2010–2019
พรนิรันดร์ของการแต่งงาน
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

พรนิรันดร์ของการแต่งงาน

การผนึกในพระวิหารมีความหมายมากขึ้นเมื่อชีวิตดำเนินต่อไป อีกทั้งจะช่วยให้ท่านสนิทกันมากขึ้น พบปีติและมีสัมฤทธิผลมากขึ้น

ข้าพเจ้าคิดว่าข่าวสารอันงดงามดังที่ขับร้องโดยคณะนักร้องประสานเสียงที่ยอดเยี่ยมนี้เป็นแบบแผนชีวิตให้เราหลายคน “พากเพียรเป็นเหมือนพระเยซู”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 1953 ข้าพเจ้ากับจีนีนที่รักในฐานะคู่แต่งงานหนุ่มสาวคุกเข่าที่แท่นในพระวิหารแมนไท ยูทาห์ ประธานลูอิส อาร์. แอนเดอร์สันใช้อำนาจการผนึกประกาศเราเป็นสามีภรรยาที่แต่งงานเพื่อกาลเวลาและนิรันดร ข้าพเจ้าไม่สามารถบรรยายความสงบเยือกเย็นอันเกิดจากความเชื่อมั่นที่ว่า หากข้าพเจ้ายังคงดำเนินชีวิตอย่างมีค่าควรข้าพเจ้าจะได้อยู่กับจีนีนที่รักของข้าพเจ้าและลูกๆ ของเราตลอดไป เนื่องจากศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์นั้นประกอบโดยอำนาจฐานะปุโรหิตที่ถูกต้องในพระนิเวศน์ของพระเจ้า

ลูกทั้งเจ็ดคนผูกมัดกับเราโดยศาสนพิธีศักดิ์สิทธิ์ของพระวิหาร จีนีนภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้ากับลูกสองคนของเราไปอยู่หลังม่านแล้ว พวกเขาเป็นแรงจูงใจอันมีพลังให้สมาชิกที่เหลือในครอบครัวเราดำเนินชีวิตให้ได้รับพรนิรันดร์ทั้งหมดที่สัญญาไว้ในพระวิหารด้วยกัน

เสาหลักสำคัญสองอย่างที่สนับสนุนแผนแห่งความสุขของพระบิดาในสวรรค์คือการแต่งงานและครอบครัว ซาตานบั่นทอนความสำคัญสูงสุดของทั้งสองอย่างนี้โดยมุ่งทำลายครอบครัวและบ่อนทำลายความสำคัญของศาสนพิธีพระวิหารที่ผูกมัดครอบครัวไว้ด้วยกันชั่วนิรันดร์ การผนึกในพระวิหารมีความหมายมากขึ้นเมื่อชีวิตดำเนินต่อไป อีกทั้งจะช่วยให้ท่านสนิทกันมากขึ้น พบปีติและมีสัมฤทธิผลมากขึ้นในความเป็นมรรตัย

ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้รับบทเรียนสำคัญจากภรรยา ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เพราะงานอาชีพ ข้าพเจ้าไปนานเกือบสองสัปดาห์และกลับถึงบ้านเช้าวันเสาร์ เหลือเวลาสี่ชั่วโมงก่อนไปการประชุมอีกที่หนึ่ง ข้าพเจ้าสังเกตว่าเครื่องซักผ้าของเราเสียและภรรยากำลังซักผ้าด้วยมือ ข้าพเจ้าจึงเริ่มซ่อม

จีนีนมาเห็นเข้าและถามว่า “ริช ทำอะไรอยู่คะ”

ข้าพเจ้าตอบว่า “กำลังซ่อมเครื่องซักผ้า คุณจะได้ไม่ต้องซักมือ”

เธอพูดว่า “ไม่ต้องหรอกค่ะ ไปเล่นกับลูกๆ เถอะ”

