Noul Testament 2019
21-27 octombrie 1 și 2 Tesaloniceni: „Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați”
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

„21-27 octombrie 1 și 2 Tesaloniceni: «Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați» Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„21-27 octombrie 1 și 2 Tesaloniceni”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară, 2019

Missionaries

21-27 octombrie

1 și 2 Tesaloniceni

„Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați”

Pe măsură ce citiți cu pioșenie 1 și 2 Tesaloniceni gândindu-vă la copii, veți găsi principii pe care ei trebuie să le înțeleagă.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

În lecția de săptămâna trecută, ați invitat copiii să pună în practică ceea ce au învățat în vreun fel? Permiteți copiilor să folosească primele câteva minute din ora de săptămâna aceasta pentru a-și împărtăși experiențele.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

1 Tesaloniceni 5:1-6

Dacă urmez poruncile lui Dumnezeu, voi fi pregătit pentru cea de a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Sfatul lui Pavel ne poate ajuta să fim pregătiți și să veghem pentru acea zi măreață când Salvatorul vine din nou pe pământ.

Posibile activități

 • Invitați o mamă să vorbească despre cum a fost când a așteptat ca bebelușul ei să se nască fără să cunoască cu exactitate momentul când va veni pe lume. Citiți 1 Tesaloniceni 5:2-3 și spuneți copiilor că Isus Hristos va veni din nou pe pământ, dar nimeni nu știe exact când – la fel cum o mamă nu știe exact când se va naște copilul ei.

 • Rugați copiii să vorbească despre un moment în care s-au pregătit pentru o călătorie sau un eveniment. Ce au făcut pentru a se pregăti? Aduceți o valiză sau o geantă și permiteți copiilor să simuleze că împachetează pregătindu-se pentru o călătorie sau un eveniment. Explicați că ne pregătim ca Isus Hristos să vină din nou rugându-ne, citind scripturile, urmându-l pe profet și trăind în fiecare zi în dreptate. Rugați copiii să deseneze moduri prin care pot face aceste lucruri și să pună desenele în valiză.

 • Citiți copiilor 1 Tesaloniceni 5:6 și explicați-le că, dacă nu ne pregătim ca Isus să vină din nou, este ca și cum am adormi și nu am fi pregătiți pentru venirea Sa. Invitați copiii să simuleze că dorm. Explicați că, dacă ne pregătim, este ca și cum am fi treji și L-am aștepta. Invitați-i să se trezească. Cântați împreună „Când va veni din nou” (Cântece pentru copii, p. 46).

2 Tesaloniceni 2:1-3

Pavel a propovăduit că urma să aibă loc o apostazie înainte ca Isus Hristos să vină din nou.

În cele din urmă, Biserica întemeiată de Isus Hristos a intrat în apostazie, însemnând că autoritatea preoției și adevărurile Evangheliei au fost luate de pe pământ. Pavel a profețit că această apostazie sau „lepădarea de credință” urma să aibă loc înaintea celei de a Doua Veniri a Salvatorului.

Posibile activități

 • După ce citiți, alături de copii, 2 Tesaloniceni 2:3, construiți un turn din pahare de plastic sau cuburi. Spuneți copiilor că paharele sau cuburile reprezintă părți importante ale Bisericii adevărate, cum ar fi adevărurile Evangheliei, preoția, pecetluirile în templu și profeții. După ce Pavel și ceilalți apostoli au murit, aceste lucruri s-au pierdut, iar adevărata Biserică nu a mai fost pe pământ timp de mulți ani. Invitați un copil să dărâme turnul și explicați că aceasta s-a numit apostazie sau „lepădarea de credință”. Când Isus Hristos a adus înapoi Biserica Sa, s-a numit restaurare. (Vedeți „Apostazia”, Fideli credinței, p. 15-16.)

 • Expuneți un exemplar al Cărții lui Mormon și ilustrații cu profetul și un templu. Invitați copiii să spună cuvântul „apostazie” când ascundeți obiectele într-o geantă și cuvântul „restaurare” când le scoateți înapoi.

 • Cântați cântece care ne învață despre adevăruri care au fost luate în timpul apostaziei și care au fost restaurate în zilele noastre, cum ar fi „Copil al Domnului”, „Biserica lui Isus Hristos” și „Îmi place să văd templul”, Cântece pentru copii, p. 2, 48, 99).

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

1 Tesaloniceni 5:1-6

Dacă urmez poruncile lui Dumnezeu, voi fi pregătit pentru a Doua Venire a lui Isus Hristos.

