2010–2019
Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau
trước đây kế tiếp


Cho Đến Khi Chúng Ta Gặp Lại Nhau

Chúng ta cần phải kiên trì đến cùng, vì mục tiêu của chúng ta là cuộc sống vĩnh cửu nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng.

Thưa các anh chị em, lòng tôi hân hoan khi chúng ta kết thúc đại hội trung ương kỳ diệu này của Giáo Hội. Phần thuộc linh của chúng ta đã được nuôi dưỡng khi chúng ta lắng nghe lời khuyên dạy và chứng ngôn của những người tham gia vào mỗi phiên họp. Tôi chắc chắn rằng tôi nói thay cho tất cả các tín hữu ở khắp nơi khi tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu đậm đối với các lẽ thật chúng ta đã được giảng dạy. Chúng ta có thể lặp lại những lời trong Sách Mặc Môn, của những người đã nghe bài thuyết giảng của vị vua cao trọng Bên Gia Min và “đã đồng thanh kêu lên rằng: Vâng, chúng tôi tin nơi mọi lời mà vua đã nói với chúng tôi; và hơn nữa, chúng tôi biết những lời ấy thật vững vàng và chân thật, vì Thánh Linh của Chúa Vạn Năng.”1

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ dành thời giờ để đọc các bài nói chuyện trong đại hội mà sẽ được in lại trong các tạp chí Ensign Liahona số tháng Mười Một, vì các bài này đều đáng để cho chúng ta nghiên cứu kỹ.

Thật là một phước lành khi chúng ta có thể gặp ở đây, trong Trung Tâm Đại Hội nguy nga này, trong sự bình an, tiện nghi và an toàn. Đại hội đã được phát thanh và truyền hình một cách độc đáo trên khắp các lục địa và đại dương đến mọi người ở khắp nơi. Mặc dù ở cách xa nhiều anh chị em, nhưng chúng tôi cảm nhận được tinh thần của các anh chị em và gửi đến các anh chị em tình yêu thương và lòng biết ơn của chúng tôi.

Cùng Các Anh Em Thẩm Quyền đã được giải nhiệm tại đại hội này, tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tất cả chúng tôi đối với nhiều năm tận tâm phục vụ của các anh em. Những đóng góp của các anh em cho công việc của Chúa đã ban phước cho vô số người.

Đại Ca Đoàn Tabernacle và các ca đoàn khác tham gia trong các phiên họp đều đã cung ứng phần âm nhạc thật sự tuyệt vời làm nâng cao và tô điểm mọi điều khác đang xảy ra. Tôi cám ơn các anh chị em đã chia sẻ với chúng tôi tài năng và khả năng âm nhạc của mình.

Tôi yêu mến và biết ơn hai cố vấn trung tín của tôi, Chủ Tịch Henry B. Eyring và Chủ Tịch Dieter F. Uchtdorf. Họ thực sự là hai người đầy thông sáng và hiểu biết, và sự phục vụ của họ là vô giá. Tôi không thể làm tất cả mọi điều mà tôi được kêu gọi để làm nếu không có họ hỗ trợ và phụ giúp. Tôi yêu thương và ngưỡng mộ Các Anh Em trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ cùng tất cả các anh em trong các nhóm túc số Thầy Bảy Mươi cũng như trong Giám Trợ Đoàn Chủ Tọa. Tôi cũng bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với những người nam nữ phục vụ với tư cách là các chức sắc của các tổ chức bổ trợ trung ương.

Chúng ta được ban phước biết bao để có được phúc âm phục hồi của Chúa Giê Su Ky Tô. Phúc âm này mang đến giải đáp cho những câu hỏi về việc chúng ta từ đâu đến, tại sao chúng ta ở đây và chúng ta sẽ đi đâu khi chúng ta giã từ cuộc sống này. Phúc âm này cung ứng ý nghĩa và mục đích cùng hy vọng cho cuộc sống của chúng ta.

Chúng ta sống trong một thế giới hỗn loạn, một thế giới có nhiều thử thách. Chúng ta có mặt nơi đây trên thế gian này để đối phó với những thử thách cá nhân bằng tất cả khả năng của mình, học hỏi từ những thử thách này và khắc phục chúng. Chúng ta cần phải kiên trì đến cùng, vì mục tiêu của chúng ta là cuộc sống vĩnh cửu nơi hiện diện của Cha Thiên Thượng. Ngài yêu thương chúng ta và không muốn điều gì hơn là thành công của chúng ta trong mục tiêu này. Ngài sẽ giúp đỡ và ban phước cho chúng ta khi chúng ta cầu khẩn Ngài trong những lời cầu nguyện của chúng ta, khi chúng ta học hỏi lời Ngài và tuân theo những lệnh truyền của Ngài. Sự an toàn và bình an được tìm thấy trong những điều này.

Thưa các anh chị em, cầu xin Thượng Đế ban phước cho các anh chị em. Tôi cám ơn các anh chị em về những lời cầu nguyện của các anh chị em thay cho tôi và thay cho tất cả Các Vị Thẩm Quyền Trung Ương. Chúng tôi vô cùng biết ơn các anh chị em và tất cả những gì các anh chị em làm để đẩy mạnh vương quốc của Thượng Đế trên thế gian.

Cầu xin các phước lành thiên thượng được ở với các anh chị em. Cầu xin cho mái gia đình của các anh chị em được tràn đầy tình yêu thương và lễ độ cùng với Thánh Linh của Chúa. Cầu xin cho các anh chị em thường xuyên nuôi dưỡng chứng ngôn của mình về phúc âm để chứng ngôn đó sẽ bảo vệ các anh chị em chống lại sự hành hạ của Sa Tan.

Giờ đây đại hội kết thúc. Khi chúng ta trở về nhà, cầu xin cho chúng ta trở về nhà an toàn. Cầu xin cho Thánh Linh mà chúng ta đã cảm nhận được ở đây sẽ ở với chúng ta khi làm những công việc hằng ngày. Cầu xin cho chúng ta càng ngày càng nhân từ đối với nhau hơn; Cầu xin cho chúng ta mãi mãi làm công việc của Chúa.

Tôi yêu thương các anh chị em; Tôi cầu nguyện cho các anh chị em. Tôi nói lời giã từ với các anh chị em cho đến khi chúng ta gặp lại nhau trong thời gian sáu tháng nữa. Trong tôn danh của Chúa và Đấng Cứu Rỗi của chúng ta, chính là Chúa Giê Su Ky Tô, A Men.

  1. Mô Si A 5:2.