ស្នើ​សុំ​ព្រះគម្ពីរ​មរមន​មួយ​ក្បាល

ពួក​អ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​យកគម្ពីរ​មួយ​ច្បាប់​​ទៅ​ជូន​ដោយ​ផ្ទាល់ និង​ផ្តល់​ជូន​នូវ​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ដល់​អ្នក ។ ឬ អ្នក​អាច​អាន ឬ ស្តាប់​អនឡាញ ហើយ​ពួកយើង​នឹង​ណាត់ជួប​អ្នក​តាម​អនឡាញ ។

នាម​ខ្លួន
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
នាម​ត្រកូល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
អ៊ីម៉ែល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
សូម​ជ្រើសរើស​ប្រទេស​មួយ
សូម​ជ្រើសរើស​ប្រទេស​មួយ
សូម​ជ្រើសរើស​ប្រទេស​មួយ
សូម​អភ័យទោស យើង​រក​មិន​ឃើញ​អាសយដ្ឋាន​ណាមួយ ដែល​អាច​ជួយ​អ្នក​បាន​នោះទេ ។
អាសយដ្ឋាន​ផ្លូវ
សូម​វាយបញ្ចូល​អាសយដ្ឋាន​មួយ
ហេតុ​អ្វី​យើង​ត្រូវ​ការ​អាសយដ្ឋាន​របស់​អ្នក ? ទាំង​ការជួប​តាម​អនឡាញ និង​ដោយ​ផ្ទាល់​គឺ​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ពួក​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នៅ​ក្នុង​តំបន់តាម​មូលដ្ឋាន​របស់​អ្នក ។
អាគារ, ផ្ទះ, ឬ បន្ទប់ #
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
ទីក្រុង
សូម​វាយបញ្ចូល​ឈ្មោះ​ទីក្រុង​មួយ
រដ្ឋ
សូម​ជ្រើសយក​រដ្ឋ​មួយ
សូម​ជ្រើសយក​រដ្ឋ​មួយ
ខ​ទូរសព្ទ​ដៃ
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
សម្រាប់​ការ​ណាត់​ជួប
តើ​ព័ត៌មាន​នេះ​ត្រឹមត្រូវ​ឬទេ ?
ឈ្មោះ​ និង​អ៊ីម៉ែល
អាសយដ្ឋាន និង​ទូរសព្ទ

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ដើម្បី​​អាន និង​ពិភាក្សា​អំពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន ។

ខ្ញុំ​ដឹង​ថា​ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​នឹង​ទាក់ទង​មក​ខ្ញុំ​ដើម្បី​​អាន និង​ពិភាក្សា​អំពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន ។
Please select an option

ដូចជាព្រះគម្ពីរប៊ីបដែរ ព្រះគម្ពីរមរមនគឺជាកំណត់ត្រាពីបុរាណដែលបង្រៀនយើងពីព្រះយេស៊ូវ ។

វាឆ្លើយសំណួរសំខាន់ៗដែលយើងទាំងអស់មាន ៖ តើមានជីវិតបន្ទាប់ក្រោយពីការស្លាប់ឬទេ ? តើជីវិតនេះមានគោលបំណងអ្វី ? តើខ្ញុំអាចរកឃើញសុភមង្គល និងសេចក្តីសុខសាន្តឥឡូវនេះយ៉ាងដូចម្តេច ?

...

ព្រះគម្ពីរមរមនក្នុងរយៈពេល ៦០ វិនាទី 
រួចរាល់ ? លេង ។ 

1:22

ព្រះបានសន្យានឹងយើងថា ប្រសិនបើយើងអានព្រះគម្ពីរមរមនដោយបើកដួងចិត្ត និងបើកគំនិត នោះទ្រង់អាចជួយយើងដឹងថាវាគឺជាការពិត ។ 

មនុស្សមកពីទូទាំងពិភពលោក និងមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាន គឺកំពុងរៀនថា ព្រះគម្ពីរមរមនអាចជួយយើងក្លាយជាមនុស្សប្រសើរ និងមានអារម្មណ៍កាន់តែជិតព្រះ ។