Писання
Вступ


Вступ

Дорогоцінна Перлина—це збірка вибраних матеріалів, що стосуються багатьох значущих аспектів віри і вчення Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Вони були перекладені та підготовлені пророком Джозефом Смітом, і більшість з них були надруковані в церковних періодичних виданнях того часу.

Першу добірку матеріали під назвою Дорогоцінна Перлина було видано в 1851 році старійшиною Франкліном Д. Річардсом, тоді членом Ради дванадцятьох і президентом Британської місії. Її метою було зробити більш доступними деякі важливі статті, які мали обмежений тираж за часів Джозефа Сміта. Оскільки за чисельністю своїх членів Церква збільшилася по всій Європі та Америці, виникла потреба зробити для них ці матеріали доступними. Дорогоцінну Перлину почали широко використовувати, і пізніше, згідно з постановою Першого Президентства та генеральної конференції в Солт-Лейк-Сіті 10 жовтня 1880 року, вона стала одним з Головних трудів Церкви.

Декілька змін було зроблено у змісті, відповідно до потреб Церкви. У 1878 році було додано частини книги Мойсея, які не було вміщено в першому виданні. У 1902 році було вилучено певні частини Дорогоцінної Перлини, які повторювали матеріал, виданий в Ученні і Завітах. Розбивку на розділи й вірші з виносками було зроблено в 1902 році. Перше видання з розташуванням тексту на сторінках у два стовпчики і з алфавітним покажчиком вийшло у 1921 році. Жодних інших змін не було аж до квітня 1976 року, коли було додано два одкровення. У 1979 році ці два одкровення було вилучено з Дорогоцінної Перлини і вміщено в Учення і Завіти, де вони тепер знаходяться як розділи 137 та 138. У теперішньому виданні було зроблено деякі зміни, щоб привести текст у відповідність до ранніх документів.

Наступне є коротким вступом до змісту цього видання:

  1. Вибране з Книги Мойсея. Уривок з книги Буття з перекладу Біблії, що його Джозеф Сміт розпочав у червні 1830 року.

  2. Книга Авраама. Натхненний переклад писань Авраама. Джозеф Сміт почав переклад у 1835 році, коли отримав деякі єгипетські папіруси. Переклад видавався частинами в журналі Times and Seasons (Таймс енд Сізенз), починаючи з 1 березня 1842 року, у Наву, штат Іллінойс.

  3. Джозеф Сміт—Матвій. Уривок зі свідчення Матвія в перекладі Біблії Джозефа Сміта (див. Учення і Завіти 45:60–61, де знаходиться божественне повеління розпочати переклад Нового Завіту).

  4. Джозеф Сміт—Історія. Уривки з офіційного свідчення Джозефа Сміта та історії, які він та його писарі підготували у 1838–1839 роках і які було видано частинами в журналі Times and Seasons у Наву, штат Іллінойс, починаючи з 15 березня 1842 року.

  5. Уложення віри Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Заява Джозефа Сміта, надрукована в журналі Times and Seasons 1 березня 1842 року разом з короткою історією Церкви, яка стала загально відомою як лист до Вентворта.