Školení a videa pro vedoucí

Program na podporu soběstačnosti řídí vedoucí kněžství. Tento program je nástrojem, který mohou vedoucí používat k tomu, aby pomáhali pečovat o druhé. Většina práce v rámci tohoto programu probíhá v malých skupinách. V těchto skupinách se spojují praktické dovednosti se zásadami evangelia, aby lidem pomohly posilovat víru v Ježíše Krista a překonávat časné výzvy a problémy. Skupiny se zaměřují vždy na jedno z těchto čtyř témat: zaměstnání, vzdělání, osobní finance nebo založení a rozvíjení drobného podnikání.

Příručka vedoucího

Tato brožurka byla vytvořena jako pomůcka pro vedoucí kněžství, zatímco používají klíče kněžství, zavádějí vhodné nástroje a pomáhají členům k tomu, aby dokázali pomoci sami sobě ve snaze dosáhnout soběstačnosti.

Příručky a videa

Veškeré materiály potřebné pro vedení skupin, zasvěcujících shromáždění a školení. Další informace.