ស្រ្តី​ម្នាក់​កំពុង​អាន​ព្រះគម្ពីរ​មរមន

ចូល​មក​ជិត​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​តាមរយៈ​ព្រះគម្ពីរ​មរមន

ព្រះគម្ពីរ​មរមន គឺ​ជា​ព្រះគម្ពីរ​បន្ថែម​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្គូផ្គង​ជាមួយ​ព្រះគម្ពីរ​ប៊ីប ។ អាន​ខគម្ពីរ​អំពី​ព្រះយេស៊ូវ​ដែល​អ្នក​មិន​ធ្លាប់​ឃើញ​ពីមុន ។ ធ្វើឲ្យ​ការយល់​ដឹង​របស់​អ្នក​កាន់​តែ​ជ្រាល​ជ្រៅ​អំពី​ទ្រង់ ។ សូម​ទាក់ទង​ទៅ​ពួកអ្នកផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ដើម្បី​រៀន​បន្ថែម​អំពី​រឿង​នេះ ។ យើង​នឹង​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​នូវ​ច្បាប់​ចម្លងផ្ទាល់​ខ្លួនមួយ​ក្បាល​ ឬ​ជួយ​អ្នក​ទាញ​យក​ឯកសារ​នោះ ។

ទទួល​បាន​ការណែនាំ អំពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន ។ ជួប​ជាមួយ​ពួក​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា ។

នាម​ខ្លួន
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
នាម​ត្រកូល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ
អ៊ីម៉ែល
សូម​វាយបញ្ចូល​តម្លៃ​មួយ

សូមមើល​ពីរបៀប​ដែល​ព្រះគម្ពីរ​មរមន​បាន​ប្រទានពរ​ដល់​ជីវិត​អ្នក​ដទៃ

570c14b04c10ef3b88e51d1e9382d93e0ec64d87
លីហ្សី
អាន
« ខ្ញុំ​បាន​អាន​វា​គ្រាន់​តែ​ជា​ការកំសាន្ត​ប៉ុណ្ណោះ ។ ប៉ុន្តែ​វា​ធ្វើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​ចាប់​ផ្ដើម​គិត​ដូច​ជា​ថា ចុះ​បើ​រឿងនេះ​ជា​ការពិត​វិញនោះ ? ដូច្នេះ​នៅចំណុច​នោះ​ខ្ញុំបាន​សម្រេចចិត្ត​ថា ខ្ញុំ​នឹងអធិស្ឋាន​ហើយ​សួរ​ថា តើវា​ជា​ការ​ពិត​ឬ​ទេ ។ ហើយ​ខ្ញុំ​ក៏​មានអារម្មណ៍​ស្ងប់ស្ងាត់ និង លួងលោម​យ៉ាង​លើសលប់ » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ
2758ab9a84ca3477c65ae488ff0a3aef7a4d0cd4
ស្សែកគៀល
អាន
« ពេលខ្ញុំ​កាន់​តែ​ចាស់ ខ្ញុំ​សម្គាល់​ឃើញ​ថា អំណរគុណ​របស់​ខ្ញុំ​ចំពោះ​ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន​បាន​លូត​លាស់​ឡើង ។ ព្រោះ​គោលការណ៍​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​រៀន បាន​ដឹកនាំ​ខ្ញុំ​ឲ្យ​អាច​ធ្វើ​ការ​សម្រេច​ចិត្ត​បាន​ប្រសើរ​ជាង​អ្វី​ដែល​ខ្ញុំ​អាច​ធ្វើ​បាន » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ
1c2be9c8a6a74403c0973ed3998bc9835d62c364
រីឆាដ
អាន
« ព្រះ​គម្ពីរ​មរមន​បាន​ផ្ដល់​កម្លាំង​ដល់​ខ្ញុំ​ហួស​ពី​កម្លាំង​ខ្ញុំ ។ ខ្ញុំត្រូវ​ការព្រះ​គម្ពីរ​មរមន​នៅ​ក្នុង​គ្រា​លំបាក​នៃ​ជីវិត​របស់​ខ្ញុំ » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ
1cc6ff646eb634f8c5512597c7ed48cfa63228a9
អាមីលា
អាន
« ពេល​ខ្ញុំ​មាន​សំណួរ ពេល​ដែល​ខ្ញុំ​ជួប​ការ​លំបាក​យ៉ាងខ្លាំង​ក្នុង​ជីវិត​គឺ​តែងតែ​មាន​អ្វី​មួយ ដែល​ខ្ញុំ​បាន​អាន​ហើយ​វា​បាន​ជួយ​លើក​ខ្ញុំ​ឡើង ឬ​ជួយ​ខ្ញុំ​ឲ្យ​ឈរ​ឡើង​វិញ​ម្តង​ទៀត » ។
ត្រឡប់​ក្រោយ

តើ​អ្នក​រំពឹង​ចង់​បាន​អ្វី ពី​ការជួប​នេះ

យើង​រំភើប​ចិត្ត​ដើម្បី​ជួប​អ្នកនិង​ជួយ​អ្នក​ឲ្យ​ដឹង​ពី​របៀប​ដែល​គម្ពីរ​មរមន​អាច​ពង្រឹង​ទំនាក់ទំនង​របស់​អ្នក​ជាមួយ​ព្រះ ។ ការជួប​របស់​អ្នក​អាច​មាន​លក្ខណៈ​បែប​នេះ ៖

ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​ចាប់ផ្តើម​ស្គាល់​មនុស្ស​ដែល​ពួកគេ​ជួប
យើង​នឹង​ស្គាល់​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក ។
ពួក​អ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​កំពុង​អធិស្ឋាន​ជាមួយ​ស្ត្រី​ម្នាក់​មុន​ពេល​សិក្សា​ជាមួយ​គ្នា
យើង​នឹង​អធិស្ឋាន​ជាមួយគ្នា ។
ពួកអ្នក​ផ្សព្វផ្សាយ​សាសនា​កំពុង​អានទៅកាន់​ស្រ្តីម្នាក់ចេញ​ពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន
យើង​នឹង​រៀន​អំពី​ព្រះគម្ពីរ​មរមន និង​ដំណឹងល្អ​របស់​ព្រះយេស៊ូវ​គ្រីស្ទ ។
ស្ត្រីពីរនាក់​បាន​ស្វាគមន៍​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​នៅឯ​ព្រះវិហារ
យើង​នឹង​អញ្ជើញ​អ្នក មក​ព្រះវិហារ​ជាមួយ​ពួកយើង ។

សំណួរ​ទូទៅ