2010–2019
ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ต้อนรับสู่การประชุมใหญ่

ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจฟังและเปิดรับข่าวสารที่เราจะได้ยิน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทำเช่นนั้น

พี่น้องที่รักทั้งหลาย ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 183 ของศาสนจักร

ช่วงหกเดือนตั้งแต่พบกันคราวที่แล้ว ข้าพเจ้ามีโอกาสเดินทางบ้างเพื่อพบปะกับบางท่านในภูมิภาคของท่านเอง หลังการประชุมใหญ่สามัญในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าเดินทางไปเยอรมนี นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับสมาชิกของเราในหลายพื้นที่ของประเทศนั้นและในภูมิภาคต่างๆ ของออสเตรียเช่นกัน

ปลายเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าอุทิศพระวิหารแคลกะรี แอลเบอร์ตาในแคนาดา ด้วยความช่วยเหลือจากเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์รัสเซลล์ เอ็ม. บัลลาร์ด, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์ ในเดือนพฤศจิกายน ข้าพเจ้าอุทิศซ้ำพระวิหารบอยซี ไอดาโฮ ผู้ร่วมเดินทางและร่วมอุทิศในครั้งนี้ ได้แก่ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เดวิด เอ. เบดนาร์, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เครก ซี. คริสเต็นเซ็น พร้อมด้วยเอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์

การฉลองทางวัฒนธรรมร่วมกับการอุทิศทั้งสองครั้งนี้จัดขึ้นได้อย่างยอดเยี่ยม ข้าพเจ้าไม่ได้ไปการฉลองทางวัฒนธรรมในแคลกะรีด้วยตนเอง เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดปีที่ 85 ของซิสเตอร์มอนสันและข้าพเจ้ารู้สึกว่าควรอยู่กับเธอ อย่างไรก็ตาม ข้าพเจ้ากับเธอมีโอกาสได้ชมการฉลองดังกล่าวในห้องนั่งเล่นของเราผ่านโทรทัศน์วงจรปิด แล้วจึงบินไปแคลกะรีเช้าวันต่อมาเพื่อร่วมพิธีอุทิศ ในบอยซีมีเยาวชนกว่า 9,000 คนจากท้องถิ่นพระวิหารร่วมการฉลองทางวัฒนธรรม มีคนรุ่นเยาว์จำนวนมากร่วมแสดงด้วยจนไม่มีที่พอให้สมาชิกครอบครัวเข้ามาในสนามที่พวกเขาแสดง

เมื่อเดือนที่แล้วประธานดีเทอร์ เอฟ. อุคท์ดอร์ฟ พร้อมด้วยซิสเตอร์อุคท์ดอร์ฟ, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เจฟฟรีย์ อาร์. ฮอลแลนด์, เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เกรกอรีย์ เอ. ชไวทเซอร์ เดินทางไปยังเมืองเตกูซิกัลปา ประเทศฮอนดูรัส เพื่ออุทิศพระวิหารสร้างใหม่ที่นั่น การฉลองทางวัฒนธรรมอันอลังการของเยาวชนจัดขึ้นคืนก่อนวันอุทิศ

มีพระวิหารอื่นๆ ที่ประกาศสร้างแล้วและอยู่ในช่วงดำเนินการขั้นต้นระยะต่างๆ หรืออยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

เช้าวันนี้ ข้าพเจ้าได้รับเกียรติให้ประกาศพระวิหารเพิ่มสองแห่ง ซึ่งจะสร้างในหลายเดือนหลายปีข้างหน้า ณ สถานที่ต่อไปนี้: ซีดาร์ซิตี้ ยูทาห์ และรีอูดีจาเนรู บราซิล พี่น้องทั้งหลาย การสร้างพระวิหารจะดำเนินต่อไปอย่างไม่ลดละ

ดังที่ท่านทราบ ในการประชุมใหญ่สามัญเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าประกาศเปลี่ยนแปลงอายุในการรับใช้เป็นผู้สอนศาสนาของเยาวชนชายและเยาวชนหญิง โดยให้เยาวชนชายรับใช้ได้ที่อายุ 18 ปีและเยาวชนหญิงที่อายุ 19 ปี

การตอบรับจากเยาวชนของเราน่าทึ่งและสร้างแรงบันดาลใจ ณ วันที่ 4 เมษายน—เมื่อสองวันก่อน—เรามีผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่กำลังรับใช้ 65,634 คน โดยอีก 20,000 คนได้รับจดหมายเรียกแต่ยังไม่ได้เข้าศูนย์ฝึกอบรมผู้สอนศาสนา และอีก 6,000 คน อยู่ในระหว่างการสัมภาษณ์กับอธิการและประธานสเตค จึงจำเป็นที่เราต้องจัดตั้งคณะเผยแผ่ใหม่ 58 แห่งเพื่อรองรับจำนวนผู้สอนศาสนาที่เพิ่มขึ้น

เพื่อช่วยสนับสนุนกำลังผู้สอนศาสนาให้คงอยู่ต่อไปเช่นนี้ และเพราะผู้สอนศาสนาของเราหลายคนมาจากสภาวะปานกลาง เราจึงขอเชื้อเชิญให้ท่านบริจาคอย่างเอื้อเฟื้อแก่กองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของศาสนจักรตามกำลังความสามารถ

ต่อไปนี้ พี่น้องทั้งหลาย เราจะได้ยินข่าวสารที่ได้รับการดลใจในวันนี้และวันพรุ่งนี้ ผู้ที่จะพูดกับเราได้พยายามสวดอ้อนวอนเพื่อให้ทราบว่าพระเจ้าจะทรงมีพระประสงค์ให้เราได้ยินอะไรในเวลานี้

ข้าพเจ้าขอให้ท่านตั้งใจฟังและเปิดรับข่าวสารที่เราจะได้ยิน ข้าพเจ้าสวดอ้อนวอนขอให้เราทำเช่นนั้น ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน