កាន់តែ​ខិតជិត​ព្រះយេស៊ូវ​ដោយ​ការសិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​ប៊ីប និង​ព្រះគម្ពីរ​មរមន រដូវកាល​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់​នេះ ។

រដូវ​បុណ្យ​គ្រីស្ទម៉ាស់​នេះ ស្វែងរក​គំនិត​ខាង​វិញ្ញាណ​ថ្មីៗ​នៅ​ពេល​យើង​សិក្សា​អំពី​ជីវិត និង​ការបង្រៀន​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​មក​ពី​ព្រះគម្ពីរ​ប៊ីប​ដ៏​បរិសុទ្ធ និង​ព្រះគម្ពីរ​មរមន ៖ សក្ខីយបទ​មួយ​ទៀត​អំពី​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ។ សូម​សិក្សា​ជា​មួយ​អ្នកផ្សាយ​សាសនា​តាម​អនឡាញ ឬ​ផ្ទាល់​ខ្លួន ។

អ្វី​ដែល​ត្រូវ​រំពឹង​ពី​ការ​មកចូលរួម​របស់​អ្នក ។

យើង​រីករាយ​ដែល​បាន​ជួប​អ្នក ! ជាមួយ​គ្នា យើង​នឹង​សិក្សា​ព្រះបន្ទូល​នៃ​ព្រះ ហើយ​រៀន​ច្រើន​ថែម​ទៀត​អំពី​ការណែនាំ​របស់​ទ្រង់​សម្រាប់​ជីវិត​របស់​យើង ។ នេះ​ជា​អ្វី​ដែល​ការមក​ចូលរួម​របស់​អ្នក​អាច​មាន​ដូច​ជា ៖

ពួក​អ្នកផ្សាយ​សាសនា​ព្យាយាម​ស្គាល់​មនុស្ស​ដែល​ពួកគេ​ទៅ​ជួប
យើង​នឹង​ស្គាល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ។
ពួក​អ្នកផ្សាយ​សាសនា​កំពុង​អធិស្ឋាន​ជាមួយ​ស្ត្រី​ម្នាក់​ពី​មុន​ការសិក្សា​ជាមួយ​គ្នា
យើង​នឹង​អធិស្ឋាន​រួមគ្នា ។
ពួក​អ្នកផ្សាយ​សាសនា​កំពុង​អាន​ព្រះគម្ពីរ​មរមន​ឲ្យ​ស្រ្តីម្នាក់​ស្តាប់
យើង​នឹង​រៀន​អំពី​ព្រះគម្ពីរ និង​ដំណឹងល្អ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ។
ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​ស្វាគមន៍​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅមក​នៅ​ឯ​ព្រះវិហារ
យើង​នឹង​អញ្ជើញ​អ្នក​ឲ្យ​សិក្សា​ព្រះគម្ពីរ​ជាមួយ​សហគមន៍​ព្រះវិហារ​របស់​យើង ។

សូម​មើល​របៀប​ដែល​ព្រះគម្ពីរ​បាន​បំផុសគំនិត​ដល់​អ្នកដទៃ

2c482b0c163a5d726afe12bcec9c552c958a0a02
Doniel
Read
« ព្រះគម្ពីរ​ប៊ីប​តែងតែ​ជា​ផ្នែក​មួយ​ដ៏​ធំ​នៃ​របៀប​ដែល​ជំនឿ​របស់​ខ្ញុំ​បាន​ចាប់​ផ្តើម ។
Back
2758ab9a84ca3477c65ae488ff0a3aef7a4d0cd4
Shaquille
Read
« នៅ​ពេល​ខ្ញុំ​ចាស់​ទៅ ខ្ញុំ​បាន​កត់​សម្គាល់​នូវ​ការដឹងគុណ​របស់​ខ្ញុំ​ចំពោះ​ព្រះគម្ពីរ​មរមន​បាន​កើត​ឡើង ។ គ្រាន់តែ​គោលការណ៍​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រៀន​បាន​នាំ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​ការសម្រេចចិត្ត​បាន​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​បាន​ទៅ​ទៀត » ។
Back
1c2be9c8a6a74403c0973ed3998bc9835d62c364
Richard
Read
« ព្រះគម្ពីរ​មរមន​បាន​ផ្តល់​កម្លាំង​ដល់​ខ្ញុំ​លើស​ពី​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​មាន ។ ខ្ញុំ​ត្រូវការ​ព្រះគម្ពីរ​នោះ​ក្នុង​គ្រាលំបាក​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ » ។
Back
1cc6ff646eb634f8c5512597c7ed48cfa63228a9
Amelia
Read
« ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​មាន​សំណួរ ពេល​ខ្ញុំ​ពិត​ជា​មាន​នូវ​ឧបសគ្គ​ក្នុង​ជីវិត តែងតែ​មាន​នូវ​អ្វី​មួយ​ដែល​ខ្ញុំ​អាន​ដែល​នឹង​ជួយ​លើក​ខ្ញុំ​ឡើង ឬ ជួយ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​អាច​ក្រោក​ឈរ​ឡើង​វិញ​បាន » ។
Back

តើ​ចង់​រៀន​បន្ថែម​​ទៀតដែរ​ឬ​​ទេ ?