ข้าพเจ้าบอกเธอว่า “ผมจะเล่นกับลูกเมื่อไรก็ได้ แต่ตอนนี้ผมอยากช่วยคุณ”

จากนั้นเธอพูดว่า “ริชาร์ด ไปเล่นกับลูกๆ นะคะ”

เมื่อเธอพูดแกมบังคับอย่างนั้น ข้าพเจ้าจึงต้องทำตาม

ข้าพเจ้ามีเวลาที่ดีกับลูกๆ เราวิ่งไล่กันทั่วบ้านและกลิ้งไปบนใบไม้ร่วง จากนั้นข้าพเจ้าจึงไปการประชุม ข้าพเจ้าอาจจะลืมประสบการณ์นั้นถ้าไม่ใช่เพราะบทเรียนที่เธอต้องการให้ข้าพเจ้าเรียนรู้

เช้าวันรุ่งขึ้น ประมาณตีสี่ ข้าพเจ้าตื่นนอนเพราะรู้สึกว่ามีแขนเล็กๆ สองข้างโอบรอบคอ จุมพิตที่แก้ม และคำพูดกระซิบข้างหูที่ข้าพเจ้าไม่มีวันลืม “พ่อครับ ผมรักพ่อครับ พ่อเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของผม”

หากท่านเคยมีประสบการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นในครอบครัว ท่านกำลังมีปีติสูงสุดอย่างหนึ่งในชีวิต

หากท่านเป็นชายหนุ่มที่อยู่ในวัยเหมาะสมแต่ยังไม่ได้แต่งงาน อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า จงดำเนินชีวิตต่อไปให้ก้าวหน้าและมุ่งเน้นเรื่องการแต่งงาน อย่าปล่อยวันเวลาให้ล่วงเลย ชายหนุ่มทั้งหลาย จงรับใช้งานเผยแผ่อย่างสมเกียรติ จากนั้นจงให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกแก่การหาคู่ครองนิรันดร์ที่มีค่าควร เมื่อท่านพบว่าท่านกำลังสนใจหญิงสาวคนหนึ่ง จงแสดงให้เธอเห็นว่าท่านเป็นคนพิเศษที่เธออยากรู้จักมากขึ้น พาเธอไปสถานที่ที่เหมาะสม แสดงภูมิปัญญาออกมาบ้าง ถ้าท่านอยากมีภรรยาที่ดีท่านต้องทำให้เธอเห็นว่าท่านเป็นชายหนุ่มที่ยอดเยี่ยมและเป็นสามีในอนาคตได้

ถ้าท่านพบใครบางคนแล้ว ท่านสามารถทำให้ช่วงเวลาของการเป็นคู่รักและชีวิตแต่งงานพิเศษอย่างยิ่งและมีความสุขอย่างมากชั่วนิรันดร์โดยอยู่ในขอบเขตความมีค่าควรที่พระเจ้าทรงสถาปนา

ถ้าท่านแต่งงานแล้ว ท่านซื่อสัตย์ต่อคู่ครองทั้งกายและใจหรือไม่ ท่านภักดีต่อพันธสัญญาการแต่งงานโดยไม่มีส่วนในการสนทนากับบุคคลอื่นซึ่งท่านไม่ต้องการให้คู่ครองได้ยินหรือไม่ ท่านอ่อนโยนและสนับสนุนคู่ครองและลูกๆ ของท่านหรือไม่

