Další informace

Program půjček ze Stálého vzdělávacího fondu (SVF) pomáhá členům Církve jakéhokoli věku získat vzdělání, které je přivede k práci, díky níž budou moci dosáhnout soběstačnosti. Od roku 2001 již tento program požehnal životu více než 90 000 lidí po celém světě. Díky splátkám půjček a štědrým darům bude tento fond i v dalších desetiletích pozvedat jednotlivce a rodiny z chudoby a pomáhat jim dosáhnout soběstačnosti.

Chcete-li se dozvědět více o vzniku SVF, můžete si přečíst proslov, který pronesl na generální konferenci president Gordon B. Hinckley: „Stálý vzdělávací fond“, Liahona, červenec 2001, 60–67.

Jsou půjčky ze SVF nabízeny v mé zemi?

A, B, C, D
Albánie, Americká Samoa, Antigua a Barbuda, Argentina, Barbados, Belize, Bolívie, Botswana, Brazílie, Demokratická republika Kongo, Dominikánská republika

E, F, G, H, CH
Ekvádor, Fidži, Filipíny, Ghana, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Chile

I, J, K, L
Indie, Indonésie, Jamajka, Jihoafrická republika, Jižní Korea, Kambodža, Kapverdy, Keňa, Kiribati, Kolumbie, Kostarika, Lesotho, Libérie

M, N, O, P
Madagaskar, Malawi, Malajsie, Mexiko, Mozambik, Namibie, Nigérie, Nikaragua, Pákistán, Panama, Papua-Nová Guinea, Paraguay, Peru, Pobřeží slonoviny, Portugalsko, Portoriko

Q, R, S, Š, T
Salvador, Samoa, Sierra Leone, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc, Svazijsko, Španělsko, Tanzanie, Thajsko, Tchaj-wan, Togo, Tonga, Trinidad a Tobago

U, V, W, X, Y, Z
Uganda, Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Zambie, Zimbabwe

Jak mohu získat nárok na půjčku ze SVF?

Na základě pohovorů s vaším biskupem nebo presidentem odbočky se rozhodne, zda máte na půjčku ze SVF nárok. Abyste mohli zahájit proces podání žádosti, budete potřebovat jeho doporučení. Existují tři podmínky – musíte být způsobilí, potřební a odhodlaní.

Způsobilí

Získání nároku na půjčku ze SVF začíná tím, že žijete podle evangelia a jste způsobilí získat chrámové doporučení a také ho získáte (týká se i doporučení s omezeným použitím).

Potřební

Prostředky ze SVF jsou posvátné a jsou určeny pouze pro členy ve finanční nouzi.

Zamyslete se nad všemi svými zdroji příjmu (vlastními i zdroji své rodiny), kterými byste mohli vzdělání uhradit sami. Patří mezi ně i různé příspěvky, granty a stipendia. Potřebujete-li se seznámit s různými možnostmi, jak za vzdělání zaplatit, podívejte se do brožurky Vzdělání pro lepší práci, strany 95–116, nebo se obraťte na specialistu kůlu na podporu soběstačnosti nebo na místní středisko pro podporu soběstačnosti.

Odhodlaní

Abyste dokázali absolvovat vzdělávací program, najít si lepší práci, splatit půjčku a stát se soběstačnými, budete muset usilovně pracovat, pilně studovat a překonávat obtíže a výzvy.

Proč je potřeba půjčku splatit

Pokaždé, když uhradíte splátku své půjčky, umožníte někomu dalšímu stát se díky vzdělání soběstačným. Vaše čestnost ve vrácení finančních prostředků, které jste si vypůjčili, požehná vašemu životu, vaší rodině i těm, kteří vás budou následovat.

K čemu mohu půjčku ze SVF použít?

Získání vzdělání je počin, který vám změní život, ale může to být dosti nákladné. Půjčky ze SVF jsou k dispozici pro kvalifikované technické a odborné programy trvající maximálně dva roky. Používají se k úhradě školného a různých poplatků (například za pomůcky, učebnice, osvědčení či zkoušky). Půjčky ze SVF nelze použít pro úhradu cestovních nákladů do a ze školy, pro běžné životní výdaje nebo pro zakoupení počítače či jiných studijních prostředků a zařízení.

Povzbuzujeme vás, abyste si prošli kapitolu 6 v příručce Vzdělání pro lepší práci a provedli všechny doporučené činnosti, abyste tak zjistili, jak své vzdělání nejlépe uhradit.

Bude například zapotřebí, abyste pamatovali na náklady na dopravu do a ze školy, na zakoupení počítače či jiných studijních pomůcek (jsou-li zapotřebí) a na běžné životní výdaje. Tyto náklady půjčka ze SVF nepokrývá.

Jak budu půjčku splácet?

Poté, co vám bude půjčka schválena a vy začnete navštěvovat vybranou školu, začnete půjčku splácet. Během studia budou tyto splátky do značné míry sníženy. Chcete-li se podívat na své měsíční splátky, můžete se přihlásit na studentské stránky SVF. Každá země nabízí různé možnosti splátek, které vám pomohou půjčku splatit.

Jakmile školu absolvujete, začnete splácet podle prostředků, které budete mít na účtu. V závislosti na délce vzdělávacího programu a výši půjčky byste měli být schopni splatit půjčku včetně úroků do pěti let.

Pokud byste měli finanční těžkosti, zdravotní problémy nebo jiné obtíže, kvůli nimž by bylo těžké půjčku ze SVF splácet, můžete získat nárok na dočasnou úpravu splátek. Chcete-li získat další informace, obraťte se prosím na specialistu kůlu na podporu soběstačnosti nebo na územní kancelář SVF.

Pokud se vystěhujete ze země, kde jste půjčku ze SVF získali, je zapotřebí obrátit se na územní kancelář SVF v oblasti, kde budete nově žít, a nechat si účet převést. To vám pomůže půjčku nadále splácet.