Odpovědi na často kladené otázky

Vedoucí diskuse

Co jsou to skupiny pro podporu soběstačnosti?

Skupiny pro podporu soběstačnosti spojují praktické dovednosti s duchovními zásadami a pomáhají lidem, aby si dokázali pomoci sami. Skupiny pro podporu soběstačnosti jsou většinou malé skupiny pro maximálně 12 osob. Nevede je odborník ani učitel, ale vedoucí diskuse. Každá skupina pro podporu soběstačnosti se zaměřuje na jedno ze čtyř témat: zaměstnání, vzdělání, drobné podnikání či osobní finance.

Jak lidem tyto skupiny pomáhají?

Skupiny pro podporu soběstačnosti pomáhají lidem překonávat životní výzvy a těžkosti a posilovat víru. Členové skupiny zlepšují své znalosti a dovednosti v oblastech zaměstnání, vzdělání, financí a podnikání.

Musím být odborníkem, abych mohl vést skupinu pro podporu soběstačnosti?

Nikoli. Skupiny pro podporu soběstačnosti jsou navrženy tak, aby byly vedeny, nikoli vyučovány odborníkem. Odbornost zajišťují příslušné materiály; případné nedostatky vyrovná Duch a síla dané skupiny. Jednoduše se řiďte materiály a usilujte o Ducha.

Jak dlouho se skupiny setkávají?

Skupiny se setkávají obvykle jednou týdně po dobu 12 týdnů. Setkání skupiny trvají obvykle 90 minut až 2 hodiny. Setkání skupiny Mé hledání práce je možné urychlit.

Kdy se skupiny setkávají?

Jakmile svou skupinu vytvoříte, sami se společně domluvíte, kdy a kde se budete setkávat.

Jak skupina vznikne?

Členové skupiny mohou být k účasti přizváni, nebo se mohou ke skupině připojit sami. Skupiny často vznikají prostřednictvím úvodního setkání programu pro podporu soběstačnosti, ale mohou vzniknout i jinak. Skupiny se mají vždy vytvářet pod vedením místních vedoucích. O tom, kdy a kde se budou setkání konat, rozhodnou sami členové skupiny. Ke každé skupině je přiřazen minimálně jeden vedoucí diskuse.

Mohu si vybrat, kterou skupinu povedu?

To záleží na několika faktorech, včetně toho, kolik lidí si vybere jednotlivé skupiny a ke které skupině se váš sbor nebo kůl rozhodne vás přiřadit. Nejlepší bude, když si o tom promluvíte se svým specialistou, abyste zjistili, jak to bude probíhat ve vašem sboru nebo kůlu.

Budu nějak zaškolen?

Několik týdnů před prvním setkáním skupiny vás bude kontaktovat váš specialista na podporu soběstačnosti nebo jiný místní vedoucí, který vás bude informovat o účasti na školení pro vedoucí diskuse. Toto školení vám pomůže pochopit úlohu vedoucího diskuse, naučíte se, jak diskuse vést, a dozvíte se i o dalších svých zodpovědnostech. Chcete-li si příslušné materiály projít ještě před školením, můžete si projít školicí příručku uvedenou zde. Můžete se rovněž podívat na tato videa nebo na některá z těchto on-line školení.

Jak mám připravit místnost?

Setkání skupin pro podporu soběstačnosti vypadají spíše jako shromáždění rady, nikoli jako výuka ve třídě. Místnost proto neuspořádávejte do řad. Spíše místnost uspořádejte tak, aby na sebe jednotliví členové skupiny viděli a aby si každý mohl snadno dělat poznámky do své příručky. Dobrým řešením by mohlo být například posadit členy skupiny kolem stolu. Jakožto vedoucí diskuse si nesedejte do čela stolu. Buďte jednoduše součástí skupiny.

Kde se má moje skupina setkávat a jak získám přístup do církevní budovy?

Skupiny pro podporu soběstačnosti se mohou setkávat téměř kdekoli. Mnoho skupin se setkává v církevních budovách. Jiné se setkávají doma u vedoucího diskuse nebo členů skupiny. Můžete se na tom společně dohodnout. Také by mohlo pomoci, kdybyste to prodiskutovali se svým specialistou na podporu soběstačnosti. Chcete-li se setkávat v církevní budově, informujte se u svého specialisty na podporu soběstačnosti, jak do budovy získat přístup.

Jak se mám na setkání skupiny připravit?

Prostudujte si předem stanovené materiály a připravte si potřebná videa. Nemusíte se připravovat jako na výuku lekce. Postačí, když se jen seznámíte s příslušnými materiály. Na setkání skupiny pak jednoduše postupujte podle materiálů tak, jak jsou napsány.

Kde mohu najít knihy a videa pro má setkání skupiny?

