Mosiah 6


Kapittel 6

Kong Benjamin skriver ned folkets navn og utnevner prester til å undervise dem – Mosiah regjerer som en rettferdig konge. Ca. 124–121 f.Kr.

1 Og nå, etter at kong Benjamin hadde endt sin tale til folket, syntes han det var nødvendig å askrive ned navnene på alle dem som hadde inngått en pakt med Gud om å holde hans bud.

2 Og det skjedde at det ikke var en eneste sjel, unntatt små barn, som ikke hadde inngått pakten og hadde påtatt seg Kristi navn.

3 Og videre skjedde det at da kong Benjamin hadde utført alle disse ting – og hadde innviet sin sønn aMosiah til å være regent og konge over sitt folk og hadde gitt ham alle instruksjoner om riket og også hadde butpekt prester til å cundervise folket, så de derved kunne høre og kjenne Guds befalinger og vekkes til erindring om den ded som de hadde avlagt – oppløste han mengden, og de vendte tilbake til sine egne hjem, hver og en med sin familie.

4 Og aMosiah begynte å regjere i sin fars sted. Og han begynte å regjere i sitt tredevte år, alt i alt omkring fire hundre og seks og sytti år fra den btid Lehi forlot Jerusalem.

5 Og kong Benjamin levde enda i tre år, og så døde han.

6 Og det skjedde at kong Mosiah vandret på Herrens veier og etterlevde hans bud og lover og holdt hans befalinger i alt han befalte ham.

7 Og kong Mosiah fikk sitt folk til å dyrke jorden. Og selv dyrket han også jorden, så han aikke skulle ligge sitt folk til byrde, men gjøre som hans far hadde gjort i alle ting. Og i tre år var det ingen stridigheter blant noen del av hans folk.