2010–2019
ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

ผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์

จงเตรียมเดี๋ยวนี้เพื่อท่านจะมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรทุกประการที่คอยท่านอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

มีหลายครั้งที่คำพูดไม่อาจบรรยายได้อย่างที่เรารู้สึก ดิฉันสวดอ้อนวอนขอพระวิญญาณเป็นพยานต่อใจท่านถึงอัตลักษณ์อันสูงส่งและความรับผิดชอบนิรันดร์ของท่าน ท่านเป็นความหวังของอิสราเอล ท่านเป็นธิดาผู้สูงศักดิ์และทรงคัดเลือกแล้วของพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงรักเรา

เดือนที่แล้วดิฉันมีโอกาสเข้าร่วมพิธีแต่งงานในพระวิหารของหญิงสาวที่ดิฉันรู้จักตั้งแต่เกิด ขณะนั่งอยู่ในห้องผนึกพลางมองดูโคมระย้าที่สวยงามส่องแสงระยิบระยับของพระวิหาร ดิฉันจำวันนั้นที่อุ้มเธอครั้งแรกได้ คุณแม่ของเธอสวมชุดสีขาวตัวเล็กๆ ให้เธอ ดิฉันคิดว่าเธอเป็นทารกสวยที่สุดคนหนึ่งเท่าที่ดิฉันเคยเห็น หญิงสาวผู้นี้เดินผ่านประตูในชุดสีขาวอีกครั้ง เธอดูผ่องใสและมีความสุข ขณะเธอก้าวเข้ามาในห้อง ดิฉันปรารถนาสุดหัวใจอยากให้เยาวชนหญิงทุกคนเห็นภาพวินาทีนั้นและพยายามเป็นผู้มีค่าควรแก่การทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์และรับศาสนพิธีของพระวิหารอยู่ตลอดเวลาเพื่อชื่นชมพรแห่งความสูงส่ง

ขณะบ่าวสาวคู่นี้คุกเข่าที่แท่นศักดิ์สิทธิ์ พวกเขาได้รับสัญญาเกินความเข้าใจของมนุษย์ซึ่งจะเป็นพร เป็นพลังเสริมสร้างและช่วยเหลือพวกเขาระหว่างการเดินทางในชีวิตมรรตัย นั่นเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่โลกหยุดนิ่งและทั้งสวรรค์ชื่นชมชินดี ขณะคู่แต่งงานใหม่มองกระจกบานใหญ่ในห้อง มีคนถามเจ้าบ่าวว่าเขาเห็นอะไร เขาตอบว่า “ทุกคนที่เคยอยู่มาก่อนผม” จากนั้นทั้งคู่มองกระจกบานใหญ่บนผนังตรงข้ามและเจ้าสาวตอบทั้งน้ำตาคลอหน่วยว่า “ดิฉันเห็นคนเหล่านั้นที่จะตามเรามา” เธอเห็นครอบครัวอนาคตของเธอ—ลูกหลานของเธอ ดิฉันรู้ว่าเธอเข้าใจอีกครั้งในขณะนั้นว่าสำคัญเพียงใดที่ต้องเชื่อในเรื่องพรหมจรรย์และความบริสุทธิ์ ไม่มีภาพใดงามกว่าภาพคู่หนุ่มสาวที่เตรียมตัวมาอย่างดีกำลังคุกเข่าด้วยกัน ณ แท่นของพระวิหาร

ช่วงเวลาของท่านในเยาวชนหญิงจะเตรียมท่านให้พร้อมเข้าพระวิหาร ที่นั่นท่านจะได้รับพรซึ่งท่านมีสิทธิ์ได้รับในฐานะธิดาล้ำค่าของพระผู้เป็นเจ้า พระบิดาบนสวรรค์ทรงรักท่านและทรงประสงค์ให้ท่านมีความสุข วิธีทำเช่นนี้คือ “เดินในวิถีแห่งคุณธรรม”1 และ “แนบสนิทกับพันธสัญญา [ของท่าน]”2

เยาวชนหญิงทั้งหลาย ในโลกที่นับวันจะมีมลภาวะทางศีลธรรมมากขึ้น อ่อนข้อให้ความชั่วร้าย เอาเปรียบสตรี และบิดเบือนบทบาท ท่านต้องยืนหยัดพิทักษ์ตนเอง ครอบครัวของท่านและทุกคนที่ท่านคบหา ท่านต้องเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์

ความบริสุทธิ์คืออะไรและผู้พิทักษ์คืออะไร “ความบริสุทธิ์เป็นรูปแบบหนึ่งของความคิดและพฤติกรรมตามมาตรฐานศีลธรรมอันสูงส่ง รวมถึงความบริสุทธิ์ทางเพศและความบริสุทธิ์ [ทางศีลธรรม]” 3 ผู้พิทักษ์คืออะไร ผู้พิทักษ์คือคนที่คุ้มครอง ป้องกัน และปกป้อง4 ด้วยเหตุนี้ในฐานะผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ ท่านจะคุ้มครอง ป้องกัน และปกป้องความบริสุทธิ์ทางศีลธรรมเพราะอำนาจการสร้างชีวิตมรรตัยเป็นอำนาจศักดิ์สิทธิ์และสูงส่ง พึงพิทักษ์ให้ปลอดภัยจนกว่าท่านจะแต่งงาน ความบริสุทธิ์คือการเรียกร้องให้มีความเป็นเพื่อนและการนำทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านต้องมีการนำทางดังกล่าวเพื่อเลือกทางเดินในโลกที่ท่านอยู่ การเป็นคนบริสุทธิ์คือการเรียกร้องให้เข้าพระวิหาร นั่นคือการเรียกร้องให้มีค่าควรแก่การยืนอยู่ในที่ประทับของพระผู้ช่วยให้รอด ท่านกำลังเตรียมพร้อมสำหรับเวลานั้น ความก้าวหน้าส่วนบุคคลและมาตรฐานใน เพื่อความเข้มแข็งของเยาวชน มีความสำคัญ การดำเนินชีวิตตามหลักธรรมที่พบในจุลสารจะเพิ่มพลังและช่วยให้ท่าน “เพิ่มค่าสมอาณาจักร” 5

ฤดูร้อนที่ผ่านมา เยาวชนหญิงกลุ่มหนึ่งจากอัลไพน์ ยูทาห์ตัดสินใจจะ “เพิ่มค่าสมอาณาจักร” พวกเธอตั้งใจให้ความสำคัญแก่พระวิหารโดยทำตามจอห์น โรว์ มอยล์ผู้บุกเบิกคนหนึ่ง นั่นคือเดินจากพระวิหารเดรเปอร์ ยูทาห์ไปพระวิหารซอลท์เลค รวมระยะทาง 22 ไมล์ (35 กิโลเมตร) บราเดอร์มอยล์เป็นช่างหินที่ศาสดาพยากรณ์บริคัม ยังก์เรียกมาทำงานพระวิหารซอลท์เลค ทุกสัปดาห์เขาจะเดิน 22 ไมล์ (35 กิโลเมตร) จากบ้านมาพระวิหาร งานอย่างหนึ่งของเขาคือแกะสลักคำว่า “บริสุทธิ์แด่พระเจ้า” ทางด้านตะวันออกของพระวิหารซอลท์เลค งานนั้นไม่ง่ายเลย เขาต้องเอาชนะอุปสรรคหลายอย่าง วันหนึ่งเขาถูกวัวของเขาเตะขา เพราะรักษาไม่หาย เขาจึงต้องตัดขา แต่นั่นมิได้หยุดยั้งเขาจากสิ่งที่รับปากไว้กับศาสดาพยากรณ์และการทำงานพระวิหาร เขาแกะสลักขาไม้และหลายสัปดาห์หลังจากนั้นเขาเริ่มเดิน 35 กิโลเมตรอีกครั้งไปพระวิหารเพื่อทำงานที่รับปากไว้6

เยาวชนหญิงในวอร์ดซีดาร์ฮิลส์ที่หกตัดสินใจเดินเป็นระยะทางเท่ากันเพื่อบรรพชนและเพื่อคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเธอยังคงมีค่าควรเข้าพระวิหาร พวกเธอฝึกทุกสัปดาห์ที่สหกิจกรรมและขณะเดินพวกเธอจะเล่าสู่กันฟังว่ากำลังเรียนรู้อะไรและรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับพระวิหาร

พวกเธอเริ่มต้นการเดินไปพระวิหารแต่เช้าตรู่ด้วยการสวดอ้อนวอน เมื่อพวกเธอเริ่มเดิน ดิฉันรู้สึกประทับใจในความเชื่อมั่นของพวกเธอ พวกเธอเตรียมตัวมาอย่างดีและรู้ว่าพวกเธอพร้อม สายตาจับจ้องอยู่ที่เป้าหมาย แต่ละก้าวที่พวกเธอเดินเป็นสัญลักษณ์แทนแต่ละท่านขณะท่านกำลังเตรียมตัวเข้าพระวิหารเช่นกัน การฝึกตนของท่านเริ่มต้นแล้วด้วยการสวดอ้อนวอนส่วนตัวในแต่ละวัน การอ่านพระคัมภีร์มอรมอนในแต่ละวัน และการทำความก้าวหน้าส่วนบุคคลของท่าน

ขณะที่เยาวชนหญิงเหล่านี้เดินไปเรื่อยๆ มีสิ่งรบกวนตลอดทาง แต่พวกเธอยังคงจดจ่อกับเป้าหมาย บางคนเริ่มรู้สึกว่ามีตุ่มใส บางคนรู้สึกว่าเข่าเริ่มล้า แต่พวกเธอยังคงเดินต่อไป แต่ละท่านมีสิ่งรบกวน ความเจ็บปวด และอุปสรรคมากมายระหว่างทางไปพระวิหาร แต่ท่านตั้งใจไว้แล้วและเดินต่อไปเช่นกัน เส้นทางที่เยาวชนหญิงเหล่านี้ใช้วางแผนโดยผู้นำที่เคยเดินและขับรถมาทางนั้นแล้วและเห็นว่าปลอดภัยที่สุดและตรงที่สุด เส้นทางของท่านทำเครื่องหมายไว้แล้วเช่นกันและท่านมั่นใจได้ว่าพระผู้ช่วยให้รอดมิทรงพระดำเนินตามเส้นทางดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่จะทรงพระดำเนินกับท่านด้วย—ทุกก้าว

ตลอดทางไปพระวิหารมีคุณพ่อคุณแม่ สมาชิกครอบครัว และผู้นำฐานะปุโรหิตทำหน้าที่ผู้พิทักษ์ งานของพวกเขาคือต้องมั่นใจว่าทุกคนปลอดภัยและพ้นอันตราย พวกเขาต้องคอยให้น้ำเยาวชนหญิงแต่ละคนและบำรุงร่างกายให้พวกเธอแข็งแกร่งพอ มีจุดช่วยเหลือที่ผู้นำฐานะปุโรหิตจัดไว้ให้พักดื่มน้ำ เยาวชนหญิงทั้งหลาย บิดาของท่าน มารดาของท่าน อธิการของท่าน และอีกหลายคนจะเป็นผู้พิทักษ์ท่านขณะท่านเดินตามเส้นทางไปพระวิหาร พวกเขาจะร้องเตือนและนำทางท่าน และหากท่านได้รับบาดเจ็บ เป็นอันตราย หรือออกนอกทาง พวกเขาจะช่วยท่าน

ดิฉันประทับใจที่ในกิโลเมตรสุดท้ายของการเดิน พี่ชาย เยาวชนชายคนอื่นๆ และเพื่อนๆ มาให้กำลังใจเยาวชนหญิงที่เด็ดเดี่ยวเหล่านี้และเชียร์พวกเธอ พี่ชายคนหนึ่งยกน้องสาวที่เท้าเกิดตุ่มใสขนาดใหญ่ขึ้นขี่หลังเดินในระยะสุดท้ายไปจนถึงพระวิหาร เมื่อเยาวชนหญิงที่น่าทึ่งเหล่านี้ไปถึงเป้าหมาย แต่ละคนถึงกับหลั่งน้ำตาขณะเอื้อมมือสัมผัสพระวิหารและให้คำมั่นในใจว่าจะต้องมีค่าควรเข้าไปในนั้นตลอดเวลา

การเดินไปพระวิหารเป็นอุปลักษณ์แทนชีวิตของท่าน บิดามารดาและผู้นำฐานะปุโรหิตยืนพิทักษ์ตลอดเส้นทาง พวกเขาสนับสนุนและช่วยเหลือ เยาวชนหญิงพิทักษ์และให้กำลังใจกัน เยาวชนชายชื่นชมความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่น และความทรหดอดทนของเยาวชนหญิง พี่ชายแบกน้องสาวที่ได้รับบาดเจ็บ ครอบครัวชื่นชมยินดีกับลูกสาวเมื่อพวกเธอเดินมาถึงพระวิหารและพากลับบ้านอย่างปลอดภัย

เพื่อให้อยู่บนเส้นทางไปพระวิหาร ท่านต้องพิทักษ์ความบริสุทธิ์ของตัวท่านและความบริสุทธิ์ของคนที่ท่านคบหา เพราะเหตุใด เพราะมอรมอนสอนในพระคัมภีร์มอรมอนว่า ความบริสุทธิ์และพรหมจรรย์เป็น “ที่รักยิ่งและมีค่าที่สุดเหนือทุกสิ่ง”7

แต่ละท่านทำอะไรได้บ้างเพื่อเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ เริ่มจากการเชื่อว่าท่านสามารถสร้างความแตกต่างได้ เริ่มจากการให้คำมั่นสัญญา สมัยเป็นเยาวชนหญิงดิฉันเรียนรู้ว่าการตัดสินใจบางเรื่องต้องทำครั้งเดียว ดิฉันเขียนสิ่งที่จะทำ เสมอและสิ่งที่จะ ไม่ทำไว้ในสมุดฉีกเล่มเล็กๆ รวมทั้งเรื่องต่างๆ อย่างเช่น การเชื่อฟังพระคำแห่งปัญญา สวดอ้อนวอนทุกวัน จ่ายส่วนสิบ และให้คำมั่นว่าจะไม่ขาดโบสถ์ ดิฉันตัดสินใจครั้งนั้นครั้งเดียวและเมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจ ดิฉันรู้เลยว่าต้องทำอะไรเพราะดิฉันตัดสินใจไว้แล้ว เมื่อเพื่อนมัธยมปลายของดิฉันบอกว่า “ดื่มครั้งเดียวไม่เสียหายหรอก” ดิฉันหัวเราะและพูดว่า “ฉันตัดสินใจตั้งแต่อายุ 12 แล้วว่าจะไม่ดื่ม” การตัดสินใจล่วงหน้าจะช่วยให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ ดิฉันหวังว่าทุกท่านจะเขียนสิ่งที่ท่านจะทำ เสมอและสิ่งที่ท่านจะ ไม่ ทำ แล้วดำเนินชีวิตตามที่เขียนไว้

การเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์หมายความว่าท่านจะสุภาพเรียบร้อยเสมอไม่เฉพาะในการแต่งกายเท่านั้น แต่ในคำพูด การกระทำ และการใช้สื่อทางสังคมของท่านด้วย การเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์หมายความว่าท่านจะไม่มีวันส่งข้อความหรือภาพให้เยาวชนชายที่อาจทำให้พวกเขาสูญเสียพระวิญญาณ สูญเสียพลังฐานะปุโรหิต หรือสูญเสียความบริสุทธิ์ของพวกเขา นั่นหมายความว่าท่านเข้าใจความสำคัญของพรหมจรรย์เพราะท่านเข้าใจด้วยว่าร่างกายท่านเป็นวิหารและจะไม่ใช้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ของการสร้างก่อนแต่งงาน ท่านเข้าใจว่าท่านครอบครองอำนาจศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบอันศักดิ์สิทธิ์ของการนำวิญญาณอื่นมายังโลกเพื่อรับร่างกายซึ่งเป็นที่อาศัยของวิญญาณนิรันดร์ อำนาจดังกล่าวเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์อีกจิตวิญญาณหนึ่ง ท่านเป็นผู้พิทักษ์บางสิ่งที่ “ประเสริฐกว่าทับทิม”8 จงชื่อสัตย์ จงเชื่อฟัง จงเตรียมเดี๋ยวนี้เพื่อท่านจะมีคุณสมบัติคู่ควรรับพรทุกประการที่คอยท่านอยู่ในพระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

สำหรับมารดาทั้งหลายที่ฟังอยู่ ท่านเป็นแบบอย่างสำคัญที่สุดของธิดาในเรื่องความสุภาพเรียบร้อยและความบริสุทธิ์—ขอบคุณค่ะ อย่าลังเลเมื่อต้องสอนว่าพวกเธอเป็นธิดาสูงศักดิ์ของพระผู้เป็นเจ้าและคุณค่าของพวกเธอมิได้วัดจากเสน่หาทางร่างกาย จงให้พวกเธอเห็นว่าความเชื่อของท่านแสดงออกอย่างถูกต้องและเสมอต้นเสมอปลายในเจตคติและรูปลักษณ์ภายนอกของท่าน9 ท่านเป็นผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์เช่นกัน

สัปดาห์นี้ ดิฉันขึ้นไปบนเอนไซน์พีคอีกครั้ง เช้าตรู่วันนั้นขณะมองลงมาที่ภูเขาแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า—พระวิหารซอลท์เลค—ดิฉันเห็นพระวิหารใสเหมือนแก้วผลึก ผู้บุกเบิกสละทุกอย่างที่มีเพื่อมาให้ถึงยอดเขาทั้งนี้เพื่อให้ท่านและข้าพเจ้าได้รับพรของพระวิหารและรับการผนึกชั่วนิรันดร์เป็นครอบครัว สี่สิบปีของการเสียสละ การทำงานจนสายตัวแทบขาด และแม้กระทั่งการเดินจากอัลไพน์ไปพระวิหาร—เพราะเหตุใดหรือ เพราะพวกเขาเชื่อเหมือนพวกท่าน! พวกเขาเชื่อในศาสดาพยากรณ์ เชื่อว่าศาสดาพยากรณ์เคยเห็นและพูดกับพระผู้เป็นเจ้าและพระบุตรที่รักของพระองค์ พวกเขาเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอด เชื่อในพระคัมภีร์มอรมอน นั่นคือสาเหตุที่พวกเขาพูดได้ว่า “เราเชื่อทุกสิ่ง, เราหวังทุกสิ่ง, เรายืนหยัดมาแล้วหลายสิ่ง, และหวังว่าจะสามารถยืนหยัดได้ทุกสิ่ง” 10 พวกเขายืนหยัดมาหลายสิ่งและเรายืนหยัดได้เช่นนั้น หลักแห่งความเชื่อข้อสิบสามคือสิ่งที่เราเชื่อเพราะสิ่งเหล่านั้นทำให้เรามีคุณสมบัติคู่ควรแก่การเข้าพระวิหารและวันหนึ่งจะยืนอยู่ในที่ประทับของพระบิดาบนสวรรค์—พิสูจน์แล้ว บริสุทธิ์ และผนึกแล้ว สิ่งนี้เรียกร้องให้ท่าน “เพิ่มค่าสมอาณาจักร” ขอให้ท่านเตรียมเดี๋ยวนี้และมีความเชื่อมั่นว่าท่านสามารถทำเรื่องยากๆ ได้

เยาวชนหญิงทั้งหลาย ท่านมีส่วนในงานสำคัญยิ่ง! ท่านไม่โดดเดี่ยว! ขณะพิทักษ์ความบริสุทธิ์และคุณธรรม ท่านจะได้รับพลัง ขณะท่านรักษาพันธสัญญาที่ทำไว้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำทางและพิทักษ์ท่าน ท่านจะแวดล้อมไปด้วยเหล่าเทพจากสวรรค์ ประธานโธมัส เอส. มอนสันเตือนเราว่า “จำไว้ว่าเรามิได้วิ่งเพียงลำพังในการแข่งขันครั้งสำคัญของชีวิต เรามีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือจากพระเจ้า” 11 จงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนั้นเมื่อท่านจะมาพระวิหารของพระเจ้าอย่างมีค่าควรและพร้อมทำพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ ในฐานะผู้พิทักษ์ความบริสุทธิ์ท่านจะต้อง แสวง พระผู้ช่วยให้รอดในพระนิเวศน์ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์

ดิฉันเป็นพยานว่าพระผู้เป็นเจ้าทรงพระชนม์และพระบุตรที่รักของพระองค์ พระผู้ไถ่ของเรา พระเยซูคริสต์ทรงพระชนม์ และเพราะพลังแห่งการไถ่ พลังความสามารถของการชดใช้อันไม่มีขอบเขต แต่ละท่านจะได้รับการนำทางและการพิทักษ์บนเส้นทางไปพระวิหารและกลับสู่ที่ประทับของพระองค์ ดิฉันสวดอ้อนวอนขอให้ทุกท่านทวีความเข้มแข็งเพื่องานนั้นซึ่งจะเป็นเวลาดีที่สุดของท่าน จงดำเนินชีวิตเพื่อวันอันสวยงามที่หนังสือวิวรณ์กล่าวไว้เมื่อท่านจะ “แต่งตัวสีขาวเดิน … [เพราะว่าท่าน] เป็นคนที่สมควรแล้ว” 12 ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน