Mosia 14
  Footnotes

  Capitolul 14

  Isaia vorbeşte într-un fel mesianic—Umilinţele şi suferinţele lui Mesia sunt dezvăluite—El Îşi oferă sufletul ca o jertfă pentru păcate şi face o rugăciune pentru iertarea păcătoşilor—Compară cu Isaia 53. Circa 148 î.H.

  1 Da, nu spune chiar Isaia: Cine a crezut povestirea noastră şi cui i s-a dezvăluit braţul Domnului?

  2 Căci El va creşte în faţa Lui ca o odraslă fragedă şi ca o rădăcină care iese din pământ uscat; El nu are nici formă, nici strălucire; şi când Îl vom vedea, nu va fi nici o frumuseţe pe care să o dorim de la El.

  3 El este dispreţuit şi respins de către oameni; un om al suferinţei şi obişnuit cu durerea; iar noi ne-am ascuns faţa de la El; El a fost dispreţuit, iar noi nu L-am luat în seamă.

  4 Cu siguranţă, El ne-a apurtat bsupărările noastre şi a luat asupra sa durerile noastre; şi totuşi noi L-am considerat un pedepsit, bătut de Dumnezeu şi nenorocit.

  5 Dar El a fost rănit pentru apăcatele noastre, El a fost zdrobit pentru fărădelegile noastre; pedeapsa care trebuia să ne aducă nouă pacea a căzut pe El; şi prin rănile Lui suntem btămăduiţi.

  6 Noi toţi, ca şi aoile, ne-am rătăcit; ne-am văzut fiecare de drumul nostru; iar Domnul a luat asupra Lui toate nelegiuirile noastre.

  7 aEl a fost asuprit şi chinuit şi totuşi nici nu a deschis gura; El este dus ca un bmiel la tăiere şi, ca o oaie mută înaintea celui care o tunde, tot aşa nici El nu Şi-a deschis gura.

  8 El a fost luat de la închisoare şi de la judecată; şi cine va vorbi despre El dintre urmaşii Lui? Căci El a fost alungat din ţara celor vii; pentru păcatele poporului meu a fost El lovit.

  9 Şi Şi-a făcut mormântul laolaltă cu cei păcătoşi şi cu cei abogaţi; măcar că nu a făcut nici un brău şi nici o înşelăciune nu i-a ieşit din gură.

  10 Totuşi, Domnului I-a plăcut să-L zdrobească ; El L-a pus în suferinţă; atunci când vei oferi sufletul Lui ca pe o jertfă pentru păcate, atunci El Îşi va vedea aseminţia, Îşi va prelungi zilele, iar plăcerea Domnului va prospera în mâna Lui.

  11 El va vedea chinurile sufletului Lui şi va fi mulţumit; prin cunoştinţa Lui, Slujitorul Meu cel neprihănit va îndreptăţi pe mulţi; pentru că El va apurta păcatele lor.

  12 De aceea, Îi voi da Lui o parte împreună cu cei drepţi, iar El va împărţi prada cu cei puternici; căci El şi-a vărsat sufletul în moarte; şi a fost numărat împreună cu păcătoşii; şi a purtat păcatele multora şi s-a arugat pentru cei păcătoşi.

  True