2010–2019
รายงานสถิติปี 2010
ดาวน์โหลด
หน้านี้ (MP3)
เชิงอรรถ

Hide Footnotes

พื้นหลัง

รายงานสถิติปี 2010

ฝ่ายประธานสูงสุดออกรายงานสถิติของศาสนจักรปี 2010 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2010 ดังต่อไปนี้ สเตค 2,896 แห่ง, คณะเผยแผ่ 340 แห่ง, ท้องถิ่น 614 แห่ง, วอร์ดและสาขา 28,660 แห่ง

สมาชิกภาพทั้งหมดของศาสนจักร ณ สิ้นปี 2010 มีจำนวน 14,131,467 คน

สมาชิกภาพทั้งหมดของศาสนจักร ณ สิ้นปี 2010 มีจำนวน 14,131,467 คน

ผู้สอนศาสนาเต็มเวลาที่กำลังรับใช้ ณ สิ้นปี มีจำนวน 52,225 คน

ผู้สอนศาสนาบำเพ็ญประโยชน์ที่กำลังรับใช้ในศาสนจักร มีจำนวน 20,813 คน จำนวนหนึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเองและได้รับเรียกให้ไปช่วยเหลือในหน่วยงานส่วนต่างๆ ของศาสนจักร

พระวิหารจำนวน 4 แห่งที่ได้รับการอุทิศระหว่างปี ได้แก่ พระวิหารแวนคูเวอร์ บริติชโคลัมเบีย ในแคนาดา; พระวิหารเดอะฮีลาแวลลีย์ แอริโซนา ในสหรัฐ; พระวิหารเซบูซิตี้ ฟิลิปปินส์; และพระวิหารไคอิฟ ยูเครน)

พระวิหารลาเอีย ฮาวาย ในสหรัฐได้รับการอุทิศซ้ำในปี 2010

พระวิหารทั้งหมดที่เปิดดำเนินการทั่วโลก มีจำนวน 134 แห่ง

อดีตเจ้าหน้าที่สามัญของศาสนจักรและสมาชิกคนสำคัญของศาสนจักรซึ่งเสียชีวิตตั้งแต่การประชุมใหญ่สามัญเดือนเมษายนปีที่ผ่านมา

เอ็ลเดอร์ดับเบิลยู แกรนท์ แบงเกอร์เทอร์, เอ็ลเดอร์แอดนีย์ วาย. โคมัตซึ, เอ็ลเดอร์แฮนส์ บี. ริงเกอร์, เอ็ลเดอร์เลอแกรนด์ อาร์. เคอร์ทิส, เอ็ลเดอร์ริชาร์ด พี. ลินเซย์, เอ็ลเดอร์โดนัลด์ แอล. สเตเฮลี และ เอ็ลเดอร์ริชาร์ด บี. เวิร์ธลิน อดีตสมาชิกโควรัมสาวกเจ็ดสิบ; บาร์บารา บี. สมิธ อดีตประธานสมาคมสงเคราะห์สามัญ; รูธ เอช. ฟังก์ อดีตประธานเยาวชนหญิงสามัญ; นอร์มา เจน บี. สมิธ อดีตที่ปรึกษาในฝ่ายประธานเยาวชนหญิงสามัญ; เฮเลน เฟียนส์ ภรรยาหม้ายของเอ็ลเดอร์เจ. โธมัส เฟียนส์ เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่เกียรติคุณ; อาร์โนลด์ ดี. ไฟรเบิร์ก จิตรกรและผู้วาดภาพประกอบ; และ เจ. เอลเลียต คาเมรอน อดีตกรรมาธิการการศึกษาของศาสนจักร