Eter 5
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 5

  Trei martori şi lucrarea însăşi vor fi o mărturie a adevărului Cărţii lui Mormon.

  1 Şi acum eu, Moroni, am scris cuvintele care mi-au fost poruncite mie, în acord cu memoria mea; şi v-am spus vouă lucrurile pe care eu le-am apecetluit; de aceea, nu le atingeţi ca să le tălmăciţi; căci lucrul acela vă este interzis vouă până când încetul cu încetul va fi înţelepciune în Dumnezeu.

  2 Şi iată, voi veţi fi privilegiaţi să arătaţi plăcile aacelora care vor da ajutor ca să se dezvăluie această lucrare;

  3 Şi aacestea vor fi dezvăluite la trei oameni prin puterea lui Dumnezeu; de aceea, ei vor bşti cu siguranţă că aceste lucruri sunt cadevărate.

  4 Şi în gurile a trei amartori vor fi aceste lucruri întemeiate; iar mărturia celor trei, precum şi această lucrare, prin care puterea lui Dumnezeu şi cuvântul Lui vor fi demonstrate, despre care Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt depun mărturie—şi toate acestea vor fi o mărturie împotriva lumii în ultima zi.

  5 Şi dacă va fi ca ei să se pocăiască şi să avină la Tatăl în numele lui Isus, atunci ei vor fi primiţi în împărăţia lui Dumnezeu.

  6 Şi acum, judecaţi dacă Eu am vreo autoritate în aceste lucruri; căci voi veţi şti că Eu am autoritate atunci când voi Mă veţi vedea pe Mine şi noi vom sta înaintea lui Dumnezeu în ultima zi. Amin.