Писання
Мойсей 3


Розділ 3

(червень–жовтень 1830 року)

Бог створив усі речі духовно перед тим, як вони були тілесно на землі—Він створив першу людину, першу плоть, на землі—Жінка є поміч, підходяща для чоловіка.

1 І були аскінчені небо і земля, і все бвоїнство їхнє.

2 І скінчив Я, Бог, дня сьомого працю Свою, і все, що Я учинив; і Я авідпочив у дні бсьомім від усієї праці Своєї, і все, що Я вчинив, було скінчено, і Я, Бог, побачив, що воно добре;

3 І Я, Бог, апоблагословив день сьомий, і його освятив, бо в нім відпочив Я від усієї бпраці Своєї, яку Я, Бог, створив і зробив.

4 І тепер, ось, Я кажу тобі, що таким є походження неба і землі, коли створено їх, у день, як Я, Господь Бог, зробив небо і землю;

5 І кожну рослину польову адо того, як вона була на землі, і кожну ярину польову, до того, як вона виросла. Бо Я, Господь Бог, бстворив усе, про що Я говорив, вдуховно, до того, як воно було тілесно на лиці землі. Бо Я, Господь Бог, на лице землі дощу не давав. І Я, Господь Бог, гстворив усіх дітей людських; і не було людини, щоб порати дземлю; бо на енебі єстворив я їх; і не було ще плоті ні на землі, ні у воді, ні в повітрі;

6 Але Я, Господь Бог, сказав, і апара з землі підіймалась, і напувала все лице землі.

7 І Я, Господь Бог, створив людину з апороху земного, і дихання життя вдихнув у ніздрі її; і стала блюдина живою вдушею, гпершою плоттю на землі, першою людиною також; проте усі речі були до того, як були створені; але духовно були вони створені і зроблені згідно з Моїм словом.

8 І Я, Господь Бог, насадив сад в аЕдені на сході, і там Я оселив чоловіка, що його Я створив.

9 І з землі зростив Я, Господь Бог, кожне дерево, тілесно, принадне на вигляд людині; і людина могла бачити його. І воно також стало живою душею. Бо воно було духовним у той день, коли Я створив його; бо воно залишається в тій сфері, у якій Я, Бог, створив його, так, саме всі речі, що їх Я приготував для використання людиною; і людина побачила, що воно на їжу смачне. І Я, Господь Бог, посадив також адерево життя посеред саду, і також бдерево пізнання добра і зла.

10 І Я, Господь Бог, зробив так, що річка виходила з Едену, щоб поїти сад; і звідти вона розділювалася і ставала чотирма апочатками.

11 І Я, Господь Бог, дав імення одному Пішон, і оточує він усю землю Хавіла, де Я, Господь Бог, створив багато золота;

12 А золото тієї землі було добре; там бделій і камінь онікс.

13 А імʼя ж другої річки Ґіхон; вона оточує весь край Етіопії.

14 А імʼя річки третьої було Тигр; вона протікає на сході Ашшуру. А річка четверта—вона Ефрат.

15 І Я, Господь Бог, узяв людину і в Еденському саді вмістив був її, щоб порала його та його доглядала.

16 І Я, Господь Бог, наказав людині, кажучи: Із кожного дерева в саду ти можеш їсти,

17 Але з дерева знання добра й зла—не їж від нього, проте, ти можеш авибрати для себе сам, бо це дано тобі; але памʼятай, що Я забороняю це, бо в бдень їди твоєї від нього ти напевно впомреш.

18 І Я, Господь Бог, сказав Моєму аЄдинонародженому, що це не добре, щоб бути чоловіку самотнім; отже, Я створю йому бпоміч, підходящу для нього.

19 І з землі Я, Господь Бог, учинив усю польову звірину, і все птаство небесне; і наказав, щоб вони прийшли до Адама, щоб побачити, як він їх кликатиме; і вони також були живими душами; бо Я, Бог, вдихнув у них дихання життя і наказав, щоб усе, як покличе Адам до живої душі—воно має бути йменням їй.

20 І назвав Адам імена всій худобі, і птаству небесному, і всій польовій звірині; але що до Адама, помочі йому не було знайдено, щоб підходяща йому була.

21 І Я, Господь Бог, учинив, що на Адама спав міцний сон; і заснув він, і Я взяв одне з ребер його і тілом закрив його місце;

22 І перетворив Я, Господь Бог, те ребро, що взяв Я з Адама, на ажінку, і привів її до чоловіка.

23 І промовив Адам: Оце тепер я знаю, що вона—кість від костей моїх, і аплоть від плоті моєї; вона Жінкою буде зватися, бо взята вона з чоловіка.

24 Покине тому чоловік свого батька та матір свою, та й априпаде до жінки своєї; і стануть вони боднією плоттю.

25 І були вони нагі обоє, чоловік та жінка його, і вони не соромились.