Noul Testament 2019
14-20 octombrie Filipeni; Coloseni: „Pot totul în Hristos, care mă întărește”
Note de subsol

Hide Footnotes

Temă

„14-20 octombrie Filipeni; Coloseni: «Pot totul în Hristos, care mă întărește»” Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii: Noul Testament, 2019 (2019)

„14-20 octombrie Filipeni, Coloseni”, Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii: 2019

New Testament.

14-20 octombrie

Filipeni; Coloseni

„Pot totul în Hristos, care mă întărește”

Când a fost ultima dată când ați citit impresiile spirituale pe care le-ați consemnat în timpul studiului dumneavoastră din Noul Testament? V-ar putea fi util să treceți în revistă îndemnurile pe care le-ați primit.

Consemnați-vă impresiile

Pavel a scris epistolele către filipeni și coloseni în timp ce era în temniță. Însă, aceste scrisori nu au tonul la care v-ați putea aștepta din partea cuiva care este în temniță. Pavel a vorbit mai mult despre bucurie, despre faptul de a ne bucura și despre recunoștință decât despre suferință și încercări: „Hristos este propovăduit”, a spus el, „[iar] eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura” (Filipeni 1:18). „Măcar că sunt departe cu trupul, totuși cu duhul sunt cu voi, și privesc cu bucurie… la tăria credinței voastre în Hristos” (Coloseni 2:5). Cu certitudine, „pacea lui Dumnezeu” de care Pavel a avut parte în circumstanțele sale dificile „întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7) și, totuși, este o realitate. În timpul încercărilor noastre, putem simți aceeași pace și ne putem „[bucura] întotdeauna în Domnul” (Filipeni 4:4). Putem, așa cum a făcut Pavel, să ne bizuim în totalitate pe Isus Hristos, „în care avem răscumpărarea” (Coloseni 1:14). Putem să spunem, așa cum a spus Pavel: „Pot totul în Hristos, care mă întărește” (Filipeni 4:13; vedeți, de asemenea, Coloseni 1:11).

Integrated Curriculum Illustration

Idei pentru studiul din scripturi personal

Filipeni 2:12-13

„[Ducem] până la capăt mântuirea [noastră]?”

Expresia „duceți până la capăt mântuirea voastră” este folosită de unii pentru a susține ideea că suntem salvați doar prin eforturile noastre. Însă aceasta este o înțelegere limitată, tot la fel cum este și înțelegerea învățăturii lui Pavel – „căci prin har ați fost mântuiți, prin credință” (Efeseni 2:8) – ca însemnând că nicio faptă nu este necesară pentru salvare (mântuire). Scripturile, inclusiv scrierile lui Pavel, ne învață clar că, pentru a primi salvarea (mântuirea), este nevoie atât de harul lui Isus Hristos, cât și de efort personal. Nefi a spus: „După ce am făcut tot posibilul, numai prin har suntem salvați” (2 Nefi 25:23). Chiar și în eforturile noastre de a ne duce la capăt salvarea (mântuirea), „Dumnezeu este acela care lucrează în [noi]” (Filipeni 2:13; vedeți, de asemenea, Filipeni 1:6; Ghid pentru scripturi, „Har”).

Filipeni 3:5-14

Evanghelia lui Isus Hristos merită orice sacrificiu.

Pavel a renunțat la multe când s-a convertit la Evanghelia lui Isus Hristos, inclusiv la poziția cu influență pe care o deținea în societatea iudaică, în calitate de fariseu. În Filipeni 3:5-14, aflați ce a câștigat Pavel pentru că a fost dornic să facă sacrificii pentru Evanghelie. Ce sentimente a avut în legătură cu sacrificiile sale?

Apoi, gândiți-vă la propria calitate de ucenic. Ce ați sacrificat pentru Evanghelia lui Isus Hristos? Ce ați primit? Există alte sacrificii pe care simțiți că trebuie să le faceți pentru a deveni ucenici mai devotați ai Salvatorului?

Vedeți, de asemenea, 3 Nefi 9:19-20; Doctrină și legăminte 58:2-5; Robert C. Gay, „Ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?”, Ensign sau Liahona, nov. 2012, p. 34-36.

Filipeni 4:1-13

Pot găsi bucurie în Hristos, indiferent de circumstanțele în care mă aflu.

