 Corinteni 10:13

Tatăl Ceresc mă va ajuta să rezist ispitei.

Promisiunile din acest verset le poate da copiilor încrederea că Tatăl Ceresc îi va ajuta când sunt ispitiți.

Posibile activități

 • Invitați copiii să citească 1 Corinteni 10:13 în echipe de câte doi și să rezume versetul cu propriile cuvinte. Rugați copiii să împărtășească o experiență în care Tatăl Ceresc i-a ajutat să evite sau să reziste ispitei. Ce putem face pentru a ne bizui pe tatăl Ceresc când suntem ispitiți?

 • Scrieți pe bucăți de hârtie ispite cu care s-ar putea confrunta copiii astăzi. Invitați copiii să aleagă fiecare o bucată de hârtie și să împărtășească ce ne-a dat Tatăl Ceresc pentru a ne ajuta să evităm sau să rezistăm acestor ispite. Pentru idei, citiți împreună Alma 13:28-29.

1 Corinteni 11:23-29

În timpul împărtășaniei, mă pot gândi la modul în care Îl urmez pe Salvator.

Împărtășania are o însemnătate mai mare pentru copiii care au fost botezați. Ajutați-i să vadă această rânduială sacră ca pe o ocazie de a se „autoexamina” și a-și înnoi angajamentul față de Salvator (1 Corinteni 11:28).

Posibile activități

 • Rugați un copil să citească 1 Corinteni 11:28. Ce înseamnă să ne „autoexaminăm” înainte de a lua din împărtășanie? Rugați copiii să se gândească la alți oameni care examinează lucruri, precum medicii, detectivii sau oamenii de știință (de exemplu, medicii ne examinează trupul pentru a vedea dacă avem răni sau boli de vindecat). Ce ne învață munca lor despre modul în care trebuie să ne examinăm când luăm din împărtășanie?

 • Rugați copiii să facă o listă cu lucrurile la care se pot gândi când iau din împărtășanie. Invitați-i să folosească listele lor pentru a-și aminti să se autoexamineze în timpul împărtășaniei.

1 Corinteni 12:4, 7-12, 31; 13:1-8

Eu am daruri spirituale.

Pavel ne-a învățat că „fiecăruia i se dă” darurile spiritului (1 Corinteni 12:7). Acest principiu îi poate ajuta pe copii să-și clădească simțul valorii personale, în special când își folosesc darurile pentru a-i binecuvânta pe alții.

Posibile activități

 • Rugați copiii să scrie, pe tablă, darurile spirituale pe care le găsesc în 1 Corinteni 12:7-11; 13:2. Invitați-i să găsească alte daruri menționate în Moroni 10:8-18 și Doctrină și legăminte 46:13-26. Împărtășiți-le alte daruri spirituale menționate de vârstnicul Marvin J. Ashton: „darul de a întreba, darul de a asculta… darul de a evita cearta… darul de a căuta ceea ce este neprihănit, darul de a nu judeca, darul de a-L căuta pe Dumnezeu pentru îndrumare… darul de a avea grijă de alții… darul de a spune o rugăciune, darul de a depune mărturie puternică” („There Are Many Gifts”, Ensign, nov. 1987, p. 20). Invitați copiii să vorbească despre darurile spirituale pe care le văd unii la alții.

 • Înainte de începerea lecției, întrebați părinții despre darurile pe care le văd la copiii lor sau gândiți-vă dumneavoastră la darurile lor. Spuneți copiilor despre aceste daruri și rugați-i să ghicească cine dintre ei are acel dar. Invitați copiii să scrie un mod în care își vor folosi darul pentru a binecuvânta pe cineva în această săptămână.

 • Împărtășiți diferite situații în care oamenii ar putea folosi un dar spiritual din 1 Corinteni 12:7-10. Invitați copiii să identifice darurile spirituale care ar putea fi folosite în fiecare situație.

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să împărtășească darurile lor spirituale membrilor familiei și să-i întrebe și pe ei care sunt darurile lor.

Să ne îmbunătățim predarea

Faceți invitații care respectă libertatea de a alege. Când invitați copiii să pună în practică ce învață, gândiți-vă la moduri în care le puteți respecta libertatea de a alege. În loc să-i rugați să facă ceva anume, rugați-i să se gândească la moduri în care să pună în practică ceea ce au învățat.

2019 IC Primary