พี่น้องชายทั้งหลาย ท่านเป็นผู้นำในกิจกรรมครอบครัวหรือไม่ เช่น การศึกษาพระคัมภีร์ สวดอ้อนวอนเป็นครอบครัว และสังสรรค์ในครอบครัว หรือท่านปล่อยให้ภรรยาเติมช่องว่างในบ้านเพราะความไม่ใส่ใจของท่านหรือไม่ ท่านบอกภรรยาบ่อยๆ หรือไม่ว่าท่านรักเธอมากเพียงใด นั่นจะทำให้เธอมีความสุขมาก ข้าพเจ้าเคยได้ยินผู้ชายพูดกับข้าพเจ้าว่า “เธอรู้แล้ว” ท่านจำเป็นต้องบอกเธอ ผู้หญิงจะเบ่งบานเหมือนดอกไม้และเติบโตและได้รับพรอย่างมากจากความเชื่อมั่นนั้น จงแสดงความขอบคุณสำหรับสิ่งที่คู่ครองทำเพื่อท่าน แสดงความรักและความขอบคุณนั้นบ่อยๆ เพราะนั่นจะทำให้ชีวิตมีค่ามากขึ้น และน่าพอใจ และมีจุดประสงค์มากขึ้น อย่าได้ยับยั้งการแสดงออกถึงความรักซึ่งเป็นธรรมชาติ และจะดียิ่งขึ้นไปอีกหากท่านกอดเธอไว้ขณะที่ท่านบอกกับ

ข้าพเจ้าเรียนรู้จากภรรยาถึงความสำคัญของการแสดงออกถึงความรัก ช่วงแต่งงานใหม่ๆ บ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าเปิดพระคัมภีร์เพื่อให้ข่าวสารในการประชุม ข้าพเจ้าจะพบข้อความสั้นๆ ที่อ่อนหวานและเป็นกำลังใจที่จีนีนสอดไว้ในนั้น บางครั้งก็ทำให้ข้าพเจ้าซาบซึ้งเกินกว่าจะพูดได้ ข้อความล้ำค่าเหล่านั้นจากภรรยาผู้เปี่ยมด้วยความรักเป็นแหล่งประโลมใจและแรงบันดาลใจอันมีค่ายิ่งมาโดยตลอด

ข้าพเจ้าเริ่มเขียนให้เธอเช่นกัน โดยไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นมีความหมายต่อเธอมากเพียงใด ข้าพเจ้าจำได้ว่ามีอยู่ปีหนี่งเราไม่มีปัจจัยเพียงพอที่ข้าพเจ้าจะให้ของขวัญวันวาเลนไทน์แก่เธอ ข้าพเจ้าจึงตัดสินใจทาสีน้ำบนฝาตู้เย็น ข้าพเจ้าทำสุดฝีมือ แต่พลาดไปเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือสีที่ใช้เป็นสีเคลือบไม่ใช่สีน้ำ เธอไม่ยอมให้ข้าพเจ้าลบสีติดถาวรนั้นออกจากตู้เย็นเลย

ข้าพเจ้าจำได้ว่าวันหนึ่งข้าพเจ้านำกระดาษชิ้นกลมๆ เล็กๆ จากการเจาะรูกระดาษมาเขียนเลข 1 ถึง 100 แล้วพลิกด้านหลังเพื่อเขียนข้อความให้เธอชิ้นละหนึ่งคำ จากนั้นรวบรวมทั้งหมดใส่ในซอง ข้าพเจ้าคิดว่าจะทำให้เธอหัวเราะได้

เมื่อเธอจากไปแล้ว ข้าพเจ้าถึงได้รู้จากข้าวของส่วนตัวเธอว่าเธอซาบซึ้งเพียงใดต่อข้อความอันเรียบง่ายที่เราแบ่งปันให้กัน ข้าพเจ้าสังเกตว่าเธอบรรจงติดกระดาษชิ้นกลมๆ ทุกชิ้นลงบนกระดาษแผ่นหนึ่ง เธอไม่เพียงเก็บข้อความที่ข้าพเจ้าให้เท่านั้น แต่เธอยังหุ้มพลาสติกอย่างดีประหนึ่งเป็นสมบัติล้ำค่า มีข้อความหนึ่งที่เธอไม่ได้เก็บรวมกับข้อความอื่น และยังอยู่หลังกระจกนาฬิกาในห้องครัว ข้อความนั้นอ่านว่า “จีนีน ได้เวลาบอกรักคุณแล้ว” ข้อความดังกล่าวยังอยู่ที่นั่นและเตือนใจข้าพเจ้าให้นึกถึงธิดาสุดพิเศษคนนี้ของพระบิดาในสวรรค์

