Schriften
Titelpagina


Het
Boek van Mormon

Eveneens een testament aangaande
Jezus Christus

Een uitgave van
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen

Salt Lake City (Utah, VS)

De eerste Engelstalige uitgave is in 1830 te
Palmyra (New York, VS) verschenen