Սուրբ գրություններ
Մորոնի 4
նախորդ հաջորդ

Գլուխ 4

Բացատրվում է, թե ինչպես են երեցները և քահանաները սպասավորում հաղորդության հացը: Մոտ 401–421թթ. Ք.ծ.հ.:

1 Նրանց աերեցների և քահանաների կողմից Քրիստոսի մարմինը և արյունը եկեղեցուն սպասավորելու բձևը. և նրանք գսպասավորում էին այն՝ Քրիստոսի պատվիրանների համաձայն. ուստի, մենք գիտենք, որ ձևը ճիշտ է, և երեցը կամ քահանան մատակարարում էին այն,

2 Եվ նրանք ծնկի էին իջնում եկեղեցու հետ և աղոթում Հորը՝ Քրիստոսի անունով, ասելով.

3 Ո՜վ Աստված, Հա՛յր Հավերժական, խնդրում ենք քեզ, քո Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի անունով, օրհնիր և սրբացրու այս ահացը բոլոր նրանց հոգիների համար, ովքեր ճաշակում են այն. որ նրանք կարողանան ուտել, ի բհիշատակ Որդուդ մարմնի, և վկայեն քեզ, ո՜վ Աստված, Հա՛յր Հավերժական, որ նրանք հոժար են իրենց վրա վերցնել գանունը քո Որդու և միշտ հիշել նրան և պահել նրա պատվիրանները, որոնք նա տվել է իրենց, որպեսզի նրանք նրա դՀոգին միշտ իրենց հետ ունենան: Ամեն: