Писання
Мойсей 1


Вибране з
Книги Мойсея

Уривок з перекладу Біблії, як було це відкрито пророкові Джозефу Сміту, червень 1830 року–лютий 1831 року.

Розділ 1

(червень 1830 року)

Бог відкриває Себе Мойсею—Мойсея переображено—Йому протистоїть Сатана—Мойсей бачить багато заселених світів—Світи без числа було створено Сином—Божою роботою і славою є здійснення безсмертя та вічного життя людини.

1 Слова Бога, що Він асказав їх бМойсеєві в той час, коли Мойсея було піднесено на надзвичайно високу гору,

2 І він абачив Бога блице до лиця, і він розмовляв з Ним, і вслава Бога була на Мойсеєві; отже, Мойсей міг гвитримати Його присутність.

3 І Бог говорив до Мойсея, кажучи: Ось, Я є Господь Бог аВсемогутній, і бНескінченний—імʼя Моє; бо Я є без початку днів або без кінця років; і хіба це не є нескінченним?

4 І ось, ти є Мій син; отже адивись, і Я покажу тобі витвір Моїх брук; але не все, бо Мої вдіяння без гкінця, і також Мої дслова, бо вони ніколи не припиняються.

5 Отже, жодна людина не може побачити всі Мої діяння, якщо не побачить всієї Моєї слави; а жодна людина не може побачити всієї Моєї слави, і після того залишитися у плоті на землі.

6 І Я маю роботу для тебе, Мойсею, сину Мій; і ти є аподобою Мого бЄдинонародженого; а Мій Єдинонароджений є і буде вСпасителем, бо Він сповнений гблагодаті й дістини; але енемає Бога, крім Мене, і всі речі присутні зі Мною, бо Я єзнаю їх усіх.

7 А тепер ось, цю одну річ Я покажу тобі, Мойсею, сину Мій, бо ти є у світі, і тепер Я показую її тобі.

8 І сталося, що Мойсей подивився і побачив асвіт, на якому його було створено; і Мойсей бпобачив світ, і кінці його, і всіх дітей людських, які є і яких було створено; і цьому він надзвичайно вдивувався й вражався.

9 І присутність Бога відійшла від Мойсея, так що Його слава не була на Мойсеєві; і Мойсея було залишено наодинці з собою. І коли його було залишено наодинці з собою, він упав на землю.

10 І сталося, що пройшло багато годин, аж поки Мойсей знов отримав свою природну асилу людини; і він сказав сам собі: Тепер, завдяки цьому, я знаю, що людина—бніщо, а я так ніколи не вважав.

11 Але тепер мої власні очі бачили аБога; але не мої бприродні, а мої духовні очі, бо мої природні очі не побачили б; інакше б я взасох і гпомер в Його присутності; але Його слава була на мені; і я бачив Його длице, бо мене було епереображено перед Ним.

12 І сталося, що коли Мойсей сказав ці слова, ось, аСатана прийшов, бспокушаючи його, і сказав: Мойсею, сину людський, поклоняйся мені.

13 І сталося, що Мойсей подивився на Сатану і сказав: Хто ти? Бо ось, я—асин Бога, за подобою Його Єдинонародженого; а де твоя слава, щоб я поклонявся тобі?

14 Бо ось, я б не міг дивитися на Бога, якби Його слава не зійшла на мене і мене не було апереображено перед Ним. Але я можу дивитися на тебе як тілесна людина. Дійсно, хіба це не так?

15 Благословенним будь імʼя мого Бога, бо Його Дух не зовсім відійшов від мене, або інакше кажучи, де твоя слава, бо вона є темрявою для мене? І я можу розрізнити між тобою та Богом; бо Бог сказав мені: аПоклоняйся Богу, бо тільки Йому ти бслужитимеш.

16 Відійди, Сатана; не обманюй мене; бо Бог сказав мені: Ти є за аподобою Мого Єдинонародженого.

17 І Він також дав мені заповіді, коли Він звертався до мене з полумʼяного акуща, кажучи: бПрикликай Бога в імʼя Мого Єдинонародженого і поклоняйся Мені.

18 І знову Мойсей сказав: Я не припиню прикликати Бога, я маю запитати Його про інші речі: бо Його слава перебувала на мені, отже я можу розрізнити між Ним і тобою. Іди звідси, Сатана.

19 І тепер, коли Мойсей сказав ці слова, Сатана заволав гучним голосом і заревів на всю землю, і наказав, кажучи: Я—аЄдинонароджений, поклоняйся мені.

20 І сталося, що Мойсей почав надзвичайно боятися; і коли він почав боятися, він побачив гіркоту апекла. Проте, бприкликаючи Бога, він отримав силу, і він наказав, кажучи: Відійди від мене, Сатана, бо тільки Цьому єдиному Богу я поклонятимусь, Який є Богом слави.

21 І тепер аСатана почав тремтіти, і земля здригнулася; і Мойсей отримав силу і прикликав Бога, кажучи: В імʼя Єдинонародженого, іди звідси, Сатана.

22 І сталося, що Сатана заволав гучним голосом, з плачем, і голосінням, і аскрегітом зубів; і він пішов звідти, саме з присутності Мойсея, так що той не бачив його.

23 І ось, про це Мойсей свідчив; але через злочестивість цього немає серед дітей людських.

24 І сталося, що коли Сатана залишив присутність Мойсея, Мойсей звів очі до неба, будучи сповнений аСвятим Духом, Який свідчить про Батька і Сина;

25 І прикликаючи імʼя Бога, він побачив Його славу знову, бо вона була на ньому; і він почув голос, що казав: Благословенний ти, Мойсею, бо Я, Всемогутній, вибрав тебе, і ти станеш сильнішим за великі аводи; бо вони слухатимуться твого бнаказу, немовби ти є вБог.

26 І ось, Я з тобою, саме до кінця твоїх днів; бо ти азвільниш з бневолі Мій народ, саме вІзраїль, Моїх гвибраних.

27 І сталося, коли голос ще звучав, Мойсей кинув оком і апобачив землю, так, саме всю її; і не було жодної частки її, яку б він не побачив, розпізнаваючи її Духом Божим.

28 І він також бачив жителів її, і не було жодної душі, яку б він не бачив; і він розпізнав їх Духом Божим; і чисельність їхня була великою, навіть незліченною, як пісок на березі морському.

29 І він побачив багато країн; і кожна країна називалася аземлею, і були жителі на лиці кожної.

30 І сталося, що Мойсей прикликав Господа, кажучи: Скажи мені, я молю Тебе, чому воно так і як Ти зробив усе це?

31 І ось, слава Господа була на Мойсеєві, так, що Мойсей стояв у присутності Бога і говорив з Ним алице до лиця. І Господь Бог сказав Мойсеєві: Для Своєї власної бмети створив Я ці речі. Ось у чому мудрість, і вона залишиться в Мені.

32 І асловом Моєї влади створив Я їх, і це є Мій Єдинонароджений, повний бблагодаті й вістини.

33 І асвіти без числа бстворив Я; і Я також створив їх для Моєї власної мети; і Сином Я створив їх, Який є Моїм вЄдинонародженим.

34 І апершу людину з усіх людей назвав Я бАдамом, а це є вбагато.

35 Але тільки історію цієї землі та жителів її дав Я тобі. Бо знай, є багато світів, які перейшли за словом Моєї влади. І є багато, що зараз стоять, і незліченні вони для людини; але все пораховано для Мене, бо вони є Моїми і Я азнаю їх.

36 І сталося, що Мойсей говорив до Господа, кажучи: Будь милостивим до Твого слуги, о Боже, і розкажи мені про цю землю і жителів її, а також про небеса, і тоді Твій слуга буде задоволений.

37 І Господь Бог говорив до Мойсея, кажучи: аНебеса, їх багато, і їх не можна людині порахувати; але вони пораховані для Мене, бо вони є Моїми.

38 І коли одна земля перейде і небеса її, тоді інші прийдуть; і немає акінця ані Моїм діянням, ані Моїм словам.

39 Бо ось, це є Моя аробота і Моя бслава—здійснювати вбезсмертя і гвічне життя людини.

40 А тепер, Мойсею, сину Мій, Я говоритиму з тобою стосовно цієї землі, на якій ти стоїш; і ти азапишеш те, що Я скажу.

41 І в той день, коли діти людські вважатимуть Мої слова за ніщо і авилучать багато їх з тієї книги, що її ти напишеш, ось, Я поставлю іншого, бподібного до тебе; і ввони знову будуть серед дітей людських—серед усіх тих, хто увірує.

42 (Ці слова були асказані Мойсеєві на горі, назва якої не буде відомою серед дітей людських. А тепер їх сказано тобі. Не показуй їх нікому, крім тих, хто увірує. Саме так. Амінь).