Schriften
Illustraties


Illustraties

Afbeelding
De Heer Jezus Christus

De Heer Jezus Christus

Schilderij van Heinrich Hofmann

Afbeelding
De profeet Joseph Smith

De profeet Joseph Smith

Schilderij van Alvin Gittins

Zie ‘Het getuigenis van de profeet Joseph Smith’, blz. ⅩⅠ–ⅩⅤ

Afbeelding
Lehi vindt de Liahona

Lehi vindt de Liahona

Schilderij van Arnold Friberg

Zie 1 Nephi 16, blz. 41–45

Afbeelding
Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land

Lehi en zijn volk komen aan in het beloofde land

Schilderij van Arnold Friberg

Zie 1 Nephi 18, blz. 51–53

Afbeelding
Alma doopt in de wateren van Mormon

Alma doopt in de wateren van Mormon

Schilderij van Arnold Friberg

Zie Mosiah 18, blz. 224–228

Afbeelding
Samuel de Lamaniet profeteert

Samuel de Lamaniet profeteert

Schilderij van Arnold Friberg

Zie Helaman 16, blz. 515–517

Afbeelding
Jezus Christus bezoekt Amerika

Jezus Christus bezoekt Amerika

Schilderij van John Scott

Zie 3 Nephi 11, blz. 544–547

Afbeelding
Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten

Moroni begraaft de kroniek van de Nephieten

Schilderij van Tom Lovell

Zie Mormon 8, blz. 609–614