Viața lui Pavel este o ilustrare vie a adevărului exprimat de președintele Russell M. Nelson: „Când ne concentrăm viața asupra… lui Isus Hristos și a Evangheliei Sale, putem simți bucurie indiferent de ceea ce ni se întâmplă – sau nu ni se întâmplă – în viață. Bucuria vine de la El și datorită Lui” („Bucurie și supraviețuire spirituală”, Ensign sau Liahona, nov. 2016, p. 82).

În timp ce citiți Filipeni – îndeosebi capitolul 4 – căutați declarații care vă pot ajuta să aveți parte de bucurie în orice circumstanță a vieții dumneavoastră. Când ați simțit „pacea lui Dumnezeu” în timpul unei perioade de restriște (versetul 7)? Când ați găsit tărie „în Hristos” pentru a face lucruri dificile (versetul 13)? De ce credeți că este important să „[fim mulțumiți] în toate circumstanțele (versetul 11)? Cum poate faptul de a dezvolta atributele menționate în versetul 8 să vă ajute să aveți parte de bucurie în circumstanțele în care vă aflați?

Vedeți Alma 33:23; Dieter F. Uchtdorf, „Recunoscători în orice situație”, Ensign sau Liahona, mai 2014, p. 70-77.

Coloseni 1:12-23

Credința mea se bazează pe Isus Hristos.

Iată un mod de a studia pe care îl puteți încerca în cazul a aproape oricărui capitol din scripturi, deși funcționează foarte bine pentru Coloseni 1:12-23. Căutați, în versete, tot ce puteți învăța despre Isus Hristos și faceți o listă cu ce găsiți. De ce credeți că este important să știți aceste lucruri despre Salvator?

Coloseni 3:1-17

Ucenicii lui Isus Hristos devin „[noi]” pe măsură ce trăiesc potrivit Evangheliei Sale.

Cum știți dacă Evanghelia lui Isus Hristos vă ajută să deveniți un „[bărbat nou sau o femeie nouă]”? Un mod de a afla este acela de a studia Coloseni 3:1-17 și de a face o listă cu atitudinile, atributele și faptele „[omului] cel vechi” și o altă listă cu atitudinile, atributele și faptele „[omului] cel nou”.

Vă inspiră studiul acestor versete vreun gând despre cum vă schimbă Evanghelia? Consemnați-vă gândurile astfel încât să le puteți trece în revistă în viitor și cugetați la modul în care progresați.

Integrated Curriculum Illustration

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie

În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să accentuați și să discutați pentru a răspunde nevoilor familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

Filipeni

Este posibil ca membrii familiei dumneavoastră să remarce că expresiile bucurie și bucurați-vă se repetă des în Filipeni. De fiecare dată când întâlniți vreuna dintre aceste expresii, vă puteți opri și discuta ce ne-a învățat Pavel despre cum să găsim bucurie.

Filipeni 2:14-15

Cum putem să „[strălucim] ca niște lumini în lume”?

Filipeni 4:8

Poate că membrii familiei dumneavoastră pot identifica lucruri la care „[să se gândească]” și care corespund descrierilor din acest verset (vedeți, de asemenea, Articolele de credință 1:13). Cum ar putea fi binecuvântată familia dumneavoastră dacă urmează sfatul lui Pavel?

Coloseni 1:9-11; 2:2-3

Ce putem să facem pentru a ne mări „[cunoașterea despre] Dumnezeu”? Ce „[comori] ale înțelepciunii și ale științei” găsim în Evanghelie?

Coloseni 1:23; 2:7

Membrii familiei dumneavoastră pot citi aceste versete stând în jurul unui copac sau în timp ce privesc o fotografie cu un copac (asemenea celui prezentat în acest rezumat). Ce înseamnă să fii „întemeiat” și „înrădăcinat” în Hristos? Cum ne putem ajuta unul pe altul pentru a ne întări rădăcinile spirituale?

Pentru mai multe idei pentru a le preda copiilor, vedeți rezumatul acestei săptămâni, din manualul Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară.

Să ne îmbunătățim predarea

Trăiți potrivit mărturiei dumneavoastră. „Dumneavoastră predați ceea ce sunteți”, ne-a învățat vârstnicul Neal A. Maxwell. „Trăsăturile dumneavoastră de caracter vor rămâne mai mult în memoria oamenilor… decât un anumit adevăr dintr-o anumită lecție” (în Să predăm în modul Salvatorului, p. 13).

Bali Forest Tree Roots

Pavel ne-a învățat că credința noastră trebuie să fie „[înrădăcinată]” în Isus Hristos (Coloseni 2:7).