Писания
заглавна страница


Книгата
на
Мормон

Още едно
свидетелство
за
Исус Христос

Публикувана от
Църквата на Исус Христос
на светиите от последните дни

Солт Лейк Сити, Юта, САЩ, 2003