Odpovědi na často kladené otázky

Členové skupiny

Co je to soběstačnost?

„Soběstačnost je schopnost, závazek a úsilí spočívající v zabezpečení nezbytných duchovních a časných potřeb ve svém životě a v životě rodiny. Když se členové stanou soběstačnými, jsou také lépe schopni sloužit druhým a pečovat o ně.“ (Příručka 2: Správa Církve [2010], 6.1.1.)

Odkud pochází program na podporu soběstačnosti?

Program na podporu soběstačnosti je iniciativou Prvního předsednictva. Program funguje od roku 2014. Vznikl mimo Severní Ameriku a nyní je dostupný na celém světě. Stovky tisíc lidí zlepšily díky účasti v programu svou soběstačnost.

Co jsou to skupiny pro podporu soběstačnosti?

Skupiny pro podporu soběstačnosti spojují praktické dovednosti s duchovními zásadami a pomáhají lidem, aby si dokázali pomoci sami. Skupiny pro podporu soběstačnosti jsou většinou malé skupiny pro maximálně 12 osob. Nevede je odborník ani učitel, ale vedoucí diskuse. Každá skupina pro podporu soběstačnosti se zaměřuje na jedno ze čtyř témat: zaměstnání, vzdělání, drobné podnikání či osobní finance (prohlédněte si příslušné materiály).

Jak se mohu přidat ke skupině pro podporu soběstačnosti?

Členové skupiny mohou být k účasti přizváni, nebo se mohou ke skupině připojit sami. Skupiny často vznikají prostřednictvím úvodního setkání programu pro podporu soběstačnosti, ale mohou vzniknout i jinak. Skupiny se mají vždy vytvářet pod vedením místních vedoucích. O tom, kdy a kde se budou setkání konat, rozhodnou sami členové skupiny. Ke každé skupině je přiřazen minimálně jeden vedoucí diskuse. Informujte se u svých místních vedoucích o tom, kdy se budou vytvářet další skupiny.

Jak dlouho se skupiny setkávají?

Skupiny se setkávají obvykle jednou týdně po dobu 12 týdnů. Setkání skupiny trvají 90 minut až 2 hodiny. Setkání skupiny Mé hledání práce je možné urychlit.

Proč se skupiny setkávají tak dlouho?

Učinit žádoucí změny a rozvinout potřebné návyky, které souvisejí s těmito kurzy, vyžaduje čas a praxi. Členové skupiny se také vzájemně podporují a během celého kurzu mezi nimi často vznikají přátelské vztahy.

Kde mohu získat potřebné knihy?

Příručku pro váš kurz obdržíte na prvním setkání. Elektronické verze najdete zde nebo v mobilní aplikaci Knihovna evangelia.

Je třeba něco dělat i nad rámec setkání skupiny?

Ano. Členové skupiny činí na každém setkání závazky a mezi setkáními pracují na jejich splnění. Pro splnění svých závazků by měli počítat s několika hodinami práce každý týden. Členové skupiny podávají každý týden zprávu o svém pokroku a vzájemně se podporují.

Kdo je to partner pro úkoly? Co partner pro úkoly dělá?

Každý týden utvářejí členové skupiny dvojice a zavazují se, že se budou navzájem podporovat a kontrolovat. Ten, s kým utvoříte dvojici, bude váš partner pro úkoly. Partneři pro úkoly si mohou mezi jednotlivými setkáními volat nebo psát zprávy. Partnery pro úkoly jsou obvykle osoby téhož pohlaví, které nejsou členy téže rodiny. Partneři pro úkoly se mohou každý týden měnit, ale není to nutné.

Co mám dělat, když se nemohu zúčastnit setkání?

O své plánované neúčasti nejdříve informujte svého vedoucího diskuse. Dále si přečtěte materiály pro daný týden a pokuste se splnit domácí úkol. Buďte v kontaktu s partnerem pro úkoly nebo s vedoucím diskuse i v případě, že se setkání nezúčastníte.

Mohu se účastnit více než jedné skupiny pro podporu soběstačnosti?

Ano. Doporučujeme však, abyste před zahájením další skupiny pro podporu soběstačnosti dokončili tu předchozí.

Neobdržel jsem osvědčení. Co mám dělat?

Obraťte se na svého kůlového specialistu na podporu soběstačnosti.