2010–2019
การประชุมใหญ่เวียนมาอีกครา
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

การประชุมใหญ่เวียนมาอีกครา

ขอบคุณสำหรับศรัทธาและความภักดีที่ท่านมีต่อพระกิตติคุณ สำหรับความรักและความห่วงใยที่ท่านมีให้กัน และสำหรับการรับใช้ที่ท่านให้

ขณะที่วางแผนสร้างอาคารหลังนี้ เราคิดว่าไม่น่าจะเต็ม แต่ดูตอนนี้สิครับ

พี่น้องที่รักทั้งหลาย เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ได้มารวมกันอีกครั้งขณะเริ่มการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 181 ของศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้าย

หกเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนผ่านไปอย่างรวดเร็วขณะข้าพเจ้าวุ่นอยู่กับหน้าที่รับผิดชอบมากมาย พรยิ่งใหญ่ประการหนึ่งในช่วงนี้คือการอุทิศซ้ำพระวิหารลาเอีย ฮาวาย ซึ่งดำเนินการบูรณะครั้งใหญ่นานเกือบสองปี ข้าพเจ้าเดินทางไปพร้อมกับประธานและซิสเตอร์เฮนรีย์ บี. อายริงก์ เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์เควนทิน แอล. คุก เอ็ลเดอร์และซิสเตอร์วิลเลียม อาร์. วอล์กเกอร์ ในช่วงเย็นก่อนการอุทิศซ้ำ ซึ่งมีขึ้นระหว่างเดือนพฤศจิกายน เราเห็นเยาวชน 2,000 คนจากเขตพระวิหารอยู่เต็มศูนย์กิจกรรมแคนนอนที่วิทยาเขตบีวายยู–ฮาวาย การแสดงของพวกเขาที่เราได้ชมมีชื่อว่า “สถานชุมนุม” ซึ่งบรรยายเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสนจักรระดับท้องที่และประวัติพระวิหารได้อย่างสร้างสรรค์และเชี่ยวชาญ นับเป็นการแสดงที่วิเศษมาก!

วันถัดมาเป็นงานเลี้ยงทางวิญญาณเมื่อเราอุทิศซ้ำพระวิหารในการประชุมสามภาค พระวิญญาณของพระเจ้าสถิตกับเราอย่างมาก

เรายังคงสร้างพระวิหารต่อไป เช้านี้ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติที่จะประกาศสร้างพระวิหารเพิ่มอีกสามแห่งในบริเวณที่ดินซึ่งที่เราซื้อไว้โดยจะสร้างในเดือนและปีต่อๆ ไปที่ฟอร์ตคอลลินส์ โคโลราโด, เมริเดียน ไอดาโฮ และ วินนิเพก แมนิโทบา แคนาดา พระวิหารเหล่านี้จะเป็นพรแก่สมาชิกของเราในเขตดังกล่าว

แต่ละปีมีการประกอบศาสนพิธีหลายล้านครั้งในพระวิหาร ขอให้เรายังคงซื่อสัตย์ในการประกอบศาสนพิธีเหล่านั้นต่อไป ไม่เพียงเพื่อตัวเราเท่านั้น แต่เพื่อผู้วายชนม์ที่เรารักซึ่งไม่สามารถทำด้วยตนเองเช่นกัน

ศาสนจักรยังคงให้ความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในยามเกิดวิบัติภัย เมื่อเร็วๆ นี้เราส่งใจและความช่วยเหลือไปยังประเทศญี่ปุ่นหลังเกิดมหันตภัยแผ่นดินไหวและสึนามิและผลสืบเนื่องจากปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เราแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 70 ตัน อาทิ อาหาร น้ำ ผ้าห่ม เครื่องนอน ชุดสุขอนามัย เสื้อผ้าและเชื้อเพลิง คนหนุ่มสาวโสดของเราอาสาตามหาสมาชิกที่สูญหายโดยใช้อินเทอร์เน็ต สื่อต่างๆ และวิธีสื่อสารที่ทันสมัย สมาชิกใช้รถสกูตเตอร์ที่ศาสนจักรจัดหาให้ออกไปช่วยตามบริเวณที่รถยนต์เข้าไม่ถึง สเตคและวอร์ดหลายแห่งในโตเกียว นะโงะยะ และโอซะกะจัดโครงการรวบรวมชุดสุขอนามัยและชุดทำความสะอาด จนถึงบัดนี้อาสาสมัครกว่า 4,000 คนบริจาคชั่วโมงรับใช้ไปแล้วกว่า 40,000 ชั่วโมง เราจะยังคงดำเนินการให้ความช่วยเหลือประเทศญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่นๆ ที่ประสบความเดือดร้อนต่อไป

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าขอบคุณสำหรับศรัทธาและความภักดีที่ท่านมีต่อพระกิตติคุณ สำหรับความรักและความห่วงใยที่ท่านมีให้กัน และสำหรับการรับใช้ที่ท่านให้ในวอร์ดและสาขา สเตคและท้องถิ่นของท่าน ขอบคุณเช่นกันสำหรับความซื่อสัตย์ของท่านในการจ่ายส่วนสิบและเงินบริจาค ตลอดจนความเอื้อเฟื้อของท่านในการอุทิศถวายเงินทุนอื่นๆ ของศาสนจักร

ปลายปี 2010 มีผู้สอนศาสนา 52,225 คนรับใช้ในคณะเผยแผ่ 340 แห่งทั่วโลก งานเผยแผ่ศาสนาเป็นโลหิตหล่อเลี้ยงชีวิตของอาณาจักร ข้าพเจ้าขอแนะนำว่าถ้าท่านสามารถทำได้ ขอให้ท่านบริจาคเข้ากองทุนผู้สอนศาสนาทั่วไปของศาสนจักร

บัดนี้ พี่น้องทั้งหลาย ใจเราจดจ่อเฝ้ารอฟังข่าวสารซึ่งจะนำเสนอต่อเราวันนี้และพรุ่งนี้ ผู้ที่จะปราศรัยกับเราแสวงหาความช่วยเหลือและการนำทางจากสวรรค์ขณะเตรียมข่าวสาร ขอให้เราเปี่ยมด้วยพระวิญญาณของพระเจ้า ได้รับการหนุนใจและจรรโลงใจขณะฟังและเรียนรู้ นี่คือคำสวดอ้อนวอนของข้าพเจ้า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน