Noul Testament 2019
14-20 octombrie Filipeni; Coloseni: „Pot totul în Hristos, care mă întărește”
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

„14-20 octombrie Filipeni; Coloseni: «Pot totul în Hristos, care mă întărește»” Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: Noul Testament, 2019 (2019)

„14-20 octombrie Filipeni; Coloseni”, Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară: 2019

New Testament.

14-20 octombrie

Filipeni; Coloseni

„Pot totul în Hristos, care mă întărește”

Citiți Epistolele către filipeni și coloseni gândindu-vă la copiii cărora le predați. Căutați inspirație despre cum să le predați principiile din aceste epistole.

Consemnați-vă impresiile

Integrated Curriculum Illustration

Invitați să împărtășească

Întrebați copiii ce au făcut în săptămâna care a trecut pentru a ajuta pe cineva care a avut nevoie de un prieten, după cum s-a discutat în ora de săptămâna trecută.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mici

Filipeni 1:3-4; Coloseni 1:3, 9

Conducătorii Bisericii mă iubesc și se roagă pentru mine.

Pavel și-a început adesea epistolele exprimându-și dragostea pentru membrii Bisericii și spunându-le că se ruga pentru ei. Gândiți-vă cum puteți ajuta copiii să înțeleagă că sunt iubiți de către conducătorii Bisericii.

Posibile activități

 • Citiți, cu glas tare, Filipeni 1:3-4 și Coloseni 1:3, 9 și rugați copiii să-și încrucișeze brațele și să-și plece capetele de fiecare dată când aud cuvintele mă rog, ne rugăm și rugăciune. Explicați că apostolul Pavel s-a rugat pentru membrii Bisericii, la fel cum conducătorii Bisericii se roagă astăzi pentru noi.

 • Arătați o ilustrație cu Isus Hristos și împărtășiți exemple în care El s-a rugat pentru cineva (vedeți Luca 22:32; 3 Nefi 19:21, 23). Ce a cerut Isus când S-a rugat pentru alții?

 • Ajutați copiii să numească unii dintre conducătorii lor, cum ar fi președinta Societății Primare, episcopul și președintele Bisericii. Explicați că acești conducători se roagă Tatălui Ceresc să binecuvânteze copiii și să-i ajute să trăiască în neprihănire. Puteți să le spuneți copiilor ce ziceți atunci când vă rugați pentru ei.

Filipeni 4:4, 8

Mă pot bucura în Domnul.

Pavel i-a încurajat pe sfinți să se bucure – chiar dacă aceștia se confruntau cu încercări dificile, iar Pavel însuși era în captivitate. Cum îi veți ajuta pe copii să înțeleagă că faptul de a trăi Evanghelia aduce bucurie?

Posibile activități

 • În timp ce citiți Filipeni 4:4, rugați copiii să asculte ce cuvânt se repetă. Rugați copiii să vă arate ce pot face atunci când se bucură. Ajutați-i să înțeleagă că a „[ne bucura] în Domnul” înseamnă a ne simți fericiți pentru că avem Evanghelia și pentru că Isus Hristos ne iubește.

 • Aduceți obiecte sau ilustrații care reprezintă lucruri care vă ajută să vă „[bucurați] în Domnul”. Ați putea aduce o frumoasă creație a lui Dumnezeu sau o ilustrație a unui templu, a Salvatorului înviat sau a unei familii. Permiteți copiilor să aleagă, pe rând, o ilustrație sau un obiect și, apoi, spuneți-le de ce vă face fericit. Invitați-i să împărtășească lucruri care îi ajută să se bucure în Domnul.

 • Citiți împreună Filipeni 4:8 și ajutați copiii să se gândească la lucruri care corespund descrierilor din verset (vedeți, de asemenea, Articolele de credință 1:13). Dați copiilor foi de hârtie și permiteți-le să ilustreze aceste lucruri prin desene pentru a-i ajuta să „[fie însuflețiți]” de lucrurile pe care Pavel le-a descris.

Coloseni 1:23; 2:6-7

Credința mea trebuie să fie „[înrădăcinată]” în Isus Hristos.

În cazul în care copiii își pot clădi viața și credința pe Salvator, ei vor putea să reziste în fața furtunilor vieții.

Posibile activități

 • Arătați imaginea care ilustrează un copac care apare în rezumatul acestei săptămâni din Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii în timp ce citiți expresii cheie din Coloseni 1:23; 2:6-7. [Sau vizionați prezentarea video „Spiritual Whirlwinds (Furtuni spirituale)” de pe LDS.org.] Ce s-ar întâmpla cu acest copac dacă ar veni o furtună și nu ar avea rădăcini puternice? Permiteți-le copiilor să se ridice și să simuleze că se află într-o furtună și sunt un copac care are rădăcini slabe și, apoi, că sunt un copac cu rădăcini puternice. Cum ne poate ajuta credința în Salvator să fim asemenea unui copac cu rădăcini puternice?

