Conferinţa generală
Adevăr pur, doctrină pură și revelație pură
Conferința Generală, octombrie 2021


Adevăr pur, doctrină pură și revelație pură

Vă rog să faceți din această conferință o perioadă în care să vă ospătați din mesajele transmise de Domnul prin slujitorii Săi.

Dragii mei frați și dragile mele surori, bun venit la conferința generală! Ce bucurie să fiu alături de dumneavoastră! Ați fost prezenți în gândurile mele aproape constant pe parcursul ultimelor șase luni. M-am rugat în legătură cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră. De-a lungul ultimelor săptămâni, m-am rugat intens ca această conferință să fie un timp de reflecție și revelație pentru toți cei care caută aceste binecuvântări.

Suntem încântați să ne adresăm dumneavoastră din nou din Centrul de conferințe. Majoritatea locurilor au rămas goale, dar prezența câtorva membri ai Tabernacle Choir este un minunat pas înainte. Vă urăm bun venit tuturor la această conferință, în mare parte în mediu virtual, oriunde v-ați afla.

Încă ne confruntăm cu ravagiile provocate de COVID-19 și variantele sale. Vă mulțumim că ați urmat îndemnurile noastre și sfaturile experților din domeniul medical și al oficialităților guvernamentale din comunitățile dumneavoastră.

Noi ne adunăm în cadrul fiecărei conferințe generale după cum suntem îndrumați de Domnul.1 Formatul a fost diferit de-a lungul anilor. Când eram mult mai tânăr, conferința dura trei sau patru zile. Mai târziu, conferința a fost scurtată la două zile. Fiecare mesaj – atunci și acum – este rezultatul rugăciunii sincere și pregătirii spirituale intense.

Autoritățile generale și oficianții generali ai Bisericii care vor vorbi își vor concentra mesajele asupra Salvatorului nostru, Isus Hristos, asupra milei Sale și a puterii Sale mântuitoare infinite. Nu a mai existat niciodată în istoria lumii un moment în care cunoașterea despre Salvatorul nostru să fie mai vitală din punct de vedere personal și relevantă pentru fiecare suflet uman. Imaginați-vă cât de repede ar putea fi rezolvate conflictele devastatoare din întreaga lume – și cele din viața fiecăruia dintre noi – dacă toată lumea ar alege să-L urmeze pe Isus Hristos și să dea ascultare învățăturilor Sale.

În acest spirit, vă invit să fiți atenți la trei lucruri în timpul acestei conferințe: adevărul pur, doctrina pură a lui Hristos și revelația pură. În pofida îndoielilor unora, chiar există bine și rău. Chiar există adevăr absolut – adevăr etern. Una dintre urgiile zilelor noastre este că prea puțini oameni știu unde să caute adevărul.2 Vă pot asigura că ceea ce veți auzi astăzi și mâine reprezintă adevărul pur.

Doctrina pură a lui Hristos este puternică. Schimbă viața tuturor celor care o înțeleg și caută s-o pună în practică în viața lor. Doctrina lui Hristos ne ajută să găsim și să rămânem pe cărarea legămintelor. Rămânerea pe această cărare îngustă, dar bine definită, ne va pregăti, în cele din urmă, să primim tot ceea ce are Dumnezeu.3 Nimic nu poate fi mai valoros decât tot ce are Tatăl nostru!

În cele din urmă, revelația pură pentru întrebările din inima dumneavoastră va face ca această conferință să fie una plină de satisfacții și de neuitat. Dacă încă nu ați căutat slujirea Duhului Sfânt pentru a vă ajuta să auziți ce ar dori Domnul să auziți pe parcursul acestor două zile, vă invit să faceți acest lucru acum. Vă rog să faceți din această conferință o perioadă în care să vă ospătați din mesajele transmise de Domnul prin slujitorii Săi. Învățați cum să le puneți în practică în viața dumneavoastră.

Aceasta este Biserica lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă. Noi suntem poporul Său de legământ. Domnul a declarat că El va grăbi lucrarea Sa la timpul ei4 și că El face acest lucru într-un ritm tot mai alert. Avem privilegiul să luăm parte la lucrarea Sa sfântă.

Invoc o binecuvântare asupra tuturor celor care caută mai multă lumină, cunoaștere și mai mult adevăr. Îmi exprim dragostea față de fiecare dintre dumneavoastră, în numele sacru al lui Isus Hristos, amin.