Mormon 7
  Footnotes

  Capitolul 7

  Mormon îi invită pe lamaniţii din zilele din urmă să creadă în Hristos, să accepte Evanghelia Lui şi să fie salvaţi—Toţi aceia care cred în Biblie vor crede şi în Cartea lui Mormon. Circa 385 d.H.

  1 Şi acum iată, eu aş dori să vorbesc întrucâtva către cei arămaşi din acest popor care sunt cruţaţi, dacă va fi ca Dumnezeu să le dea lor cuvintele mele pentru ca ei să poată cunoaşte lucrurile strămoşilor lor; da, eu vă spun vouă, voi, rămăşiţa casei lui Israel; şi acestea sunt cuvintele pe care eu le spun:

  2 Voi să ştiţi că sunteţi din acasa lui Israel.

  3 Voi să ştiţi că trebuie să veniţi la pocăinţă, căci altfel nu puteţi fi salvaţi.

  4 Voi să ştiţi că trebuie să vă puneţi jos armele voastre de război şi să nu vă mai desfătaţi în vărsarea de sânge şi să nu mai puneţi mâna pe ele, decât dacă Dumnezeu vă va porunci.

  5 Voi să ştiţi că trebuie să ajungeţi la acunoaşterea strămoşilor voştri şi să vă pocăiţi de toate păcatele şi nedreptăţile voastre şi să bcredeţi în Isus Hristos, că El este Fiul lui Dumnezeu şi că El a fost ucis de către Iudei şi că prin puterea Tatălui, El a înviat din nou, prin care El a câştigat cvictorie asupra mormântului; şi prin El, de asemenea, muşcătura morţii este înghiţită.

  6 Şi El va face aînvierea morţilor prin care omul trebuie să se ridice şi să stea în faţa bscaunului Lui de judecată.

  7 Şi El a înfăptuit amântuirea lumii prin care aceluia care este găsit bnevinovat în faţa Lui în ziua judecăţii i se dă să clocuiască în prezenţa lui Dumnezeu în împărăţia Lui, să cânte neîncetat împreună cu dcorurile de sus cântece de preamărire pentru Tatăl şi pentru Fiul şi pentru Duhul Sfânt, care sunt eun Dumnezeu, într-o stare de ffericire fără de sfârşit.

  8 De aceea, pocăiţi-vă şi fiţi botezaţi în numele lui Isus şi ţineţi-vă strâns de aEvanghelia lui Hristos care va fi pusă în faţa voastră, nu numai în această cronică, ci şi în bcronica ce va veni la neamuri cde la Iudei, care cronică va veni de la neamuri dla voi.

  9 Căci iată, aaceasta s-a scris cu scopul ca voi să bcredeţi în aceasta; şi dacă voi credeţi aceea, atunci voi veţi crede aceasta, de asemenea; şi dacă voi credeţi aceasta, atunci voi veţi cunoaşte despre strămoşii voştri, precum şi despre faptele minunate care au fost făcute printre ei de către puterea lui Dumnezeu.

  10 Şi voi, de asemenea, veţi cunoaşte că sunteţi o rămăşiţă a seminţiei lui Iacov; de aceea, voi sunteţi număraţi în poporul întâiului legământ; şi dacă va fi ca voi să credeţi în Hristos şi să fiţi botezaţi, mai întâi prin apă, iar apoi prin foc şi prin Duhul Sfânt, urmând aexemplul Salvatorului nostru, în acord cu ceea ce El ne-a poruncit nouă, atunci va fi bine de voi în ziua judecăţii. Amin.