Līdz mēs atkal tiksimies
  Footnotes

  Līdz mēs atkal tiksimies

  Kaut mēs būtu laipnāki cits pret citu, un kaut mēs vienmēr darītu Tā Kunga darbu!

  Mani brāļi un māsas, mana sirds ir pilna, noslēdzot šo brīnišķīgo baznīcas vispārējo konferenci. Mēs esam guvuši garīgu stiprinājumu, klausoties to cilvēku padomos un liecībās, kas piedalījās katrā no šīm sesijām.

  Mēs esam svētīti ar iespēju pulcēties šeit, šajā brīnišķīgajā Konferenču centrā, mierā un drošībā. Šī konference tika pārraidīta rekordlielai mērķauditorijai, sniedzoties pāri kontinentiem pie cilvēkiem visā pasaulē. Kaut arī fiziski mūs un daudzus no jums šķir liels attālums, mēs jūtam jūsu garu.

  Es vēršos pie brāļiem, kas tika atbrīvoti šīs konferences laikā, visu baznīcas locekļu vārdā sirsnīgi pateicoties par jūsu gadiem ilgo, uzticīgo kalpošanu. Neskaitāmi cilvēki ir tikuši svētīti, pateicoties jūsu devumam, darot Tā Kunga darbu.

  Es pateicos Tabernakla korim, kā arī pārējiem koriem, kuri piedalījās šajā konferencē. Jūsu muzicēšana bija lieliska un lielā mērā palīdzēja ieaicināt Garu, ko mēs sajutām katrā sesijā.

  Paldies par jūsu lūgšanām manā labā un visu Augstāko pilnvaroto un baznīcas augstāko amatpersonu labā. Tās mūs stiprina.

  Lai debesu svētības ir ar jums! Lai jūsu mājas piepilda mīlestība un laipnība, un Tā Kunga Gars! Kaut jūs pastāvīgi stiprinātu savu liecību par evaņģēliju, lai tā pasargātu jūs no pretinieka sitieniem!

  Konference ir noslēgusies. Kaut mēs droši varētu atgriezties savās mājās! Lai Gars, ko sajutām šeit, būtu un paliktu ar mums, kad dosimies savās ikdienas gaitās! Kaut mēs būtu laipnāki cits pret citu, un kaut mēs vienmēr darītu Tā Kunga darbu!

  Mani brāļi un māsas, lai Dievs jūs svētī! Lai Viņa solītais miers ir ar jums tagad un vienmēr! Es atvados no jums, līdz mēs atkal tiksimies pēc sešiem mēnešiem. Mūsu Glābēja, patiesi, Tā Kunga Jēzus Kristus, Vārdā, āmen.