Illustraties

Illustraties

Christ and the rich young ruler

De Heer Jezus Christus

Schilderij van Heinrich Hofmann

Joseph Smith Jr.

De profeet Joseph Smith

Schilderij van Alvin Gittins

Zie ‘Het getuigenis van de profeet Joseph Smith’, blz. ⅩⅠ–ⅩⅤ

Liahona

Lehi vindt de Liahona

Schilderij van Arnold Friberg

Zie 1 Nephi 16, blz. 41–45

Lehi and His People Arrive in the Promised Land

Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land

Schilderij van Arnold Friberg

Zie 1 Nephi 18, blz. 51–53

Alma Baptizing in the Waters of Mormon

Alma doopt in de wateren van Mormon

Schilderij van Arnold Friberg

Zie Mosiah 18, blz. 224–228

Samuel the Lamanite Prophesies

Samuel de Lamaniet profeteert

Schilderij van Arnold Friberg

Zie Helaman 16, blz. 515–517

Jesus Christ Visits the Americas

Jezus Christus bezoekt Amerika

Schilderij van John Scott

Zie 3 Nephi 11, blz. 544–547

Moroni Burying the Plates

Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten

Schilderij van Tom Lovell

Zie Mormon 8, blz. 609–614