Móziás 10
  Footnotes
  Theme

  10. Fejezet

  Lámán király meghal – Népe vad és kegyetlen, és hamis hagyományokban hisz – Zeniff és népe legyőzik őket. Mintegy Kr.e. 187–160.

  1 És lőn, hogy újra elkezdtük megalapítani a királyságot, és ismét elkezdtük békességben birtokolni a földet. És mindenféle harci eszközöket készíttettem, hogy ezáltal lehessenek fegyvereim népem számára arra az időre, amikor a lámániták ismét feljönnek, hogy háborúzzanak népem ellen.

  2 És őröket állítottam az ország köré, nehogy a lámániták újra észrevétlenül ránk törjenek és elpusztítsanak; és így őriztem népemet és nyájamat, és tartottam vissza őket attól, hogy ellenségeink kezébe kerüljenek.

  3 És lőn, hogy sok éven át örökségül bírtuk atyáink földjét, igen, huszonkét éven keresztül.

  4 És a férfiakkal a földet műveltettem, és mindenféle agabonát és mindenféle gyümölcsfajtát termeltettem.

  5 És meghagytam, hogy az asszonyok fonjanak és dolgozzanak, és munkálkodjanak, és munkáljanak meg mindenféle finom vásznakat, igen, és mindenfajta aanyagot, hogy mezítelenségünket felruházhassuk; és így boldogultunk a földön – így huszonkét éven keresztül folyamatos békében volt részünk ezen a földön.

  6 És lőn, hogy aLámán király meghalt, és fia kezdett uralkodni a helyében. És ő lázadásra kezdte bujtogatni népét az én népem ellen; ezért háborúra kezdtek készülődni, és arra, hogy feljöjjenek harcolni a népem ellen.

  7 De én elküldtem kémeimet, szerte aSemlón földjére, hogy felfedezhessem az előkészületeiket, hogy védekezhessek ellenük, hogy ne törhessenek rá a népemre és ne pusztíthassák el őket.

  8 És lőn, hogy nagyszámú seregeikkel feljöttek Silóm földjének északi része felől, aíjakkal és nyilakkal, és kardokkal és handzsárokkal, és kövekkel és parittyákkal bfelfegyverzett férfiak; és le volt borotválva a fejük, úgyhogy azok csupaszok voltak; és fel voltak övezve, egy bőrövvel az ágyékuk körül.

  9 És lőn, hogy népem asszonyait és gyermekeit elrejtőztettem a vadonban, és azt is meghagytam, hogy minden idős emberem, aki fegyvert tud viselni, és minden fiatal emberem is, aki képes a fegyverviselésre, gyűljön össze, hogy harcolni menjenek a lámániták ellen; és elhelyeztem őket a soraikba, mindenkit az életkora szerint.

  10 És lőn, hogy felmentünk harcolni a lámániták ellen; és én, még én is, idős koromban, felmentem, hogy harcoljak a lámániták ellen. És lőn, hogy az Úr aerejével mentünk fel harcolni.

  11 Most a lámániták semmit nem tudtak az Úrról, sem az Úr erejéről, ezért csak a saját erejükre támaszkodtak. De erős emberek voltak, ami az emberi erőt illeti.

  12 aVad, és kegyetlen és vérszomjas emberek voltak, akik atyáik bhagyományában hittek, mely ez: Hittek abban, hogy atyáik gonoszságai miatt űzték ki őket Jeruzsálem földjéről, és hogy testvéreik igazságtalanul bántak velük a vadonban, és akkor is igazságtalanul bántak velük, amikor átszelték a tengert;

  13 Továbbá hogy igazságtalanul bántak velük, míg aelső örökségük földjén voltak, miután átszelték a tengert, és mindez azért történt, mert Nefi hűségesebb volt vala az Úr parancsolatainak betartása terén – ezért bjóindulattal volt iránta az Úr, mert az Úr meghallgatta imáit és megválaszolta azokat, és Nefi vette át utazásuk vezetését a vadonban.

  14 És testvérei megharagudtak rá, mert nem aértették az Úr cselekedeteit; a vizeken is azért bharagudtak rá, mert megkeményítették szívüket az Úrral szemben.

  15 Továbbá haragudtak rá, amikor megérkeztek a megígért földre, mert azt mondták, hogy kivette kezükből a nép feletti auralkodást; és arra törekedtek, hogy megöljék őt.

  16 Továbbá haragudtak rá, mert elment a vadonba, ahogy azt az Úr megparancsolta neki, és elvitte a afeljegyzéseket, melyek a rézlemezekre voltak vésve, mert azt mondták, hogy bmegrabolta őket.

  17 És így azt tanították a gyermekeiknek, hogy gyűlöljék őket, és hogy gyilkolják őket, és hogy rabolják és fosztogassák őket, és tegyenek meg mindent, amit tudnak, hogy elpusztítsák őket; ezért örökös gyűlölettel voltak Nefi gyermekei iránt.

  18 Pontosan ezért vezetett félre engem Lámán király ravaszságával, és hazug csalárdságával, és szép ígéreteivel, ami miatt ezen népemet felhoztam erre a földre, hogy elpusztíthassák őket; igen, és ilyen sok éven át szenvedtünk ezen a földön.

  19 És most én, Zeniff, miután mindezen dolgokat elmondtam népemnek a lámánitákat illetően, arra ösztökéltem őket, hogy szívvel-lélekkel induljanak harcba, az Úrba helyezve bizalmukat; szemtől szembe hadakoztunk tehát velük.

  20 És lőn, hogy ismét kiűztük őket a földünkről; és nagy öldökléssel öltük őket, méghozzá olyan sokat, hogy nem számoltuk meg őket.

  21 És lőn, hogy ismét visszatértünk a saját földünkre, és népem újra elkezdte nyájait őrizni és a földjeit művelni.

  22 És most én, öreg lévén, egyik fiamra ruháztam rá a királyságot; ezért én nem szólok többet. És bár megáldaná népemet az Úr! Ámen.