Писания
Словата на Мормон 1
Изтеглени файлове
Цялата книга (PDF)
Бележки под линия

Hide Footnotes

Тема

Словата на Мормон

Глава 1

Мормон съкращава големите плочи на Нефи. Той слага малките плочи при другите плочи. Цар Вениамин установява мир в страната. Около 385 г. от Хр.

1 И сега аз, аМормон, бидейки готов да предам летописа, който съм водил, в ръцете на сина си, Мороний, ето, аз станах свидетел на почти цялостното унищожение на народа ми, нефитите.

2 И сме амного стотин години след пришествието на Христа, когато предавам тези летописи в ръцете на моя син, и ми се струва, че той ще бъде свидетел на цялостното унищожение на народа ми. Но дано Бог му даде да ги надживее, за да напише нещо за тях и нещо за Христа, с надежда, че това би могло да им бъде от бполза един ден.

3 А сега ще кажа нещо за това, което съм написал; защото след като бях направил асъкращение на бплочите на Нефи до времето на царуването на този цар Вениамин, за когото Амаликий говорѝ, аз прегледах влетописите, които бяха предадени в ръцете ми и намерих тези плочи, които съдържаха този кратък разказ на пророците от Яков до царуването на този цар гВениамин, така както и много от словата на Нефи.

4 И нещата, които са на тези плочи, ми ахаресват, поради пророчествата за пришествието на Христа; и моите бащи знаеха, че много от тях са изпълнени; да, и аз също знам, че всички неща, които бяха пророкувани относно нас до ден днешен, са изпълнени, че всички неща, които трябва да станат отсега нататък, ще се случат със сигурност.

5 Затова аз избрах атези неща, за да свърша летописа си с тях, и останалата част от летописа си аз ще взема от бплочите на Нефи; и не мога да запиша дори и ведна стотна част от нещата на народа ми.

6 Но ето, аз ще взема тези плочи, които съдържат тези пророчества и откровения, и ще ги присъединя към останалата част от моя летопис, защото те са много ценни за мене; и аз знам, че те ще бъдат ценни и за братята ми.

7 И аз правя това с амъдра цел; защото така ми се нашепва според въздействията на Духа Господен, Който е в мен. И сега, аз не знам всички неща; но Господ бзнае всички неща, които ще станат; ето защо, Той ме подбужда да действам според Неговата воля.

8 И амолитвата ми към Бога е за моите братя, така че те да могат още веднаж да стигнат до знанието за Бога, да, и за изкуплението на Христа; за да могат да станат още веднъж един бвъзхитителен народ.

9 И сега, аз, Мормон, продължавам, за да привърша летописа си, който вземам от плочите на Нефи; и го правя според знанието и разбирането, които Бог ми е дал.

10 И тъй, стана така, че след като Амаликий беше апредал тези плочи в ръцете на цар Вениамин, той ги взе и ги сложи с бдругите плочи, които съдържаха летописи и които бяха предавани на вцарете от поколение на поколение до дните на цар Вениамин.

11 И от цар Вениамин нататък те бяха предавани от поколение на поколение, докато попаднаха в амои ръце. И аз, Мормон, се моля на Бога те да бъдат запазени отсега нататък. И знам, че те ще бъдат запазени, защото велики неща са записани върху тях, според които народът ми и техните братя ще бъдат бсъдени във великия и последен ден според словото Божие, което е записано.

12 И сега, относно този цар Вениамин — имаше някакви раздори сред собствения Му народ.

13 И стана така, че войските на ламанитите слязоха от аземята Нефи да се сражават срещу народа му. Но ето, цар Вениамин събра наедно войските си и им устоя; и той се биеше със силата на собствената си ръка, с бмеча на Лаван.

14 И в силата Господна те се противопоставиха на враговете си, докато избиха много хиляди от ламанитите. И стана така, че те продължиха да се бият срешу ламанитите, докато ги изтласкаха извън всички земи на тяхното наследство.

15 И стана така, че след като бяха дошли лъжливи ахристи, и устите им бяха затворени, и те бяха наказани според престъпленията им;

16 и след като бяха дошли лъжливи пророци, лъжливи проповедници и лъжливи учители сред людете, и всички те бяха наказани за престъпленията си; и след като беше имало много раздори и много отцепничества на страната на ламанитите, ето, стана така, че цар Вениамин, с помощта на светите апророци, които бяха сред народа му,

17 защото ето, цар Вениамин беше асвят човек и царуваше праведно над своя народ; и в страната имаше много свети мъже и те изричаха словото Божие със бсила и власт; и те използваха востър език поради коравовратието на народа —

18 и тъй, с помощта на тези мъже цар Вениамин, трудейки се със силата на цялото си тяло и способностите на цялата си душа, заедно с пророците, успя да установи още веднъж мир в страната.