เมื่อหวนนึกถึงชีวิตที่อยู่ด้วยกัน ข้าพเจ้าตระหนักว่าเราได้รับพรมาก เราไม่เคยมีการโต้เถียงในบ้านของเราหรือพูดทำร้ายจิตใจกัน เวลานี้ข้าพเจ้าตระหนักว่าพรนั้นเกิดขึ้นเพราะเธอ เนื่องจากเธอเต็มใจเป็นผู้ให้ แบ่งปัน และไม่เคยนึกถึงแต่ตนเอง ต่อมาภายหลังในชีวิตคู่ของเรา ข้าพเจ้าพยายามเลียนแบบเธอ ข้าพเจ้าแนะนำให้สามีภรรยาทำเช่นเดียวกันในบ้านของท่าน

ความรักที่บริสุทธิ์มีอำนาจผลักดันให้ทำดี ความรักที่ชอบธรรมเป็นรากฐานของชีวิตแต่งงานที่ประสบความสำเร็จ เป็นเหตุให้มีบุตรธิดาที่ดีและน่าพอใจ ใครเลยจะประเมินอิทธิพลอันชอบธรรมแห่งความรักของมารดาได้อย่างเหมาะสม ผลอันยั่งยืนอะไรบ้างที่เกิดจากเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงซึ่งมารดาค่อยๆ บ่มเพาะด้วยความรักลงในดินดีของใจและความคิดของบุตรธิดาผู้วางใจ ในฐานะมารดาพระองค์ประทานสัญชาตญาณแห่งสวรรค์ให้ท่านที่ช่วยให้ท่านรู้จักพรสวรรค์และความสามารถพิเศษของบุตรธิดา ท่านกับสามีสามารถบำรุงเลี้ยง เสริมสร้าง และทำให้คุณสมบัติเหล่านั้นผลิบาน

คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะแต่งงาน ชีวิตแต่งงานวิเศษยิ่ง เมื่อเวลาผ่านไปท่านจะเริ่มคิดเหมือนกัน และมีแนวคิดและความรู้สึกเดียวกัน ท่านมีช่วงเวลาที่ท่านสุขมาก ช่วงเวลาของการทดสอบ และช่วงเวลาของการทดลอง แต่พระเจ้าขะทรงนำทางท่านผ่านพ้นประสบการณ์ที่ทำให้เติบโตไปด้วยกัน

คืนหนึ่งริชาร์ด ลูกชายตัวเล็กๆ ของเราที่เป็นโรคหัวใจตื่นขึ้นมาร้องไห้ เราสองคนได้ยิน ปกติภรรยาข้าพเจ้าจะลุกขึ้นไปดูแลลูกที่กำลังร้องไห้ แต่คราวนี้ข้าพเจ้าบอกเธอว่า “ผมจะดูแลเขาเอง”

เพราะโรคหัวใจ เมื่อเขาเริ่มร้องไห้ หัวใจเล็กๆ ของเขาจึงเต้นเร็วมาก เขาจะอาเจียนทำให้ที่นอนเลอะ คืนนั้นข้าพเจ้าอุ้มเขาและพยายามปลอบให้หยุดร้องเพื่อให้หัวใจเต้นช้าลงขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าและปูที่นอนให้ใหม่ ข้าพเจ้าอุ้มจนเขาหลับไป เวลานั้นข้าพเจ้าไม่ทราบเลยว่าอีกไม่กี่เดือนต่อมาเขาจะจากเราไป ข้าพเจ้าจะระลึกถึงอยู่เสมอที่ได้อุ้มเขากลางดึกคืนนั้น

