заглавна страница
  Footnotes

  Книгата
  на
  Мормон

  Още едно
  свидетелство
  за
  Исус Христос

  Публикувана от
  Църквата на Исус Христос
  на светиите от последните дни

  Солт Лейк Сити, Юта, САЩ, 2003