Persoane și familii
21-27 octombrie 1 și 2 Tesaloniceni: „Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați”

„21-27 octombrie 1 Corinteni 1-7: «Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați»” Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii: Noul Testament, 2019 (2019)

„21-27 octombrie 1 și 2 Tesaloniceni”, Vino și urmează-Mă – Pentru persoane și familii: 2019

Missionaries

21-27 octombrie

1 și 2 Tesaloniceni

„Nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră, și să nu vă tulburați”

Dacă nu consemnăm impresiile pe care le primim de la Spirit, este posibil să le uităm. Ce vă îndeamnă Spiritul să consemnați în timp ce citiți 1 și 2 Tesaloniceni?

Consemnați-vă impresiile

În Tesalonic, Pavel și Sila au fost acuzați că „au răscolit lumea” (Faptele apostolilor 17:6). Predicarea lor a înfuriat anumiți conducători din rândul iudeilor, iar acești conducători au agitat oamenii să se revolte (vedeți Faptele apostolilor 17:1-10). Drept rezultat, Pavel și Sila au fost sfătuiți să plece din Tesalonic. Pavel și-a făcut griji pentru nou convertiții tesaloniceni și în legătură cu persecuția de care aveau parte, însă nu a putut să se întoarcă pentru a-i vizita. „În nerăbdarea mea”, a scris el, „am trimis să-mi aducă știri despre credința voastră”. Drept răspuns, Timotei, ajutorul lui Pavel, care slujise în Tesalonic, „ne-a adus vești bune despre credința și dragostea voastră” (1 Tesaloniceni 3:5-6). De fapt, sfinții tesaloniceni erau cunoscuți ca exemple „pentru toți credincioșii” (1 Tesaloniceni 1:7), iar vești despre credința lor s-au răspândit în alte orașe. Imaginați-vă bucuria și ușurarea simțite de Pavel când a auzit că lucrarea sa printre ei „n-a fost zadarnică” (1 Tesaloniceni 2:1). Dar Pavel știa că faptul de a fi avut credință în trecut nu era suficient pentru a supraviețui spiritual în viitor și era circumspect în legătură cu influența avută de învățătorii mincinoși în rândul sfinților (vedeți 2 Tesaloniceni 2:2-3). Mesajul său către ei, și către noi, este acela de a continua să „[împlinim] ce mai lipsește credinței [noastre]” și de a „[crește] tot mai mult” în dragoste (vedeți 1 Tesaloniceni 3:10; 4:10).

Integrated Curriculum Illustration

Idei pentru studiul din scripturi personal

1 Tesaloniceni 1-2

Slujitorii în Evanghelie predică dând dovadă de sinceritate și dragoste.

În 1 Tesaloniceni, cuvintele lui Pavel arată, atât îngrijorarea, cât și bucuria cuiva care s-a dedicat în totalitate slujirii copiilor lui Dumnezeu. În mod deosebit în primele două capitole din 1 Tesaloniceni, veți găsi cuvinte și expresii care descriu modul în care predă Evanghelia un adevărat slujitor. Ce sunteți inspirați să faceți pentru a vă îmbunătăți modul de predare a Evangheliei?

1 Tesaloniceni 3:9-4:12

Pe măsură ce-L urmez pe Isus Hristos, pot deveni sfânt.

Cu toții sperăm că, la „venirea Domnului nostru”, vom putea sta înaintea Sa, cu „inimile… fără prihană în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu” (1 Tesaloniceni 3:13). Ce ne-a învățat Pavel, în 1 Tesaloniceni 3:9-13; 4:1-12 despre faptul de a deveni mai sfinți?

Vedeți, de asemenea, Moroni 10:32-33; Ghid pentru scripturi, „Sfințenie”; Carol F. McConkie, „Frumusețea sfințeniei”, Ensign sau Liahona, mai 2017, p. 9-12.

1 Tesaloniceni 4:16-18; 5:1-10; 2 Tesaloniceni 1:4-10

Dacă sunt credincios și vigilent, voi fi pregătit pentru a Doua Venire a Salvatorului.

În 1 Tesaloniceni 5:1-10, Pavel a folosit mai multe metafore pentru a preda adevăruri importante despre momentul în care Isus Se va întoarce pe pământ. În timp ce studiați aceste metafore, puteți să notați impresiile pe care le primiți în legătură cu a Doua Venire a lui Isus Hristos.

„Un hoț noaptea”:

„Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată”:

Alte metafore pe care le găsiți:

Ce alte adevăruri învățați despre a Doua Venire a lui Isus Hristos din 1 Tesaloniceni 4:16-18; 5:1-10; 2 Tesaloniceni 1:4-10? Ce sunteți îndemnați să faceți pentru a veghea și a vă pregăti pentru venirea Sa?