ข้าพเจ้าจำได้ดีถึงวันที่เขาจากไป ขณะข้าพเจ้ากับจีนีนขับรถออกมาจากโรงพยาบาล เราจอดข้างทาง ข้าพเจ้ากอดเธอไว้ เราร้องไห้กัน แต่แล้วก็ตระหนักว่าเราจะพบเขาอีกด้านหนึ่งของม่านเพราะเราทำพันธสัญญาเหล่านั้นในพระวิหารแล้ว นั่นทำให้เรายอมรับการสูญเสียเขาได้ง่ายขึ้น

ความโอบอ้อมอารีของจีนีนสอนข้าพเจ้าถึงเรื่องที่ล้ำค่าหลายเรื่อง ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้ใหญ่เลย ส่วนเธอมีวินัย เป็นผู้ใหญ่ และเข้มแข็งทางวิญญาณ ชีวิตแต่งงานจะจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ดีให้เอาชนะแนวโน้มของความเห็นแก่ตัวและยึดตนเป็นที่ตั้ง ข้าพเจ้านึกถึงเหตุผลหนึ่งที่แนะนำเราให้แต่งงานเร็วนั่นก็คือเพื่อหลีกเลี่ยงการบ่มเพาะนิสัยที่ไม่เหมาะสมจนยากจะเปลี่ยนได้

ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจแทนผู้ชายที่ยังไม่ได้ตัดสินใจมองหาคู่ครองนิรันดร์ ใจข้าพเจ้าร้องไห้เพื่อพี่น้องสตรีที่ไม่มีโอกาสแต่งงาน บางท่านอาจรู้สึกเหงา ไร้ค่า และมองไม่เห็นว่าท่านจะมีพรของการแต่งงานและการมีบุตร หรือครอบครัวได้อย่างไร แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง และพระองค์ทรงรักษาสัญญาที่ทรงดลใจศาสดาพยากรณ์ให้ประกาศ นิรันดรเป็นเวลาที่ยาวนาน จงมีศรัทธาในสัญญาเหล่านั้น และดำเนินชีวิตให้คู่ควรเพื่อว่าเมื่อถึงเวลาของพระเจ้า พระองค์จะทรงทำให้เกิดขึ้นจริงในชีวิตท่าน ท่านจะได้รับพรทุกประการที่สัญญาไว้อย่างแน่นอนหากท่านมีค่าควร

โปรดยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยที่พูดถึงจีนีนภรรยาสุดที่รักของข้าพเจ้า แต่เราเป็นครอบครัวนิรันดร์ เธอมีความสุขและร่าเริงเสมอ และส่วนใหญ่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่น แม้จะป่วยหนักแต่ในการสวดอ้อนวอนตอนเช้าเธอจะทูลขอพระบิดาในสวรรค์ให้นำเธอไปพบคนที่เธอจะช่วยได้ คำวิงวอนที่จริงใจเช่นนั้นได้รับคำตอบครั้งแล้วครั้งเล่า หลายคนได้รับการแบ่งเบาภาระ ชีวิตคนเหล่านั้นสดใสขึ้น เธอได้รับพรอย่างต่อเนื่องสำหรับการเป็นเครื่องมือที่พระเจ้าทรงกำกับดูแล

ข้าพเจ้ารู้ว่าช่างดีกระไรเช่นนี้ที่ได้รักธิดาคนหนึ่งของพระบิดาในสวรรค์ผู้ดำเนินชีวิตอย่างสง่างามในฐานะสตรีที่ชอบธรรมด้วยคุณงามความดีและการอุทิศตน ข้าพเจ้ามั่นใจว่าในอนาคตเมื่อพบเธออีกครั้งหลังม่านเราจะรู้ว่าเรารักกันลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม เราจะเห็นคุณค่าของกันและกันมากยิ่งกว่าเวลานี้ที่เราอยู่แยกกันคนละฝั่งของม่าน ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เอเมน