Školení a videa pro vedoucí diskuse

Moc vám děkujeme za ochotu sloužit jako vedoucí diskuse. Bůh si přeje, abychom byli schopni postarat se o své praktické a duchovní potřeby. A přeje si nám pomáhat. Právě to je účelem skupin pro podporu soběstačnosti. Budete pomáhat skupince jednotlivců stát se soběstačnějšími. Budete součástí něčeho úžasného. Skupiny pro podporu soběstačnosti mohou lidem změnit život.

Skupiny pro podporu soběstačnosti se zaměřují vždy na jedno z těchto čtyř témat: zaměstnání, vzdělání, osobní finance nebo založení a rozvíjení drobného podnikání. Abyste dokázali vést diskusi ve skupině, nemusíte být v daném oboru odborníkem. Vše, co potřebujete, je uvedeno v příslušných materiálech. A zbytek zajistí inspirace členů skupiny a Duch Svatý. Níže je uvedeno několik užitečných zdrojů, které vám mohou pomoci stát se skvělým vedoucím diskuse.

Příručky a videa pro setkání skupin

Vše, co potřebujete k vedení setkání skupiny. Další informace.