Elektronické verze knih a odkazy na všechna videa naleznete zde. Je dobré stáhnout si videa předem, protože bezdrátové sítě nemusí být vždy spolehlivé. Pokud jde o dostatečný počet výtisků příruček pro vaše setkání, obraťte se na svého specialistu na podporu soběstačnosti.

Jak mám pouštět videa?

Všechna videa jsou dostupná na internetových stránkách srs.lds.org/videos. Videa můžete sledovat v počítači, televizi, tabletu nebo i na svém chytrém telefonu.

Co mám dělat, pokud některý ze členů skupiny zmešká setkání?

Pokud si všimnete, že někteří členové setkání skupiny zmeškali, vybídněte je, aby si lekci nahradili, a to buď sami, s partnerem pro úkoly, nebo s vámi.

Co mám dělat, když se nebudu moci zúčastnit setkání skupiny?

Požádejte někoho jiného, aby setkání vedl za vás (namísto zrušení setkání). Pamatujte, že vedoucí diskuse se jen řídí příslušnými materiály. O zastoupení můžete požádat jiného člena skupiny nebo vašeho specialistu na podporu soběstačnosti.

Co když je den setkání svátkem nebo má setkání zmeškat většina skupiny?

Možná budete muset setkání přesunout na jindy. Informujte svého specialistu na podporu soběstačnosti. Vzhledem k této skutečnosti se může stát, že se některé skupiny budou setkávat déle než 12 týdnů, aby kurz absolvovaly.

Co když někdo přestane docházet nebo chce skončit?

To se někdy stává. Společně jako skupina pozvěte tuto osobu na příští setkání. Pomozte partnerovi pro úkoly této osoby, aby jí podpořil a povzbudil. Snažte se pochopit, co se může odehrávat v životě této osoby, že jí to ztěžuje účast na setkáních.

Můžeme některé lekce přeskočit, spojit nebo zkrátit?

Toto nedoporučujeme. Délka a obsah každého skupinového kurzu byly navrženy tak, aby bylo dosaženo konkrétních výsledků, a skupinám se doporučuje, aby postupovaly podle toho, jak jsou příslušné materiály napsány. Relevantnost určitého obsahu se však může lišit nebo mohou existovat i jiné závažné místní potřeby. Před provedením jakýchkoli změn se obraťte na svého kůlového specialistu.

Jak mám řešit situaci, kdy jeden člen skupiny hodně mluví a může diskusi dominovat?

Sdílení je přirozenou součástí skupin pro podporu soběstačnosti, ale někdy může někdo mluvit tolik, že se ostatní zdráhají do diskuse zapojit. Dobrým řešením by mohlo být pohovořit si s touto osobou mezi čtyřma očima, mimo setkání skupiny. Vysvětlete, co pozorujete a jak to podle vás ovlivňuje celou skupinu. Požádejte ji, aby vám sdělila svůj pohled na věc, a pokuste se najít společně řešení, které bude lepší pro všechny členy skupiny.

Jak mám svou skupinu zaregistrovat?

Po vašem prvním setkání skupiny přejděte na stránky srs.lds.org/report a vyplňte Zprávu o registraci skupiny [Group Registration Report].

Jak mám vyplnit zprávu v závěru našich setkání a získat osvědčení o dokončení?

Během závěrečného setkání vyplní členové skupiny své osobní hodnocení. Vedoucí diskuse tyto informace od členů vybere a po skončení setkání skupiny vyplní Zprávu o zakončení skupiny [End of Group report] na stránkách srs.lds.org/report. Vyplněním zprávy zároveň automaticky zažádáte o osvědčení. Vedoucí pro podporu soběstačnosti zašle elektronické kopie osvědčení kůlovému specialistovi na podporu soběstačnosti, který je vytiskne, nechá podepsat a zajistí jejich předání členům skupiny.

Kdo je to partner pro úkoly? Co partner pro úkoly dělá?

Každý týden utvářejí členové skupiny dvojice a zavazují se, že se budou navzájem podporovat a kontrolovat. Tyto dvojice se nazývají partneři pro úkoly. Partneři pro úkoly si mohou mezi jednotlivými setkáními volat nebo psát zprávy. Partnery pro úkoly jsou obvykle osoby téhož pohlaví, které nejsou členy téže rodiny. Partneři pro úkoly se mohou každý týden měnit, ale není to nutné.

Jak mám pracovat se členy skupiny s jiným náboženským vyznáním?

Ve skupinách pro podporu soběstačnosti je vítán každý. Se všemi členy vaší skupiny pracujte tak, aby se cítili vítáni. Buďte vnímaví vůči postojům a porozumění lidí různého náboženského vyznání. Mohlo by pomoci, kdybyste vysvětlili některé verše z písem a citace, které jsou specifické pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Také bude možná nezbytné upravit některé závazky, které jsou založené na víře.