ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​បង្រៀន​គ្រួសារ​មួយ​នៅ​ក្នុង​គេហដ្ឋាន​របស់​ពួកគេ

ខិត​កាន់តែ​ជិត​ព្រះ ។ ជួប​ជា​មួយ​ពួក​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយសាសនា ។

សូម​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ព្រះ ហើយ​រៀន​ពី​ផែនការ​របស់​ទ្រង់​សម្រាប់​អ្នក កាល​អ្នក​ជួប​ជាមួយ​នឹង​ពួក​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​មកពី​សាសនាចក្រ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ​នៃ​ពួកបរិសុទ្ធ​ថ្ងៃ​ចុងក្រោយ ។ យើង​នឹង​អធិស្ឋាន អាន ហើយ​ពិភាក្សា​ពី​ការបង្រៀន​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ជាមួយ​អ្នក ។

ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរៀនអនឡាញ ឬ​ដោយផ្ទាល់

នាម​ខ្លួន
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
នាម​ត្រកូល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
អ៊ីម៉ែល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ

មើល​ពីរបៀប​ដែល​ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​បាន​ជួយ​អ្នក​ដទៃ ឲ្យ​ទទួល​អារម្មណ៍​នៃ​សេចក្តី​ស្រឡាញ់​ពី​ព្រះ

3bee2052a2c816ebaf7b429f1e38cff7069b8c2b
អាលេហានដ្រា
អាន
« ខ្ញុំ​មាន​សំណួរ​គ្រប់​ប្រភេទ ។ តើ​អ្នក​ណា​ជា​ព្រះអង្គ​សង្គ្រោះ​របស់ខ្ញុំ ? តើ​ព្រះវរបិតាសួគ៌​បាន​ស្គាល់​ខ្ញុំ​ដែរ​ឬ​ទេ ? តើ​អ្វី​ជា​ផែនការ​របស់​ទ្រង់​សម្រាប់​ខ្ញុំ ? ពួកគេ​តែង​មានឆន្ទៈ និង​ត្រៀម​ខ្លួន​ជាស្រេច​ដើម្បី​ឆ្លើយ​សំណួរ​របស់ខ្ញុំ ហើយ​ពួកគេ​តែង​មាន​ធនធាន​ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ពួកគេ » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ
922c1c8b408165da9a6efcd70e8a50bcb32ad7d6
ប៉ារីស
អាន
« នៅទី​បំផុត​ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​បាន​និយាយ​ប្រាប់​ខ្ញុំថា​ ‹ បើ​អ្នក​ចង់ដឹង​ថានេះ​ជាការពិត​[,] … កុំ​ស្តាប់​តាមពាក្យ​សំដី​របស់​យើង ។ សូមចូល​ទៅ​រក​ប្រភព​នៃ​រាល់​សេចក្ដីពិត › ។ ហើយ​នោះ​ជា​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ធ្វើ ។ ពេល​ខ្ញុំ​ទូលសួរ​ព្រះ​ថា​តើ​អ្វី​ដែល​ពួកគេ​ប្រាប់​ខ្ញុំ​ជា​ការ​ពិត​ទេ នោះ​វាបាន​នាំ​មក​នូវ​អារម្មណ៍​នៃ​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ អំណរ និង​ភាពសុខសាន្ត » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ
b34aa0b47ba070aeded253a6c8ea43353f29036a
ជេនីហ្វើរ
អាន
« ពួកគេពិត​ជា​ចង់​ប្រែក្លាយ​ដូច​ព្រះ​សង្រ្គោះ​របស់​គេ គឺ​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ  តែប៉ុណ្ណោះ ។ ពួកគេ​គ្មាន​អ្វី​ក្រៅ​ពី​បំណង​ល្អ និង​ក្តីស្រឡាញ់​ឡើយ » ។
ត្រឡប់ក្រោយ
7f1fc8e652888cf30beb0d2b369ea780dce26226
ណាតាលី
អាន
« នៅ​ពេល​យើង​ជួប​ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​លើក​ដំបូង ពួកគេ​បាន​នាំមក​នូវ​សុភមង្គល ។ ពួកគេ​បាន​បញ្ចេញ​ពន្លឺ​នៃ​ក្តី​អំណរ និង​ក្តី​ស្រឡាញ់ » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ

តើ​អ្នក​រំពឹង​ចង់​បាន​អ្វីពី​ការ​ជួប​របស់អ្នក

យើង​រំភើប​ដែល​បាន​ជួប​អ្នក ហើយ​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ទទួល​អារម្មណ៍​សុខសាន្ត និង​មានភាព​ជឿជាក់​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​បានមក​ពី​ការ​រស់​នៅតាម​ដំណឹងល្អ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ។ ការជួប​របស់​អ្នក​អាច​នឹង​មាន​លក្ខណៈ​បែប​នេះ ៖

ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ចាប់ផ្តើម​ស្គាល់​មនុស្ស​ដែល​ពួក​គេ​ជួប
យើង​នឹង​ស្គាល់​គ្នា​ទៅវិញ​ទៅមក ។
ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​អធិស្ឋាន​ជាមួយ​ស្ត្រី​ម្នាក់ មុន​នឹង​សិក្សា​ជាមួយ​គ្នា
យើង​អធិស្ឋាន​ជាមួយគ្នា ។
ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​កំពុងអាន​ទៅ​កាន់​ស្ត្រី​ម្នាក់​ចេញ​ពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន
យើង​នឹង​រៀន​អំពី​ដំណឹង​ល្អ​នៃ​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ។
ស្ត្រី​ពីរ​នាក់​បាន​ស្វាគមន៍​គ្នា​នៅឯ​ព្រះវិហារ
យើង​នឹង​អញ្ជើញ​អ្នក​មក​ព្រះវិហារ​ជាមួយ​ពួកយើង ។

តើ​ចង់​រៀនសូត្រ​បន្ថែម​ទៀត​ទេ ?