Sfatul lui Pavel ne poate ajuta să fim pregătiți și să veghem pentru acea zi măreață când Salvatorul vine din nou pe pământ.

Posibile activități

 • Invitați un copil să citească 1 Tesaloniceni 5:1-6, în timp ce ceilalți copii urmăresc în scripturile lor. După fiecare verset, rugați un copil să rezume ce crede că înseamnă acel verset. Puteți să explicați că „ziua Domnului” înseamnă a Doua Venire a lui Isus Hristos. De ce cred copiii că a Doua Venire este comparată cu un hoț care vine noaptea sau cu o femeie care urmează să aibă un copil?

 • Spuneți copiilor să-și imagineze că Salvatorul va vizita astăzi clasa. Cum putem pregăti clasa pentru vizita Sa? Ajutați copiii să se gândească la lucrurile pe care le putem face pentru a ne pregăti pentru ziua în care Isus Hristos se va întoarce. De exemplu, putem să ne pocăim, să iertăm, să ne îmbunătățim relația cu familia noastră, să-l urmăm pe profet și să ținem legămintele noastre. Încurajați-i pe copii să aleagă un lucru pe care-l vor face pentru a se pregăti să-L primească pe Salvator la Venirea Sa.

2 Tesaloniceni 2:1-3

Pavel a propovăduit că urma să aibă loc o apostazie înainte ca Isus Hristos să vină din nou.

În cazul în care copiii înțeleg că Biserica lui Isus Hristos și Evanghelia Sa au fost luate de pe pământ în timpul marii apostazii, necesitatea restaurării va fi mai clară pentru ei.

Posibile activități

 • Invitați unul dintre copii să citească 2 Tesaloniceni 2:1-3. Potrivit acestor versete, ce s-a întâmplat înainte de „ziua Domnului”, care înseamnă a Doua Venire? Știe vreunul dintre copii ce înseamnă „lepădarea de credință”? Asigurați-vă că respectivii copii înțeleg că înseamnă marea apostazie, care a avut loc după moartea apostolilor Salvatorului. Puteți să împărtășiți informații din „Apostazia”, Fideli credinței, p. 15-16.

 • Ajutați copiii să enumere, pe tablă, unele dintre adevărurile și binecuvântările de care ne bucurăm datorită Evangheliei. (Unele exemple pot să includă temple, profeți, preoția și darul Duhului Sfânt.) Ștergeți aceste lucruri unul câte unul și întrebați-i pe copii cum ar fi diferită viața lor fără aceste lucruri. Explicați că aceste adevăruri au fost pierdute în timpul marii apostazii. De ce a fost important ca Biserica lui Isus Hristos să fie restaurată pe pământ în ultimele zile? Invitați copiii să „restaureze” sau să scrie din nou adevărurile și binecuvântările pe tablă.

2 Tesaloniceni 3:7-13

Tatăl Ceresc vrea ca eu să muncesc.

Cum puteți ajuta copiii să înțeleagă că munca este o binecuvântare și nu un lucru de evitat?

Posibile activități

 • Invitați copiii să citească, pe rând, versetele din 2 Tesaloniceni 3:7-13 și să caute problema cu care se confruntau sfinții. De ce Tatăl Ceresc dorește ca noi să muncim? Ce s-ar întâmpla dacă nu am învăța niciodată să muncim din greu? Permiteți copiilor să simuleze, pe rând, că fac treburi casnice simple în timp ce ceilalți copii ghicesc ceea ce fac.

 • Invitați copiii să vorbească despre un moment în care au muncit din greu pentru o temă, un proiect sau un scop. Cum s-au simțit când au terminat? Ce înseamnă a „nu [osteni] în facerea binelui” (2 Tesaloniceni 3:13)?

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să spună unui membru al familiei sau unui prieten un motiv pentru care sunt recunoscători că avem Evanghelia pe pământ în zilele noastre (pagina cu activități din această săptămână îi poate ajuta să-și amintească).

Să ne îmbunătățim predarea

Ajutați părinții copiilor. „Părinții sunt cei mai importanți învățători ai Evangheliei pentru copiii lor – ei au atât responsabilitatea principală, cât și cea mai mare putere de a influența copiii lor (vedeți Deuteronom 6:6-7). Când predați copiilor, la Biserică, căutați, cu ajutorul rugăciunii, moduri de a sprijini părinții în rolurile lor esențiale.” (Să predăm în modul Salvatoruluip. 25)

2019 IC Primary