 • Invitați un copil să deseneze un copac pe tablă. Rugați copiii să spună unele lucruri pe care le pot face pentru a fi „înrădăcinați” în Isus Hristos. De fiecare dată când un copil spune ceva, invitați-l să adauge o rădăcină la desen.

Integrated Curriculum Illustration

Predați doctrina

Copii mai mari

Filipeni 4:4-13

Dacă am credință în Isus Hristos, pot fi fericit chiar și în vremurile grele.

Pavel a avut parte de multe încercări, dar a fost fericit pentru că a avut credință în Isus Hristos.

Posibile activități

 • Rugați copiii să-și imagineze că sunt în temniță, la fel cum a fost apostolul Pavel când a scris Epistola către filipeni. Citiți, alături de copii, Filipeni 4:4-13 și rugați-i să caute următoarele cuvinte: bucurați-vă, pacea, mulțumit. De ce a putut Pavel să se bucure și să simtă pace chiar dacă se afla în temniță? Ajutați copiii să găsească în aceste versete cuvintele Domnul, Dumnezeu, și Hristos. Ajutați-i să înțeleagă că Pavel a putut avea bucurie datorită credinței sale în Isus Hristos.

 • Invitați copiii să vă ajute să completați fraze cum ar fi următoarele: Pot fi în întuneric și să văd dacă am o . Pot fi afară într-o zi fierbinte și să simt răcoare dacă am . Pot trece prin momente grele și să găsesc bucurie dacă . Ajutați-i pe copii să se gândească la moduri în care pot găsi bucurie în Isus Hristos când trec prin momente grele. Ei pot să cânte un imn, să citească un verset preferat, să slujească unei persoane sau să rostească o rugăciune de mulțumire. Ce sugerează Filipeni 4:4-13? Împărtășiți copiilor câteva imnuri sau versete care vă ajută să găsiți bucurie în momente grele.

Filipeni 4:8.

Mă pot gândi la lucruri care sunt adevărate, cinstite și pure.

Adesea, copiii sunt expuși la lucruri rele și impure. Îi puteți ajuta să caute lucruri înălțătoare și virtuoase.

Posibile activități

 • Rugați un copil să citească, cu glas tare, Filipeni 4:8, în timp ce ceilalți caută cuvinte în Articolele de credință 1:13 care sunt identice sau similare. Invitați pe cineva să scrie aceste cuvinte pe tablă. Oferiți definiții simple ale acestor cuvinte și rugați copiii să potrivească definițiile cu cuvintele. De ce trebuie să ne „însuflețească” aceste lucruri? Cum putem să le „căutăm”?

 • Rugați copiii să numească lucruri care se potrivesc descrierii din Filipeni 4:8. Invitați-i să facă în această săptămână o listă cu orice lucru pe care-l observă că se potrivește cu aceste descrieri. Încurajați-i să aducă listele lor la ora următoare de la Societatea Primară și să împărtășească ce au găsit.

Coloseni 1:23; 2:6-7

Credința mea trebuie să fie „[înrădăcinată]” în Isus Hristos.

Satana încearcă să slăbească credința copiilor prin ispite și doctrine neadevărate. Cum îi puteți inspira pe copii să-și întărească credința în Salvator, „fără [ca ei să se abată] de la nădejdea Evangheliei”?

Posibile activități

 • Invitați copiii să facă desene care să reprezinte adevărurile pe care le găsesc în Coloseni 1:23; 2:6-7. Rugați-i să împărtășească clasei desenele lor și să explice adevărurile pe care acestea le reprezintă.

 • Vizionați prezentarea video „Spiritual Whirlwinds (Furtuni spirituale)”. Care sunt unele ispite și doctrine neadevărate în lumea de astăzi din pricina cărora credința noastră poate deveni mai slabă? Ce putem face pentru a ne întări credința, astfel încât să fim „înrădăcinați” în Isus Hristos?

Integrated Curriculum Illustration

Încurajați învățarea acasă

Invitați copiii să împărtășească membrilor familiilor lor ce au învățat despre faptul de a fi „înrădăcinați” în Hristos. Ei pot să folosească pagina cu activități din această săptămână sau un verset pe care l-au citit în timpul orei de astăzi.

Să ne îmbunătățim predarea

Copiii sunt curioși și învață prin experiențe noi și diferite. Folosiți activități care ajută copiii să se miște, să-și folosească toate simțurile, să exploreze și să încerce lucruri noi. Vă pot ajuta sugestiile din „Să răspundem nevoilor copiilor mai mici” de la începutul acestui manual. (Vedeți, de asemenea, Să predăm în modul Salvatorului, p. 25-26.)

Pagină cu activități: Când credința mea este înrădăcinată în Isus Hristos