Vedeți, de asemenea, Dallin H. Oaks, „Pregătirea pentru a Doua Venire”, Ensign sau Liahona, mai 2004, p. 7-10.

2 Tesaloniceni 2

S-a profețit că o apostazie, sau o îndepărtare de la adevăr, va preceda a Doua Venire.

În mijlocul persecuțiilor crescânde, mulți dintre sfinții tesaloniceni credeau că a Doua Venire a Salvatorului trebuia să aibă loc în curând. Dar, Pavel a știut că, înainte ca Isus să Se întoarcă pe pământ, trebuia să aibă loc o apostazie – o răzvrătire sau o „îndepărtare” de la adevăr (vedeți 2 Tesaloniceni 2:1-4). Vă puteți aprofunda înțelegerea despre marea apostazie – și aprecierea față de restaurare – studiind unele dintre resursele de mai jos.

  • Scripturi care au prezis apostazia: Isaia 24:5; Amos 8:11-12; Matei 24:4-14; 2 Timotei 4:3-4

  • Scripturi care arată că apostazia începuse deja în vremea lui Pavel: Faptele apostolilor 20:28-30; Galateni 1:6-7; 1 Timotei 1:5-7

  • Comentarii despre marea apostazie făcute de reformatori creștini:

    Martin Luther: „N-am căutat nimic altceva decât să reformez Biserica în acord cu scripturile sfinte… Eu spun, pur și simplu, că creștinismul a încetat să existe printre cei care ar fi trebuit să-l mențină” (în E. G. Schweibert, Luther and His Times: The Reformation from a New Perspective [1950], p. 590).

    Roger Williams: „Apostazia… a modificat totul atât de mult, încât nu se mai poate recupera nimic din acea apostazie, până când Hristos nu va trimite apostoli noi care să întemeieze din nou biserici” (în Philip Schaff, The Creeds of Christendom [1877], p. 851).

    Erasmus: „Acum totul este atât de încâlcit în ceea ce privește aceste întrebări [despre doctrină] și hotărâri încât nu mai îndrăznim nici măcar să mai sperăm să întoarcem lumea la adevăratul creștinism” (The Praise of Folly, tradusă de Clarence H. Miller, a doua ediție [2003], p. 155-156).

Vedeți, de asemenea, 2 Nefi 28; „Apostazie”, Gospel Topics (Subiecte din Evanghelie), topics.lds.org.

Integrated Curriculum Illustration

Idei pentru studiul din scripturi ca familie și seara în familie

În timp ce citiți din scripturi cu membrii familiei dumneavoastră, Spiritul vă poate ajuta să știți ce principii să discutați, în funcție de nevoile familiei dumneavoastră. Iată câteva sugestii.

1 Tesaloniceni 3:9-13

Ce vă impresionează cu privire la sentimentele pe care Pavel le-a avut față de prietenii săi? Cum putem nutri astfel de sentimente față de membrii familiei noastre, de prietenii și semenii noștri sfinți?

1 Tesaloniceni 4:13-18

Cum putem să folosim aceste versete pentru ne alina sau pentru a alina pe altcineva când moare cineva drag?

1 Tesaloniceni 5:14-25

Recapitulați sfatul lui Pavel din 1 Tesaloniceni 5:14-25 și găsiți o expresie asupra căreia membrii familiei dumneavoastră doresc să se concentreze. Puteți s-o scrieți pe un afiș și s-o expuneți în casă. Membrii familiei pot adăuga comentarii pe afiș când se văd unul pe altul trăind potrivit sfatului scris pe afiș.

2 Tesaloniceni 3:13

Ne simțim vreodată „osteniți în facerea binelui” – copleșiți, poate, de cerințele calității de ucenic? Ce ne ajută când ne simțim astfel? (Vedeți Galateni 6:9; D&L 64:33.) Cum ne putem susține unul pe altul când se întâmplă acest lucru?

Pentru mai multe idei pentru a le preda copiilor, vedeți rezumatul acestei săptămâni, din manualul Vino și urmează-Mă – Pentru Societatea Primară.

Să ne îmbunătățim studiul personal

Căutați zilnic să primiți revelație „Revelația vine, adesea, «rând după rând» (2 Nefi 28:30), nu toată deodată… Nu vă gândiți la [studiul Evangheliei] ca la ceva pentru care trebuie să vă faceți timp, ci ca la ceva care trebuie făcut mereu” (Să predăm în modul Salvatorului, p. 12).

Resurrected Christ

Hristos înviat, de Robert T. Barrett