tiitelleht
  Footnotes

  Viimse Aja Pühade
  Jeesuse Kristuse Kiriku
  Õpetus
  ja
  Lepingud

  Sisaldab prohvet Joseph Smithile
  antud ilmutusi
  koos mõnede lisandustega tema ametijärglastelt
  kiriku juhtkonnas

  Välja andnud
  Viimse Aja Pühade
  Jeesuse Kristuse Kirik

  USA, Utah, Salt Lake City 2011