Illustraties
  Footnotes
  Theme

  Illustraties

  De Heer Jezus Christus

  De Heer Jezus Christus

  Schilderij van Heinrich Hofmann

  De profeet Joseph Smith

  De profeet Joseph Smith

  Schilderij van Alvin Gittins

  Zie ‘Het getuigenis van de profeet Joseph Smith’, blz. ⅩⅠ–ⅩⅤ

  Lehi vindt de Liahona

  Lehi vindt de Liahona

  Schilderij van Arnold Friberg

  Zie 1 Nephi 16, blz. 41–45

  Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land

  Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land

  Schilderij van Arnold Friberg

  Zie 1 Nephi 18, blz. 51–53

  Alma doopt in de wateren van Mormon

  Alma doopt in de wateren van Mormon

  Schilderij van Arnold Friberg

  Zie Mosiah 18, blz. 224–228

  Samuel de Lamaniet profeteert

  Samuel de Lamaniet profeteert

  Schilderij van Arnold Friberg

  Zie Helaman 16, blz. 515–517

  Jezus Christus bezoekt Amerika

  Jezus Christus bezoekt Amerika

  Schilderij van John Scott

  Zie 3 Nephi 11, blz. 544–547

  Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten

  Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten

  Schilderij van Tom Lovell

  Zie Mormon 8, blz. 609–614