Eter 15
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 15

  Milioane de iarediţi sunt ucişi în luptă—Şiz şi Coriantumr adună întregul popor la o bătălie mortală—Spiritul Domnului încetează să se străduie cu ei—Neamul iarediţilor este complet distrus—Numai Coriantumr rămâne.

  1 Şi s-a întâmplat că atunci când Coriantumr s-a vindecat de rănile sale, el a început să-şi aducă aminte de acuvintele pe care Eter le vorbise către el.

  2 El a văzut că aproape două milioane de oameni fuseseră deja ucişi de sabie şi a început să jelească în inima sa; da, două milioane de oameni puternici fuseseră ucişi, precum şi nevestele şi copiii lor.

  3 El a început să se pocăiască de răul pe care îl făcuse; el a început să-şi aducă aminte de cuvintele care fuseseră spuse de gurile tuturor profeţilor şi le-a văzut pe acelea care se adeveriseră în toate punctele până atunci; iar sufletul lui a jelit şi a refuzat să fie alinat.

  4 Şi s-a întâmplat că el a scris o epistolă către Şiz, cerându-i să-i cruţe pe oameni, iar el va renunţa la regat de dragul vieţilor oamenilor.

  5 Şi s-a întâmplat că atunci când Şiz a primit această epistolă, el a scris o epistolă către Coriantumr cum că, dacă el se va preda singur pentru ca el să-l ucidă cu sabia lui, atunci el va cruţa vieţile oamenilor.

  6 Şi s-a întâmplat că oamenii nu s-au pocăit de nedreptatea lor; iar oamenii lui Coriantumr au fost aţâţaţi în mânie împotriva oamenilor lui Şiz; iar oamenii lui Şiz au fost aţâţaţi în mânie împotriva oamenilor lui Coriantumr; de aceea, oamenii lui Şiz s-au bătut cu oamenii lui Coriantumr.

  7 Şi atunci când Coriantumr a văzut că el era aproape să cadă, el a fugit iarăşi dinaintea oamenilor lui Şiz.

  8 Şi s-a întâmplat că el a ajuns la apele lui Ripliancum care, prin interpretare, este mare sau mai mare decât toate; de aceea, atunci când ei au ajuns la aceste ape, ei şi-au pus acolo corturile; iar Şiz, de asemenea, şi-a pus corturile aproape de ei; şi de aceea, în dimineaţa următoare, ei s-au dus la bătălie.

  9 Şi s-a întâmplat că ei s-au bătut într-o bătălie foarte dureroasă în care Coriantumr a fost iarăşi rănit şi a leşinat din cauza pierderii de sânge.

  10 Şi s-a întâmplat că oştirile lui Coriantumr au împins oştirile lui Şiz ca să le bată, încât le-au făcut pe acestea să fugă dinaintea lor; şi acestea au fugit către miazăzi şi şi-au pus corturile într-un loc care se numea Ogat.

  11 Şi s-a întâmplat că oştirea lui Coriantumr şi-a pus corturile lângă dealul Rama; şi acesta era acelaşi deal unde tatăl meu, Mormon, a aascuns cronicile sfinte în Domnul.

  12 Şi s-a întâmplat că ei au adunat laolaltă pe toţi oamenii de pe toată faţa ţării, care nu fuseseră ucişi, în afară de Eter.

  13 Şi s-a întâmplat că Eter a văzut toate faptele oamenilor; şi el a văzut că oamenii care erau de partea lui Coriantumr erau adunaţi laolaltă cu oştirea lui Coriantumr; şi oamenii care erau de partea lui Şiz erau adunaţi laolaltă cu oştirea lui Şiz.

  14 De aceea, timp de patru ani ei au tot adunat laolaltă oameni pentru ca să poată să-i adune pe toţi care erau pe faţa ţării şi ca să poată să capete toată întărirea care era posibil s-o capete.

  15 Şi s-a întâmplat că atunci când ei s-au adunat cu toţii laolaltă, fiecare dintre ei la oştirea pe care a vrut-o, împreună cu nevestele şi copiii lor—atât bărbaţii, cât şi femeile şi copiii fiind înarmaţi cu arme de război, având scuturi şi aplatoşe şi coifuri şi fiind îmbrăcaţi ca pentru război—ei au înaintat unul către altul ca să se bată; şi ei s-au bătut toată ziua aceea şi nu au învins.

  16 Şi s-a întâmplat că atunci când a căzut noaptea, ei au fost obosiţi şi s-au retras în taberele lor; iar după ce ei s-au retras în taberele lor, au început să bocească şi să se jeluiască pentru pierderea oamenilor lor care fuseseră ucişi; şi atât de mari erau strigătele şi bocetele şi jeluirile lor încât ei au sfâşiat aerul nespus de mult.

  17 Şi s-a întâmplat că în dimineaţa următoare ei iarăşi s-au dus la bătălie; şi mare şi îngrozitoare a fost ziua aceea; cu toate acestea, ei nu au biruit, iar atunci când noaptea a venit iarăşi, ei au sfâşiat aerul cu strigătele şi bocetele şi jeluirile lor pentru pierderea celor ucişi dintre oamenii lor.

  18 Şi s-a întâmplat că Coriantumr iarăşi a scris o epistolă către Şiz, cerându-i să nu mai vină să se bată, ci mai degrabă să ia regatul şi să cruţe vieţile oamenilor.

  19 Dar iată, Spiritul Domnului a încetat să se mai străduie cu ei, iar aSatana a avut întreaga putere asupra inimilor poporului; căci ei au fost abandonaţi împietririi inimilor lor şi orbirii minţilor lor pentru ca să fie distruşi; de aceea, ei s-au dus iarăşi la bătălie.

  20 Şi s-a întâmplat că ei s-au bătut toată ziua aceea, iar atunci când noaptea a venit, ei au dormit pe săbiile lor.

  21 Iar în dimineaţa următoare ei s-au bătut chiar până la căderea nopţii.

  22 Iar atunci când noaptea a căzut, ei erau aîmbătaţi de mânie, la fel ca un om care este îmbătat de vin; şi ei iarăşi au dormit pe săbiile lor.

  23 Iar în dimineaţa următoare ei iarăşi s-au bătut; iar atunci când noaptea a căzut, ei cu toţii căzuseră sub sabie, în afară de cincizeci şi doi din oştirea lui Coriantumr şi şaizeci şi nouă dintre oamenii lui Şiz.

  24 Şi s-a întâmplat că ei au dormit pe săbiile lor în noaptea aceea, iar în ziua următoare ei iarăşi s-au bătut şi s-au confruntat cu toată puterea lor cu săbiile şi cu scuturile lor toată ziua aceea.

  25 Iar atunci când noaptea a venit, erau treizeci şi doi dintre oamenii lui Şiz şi douăzeci şi şapte dintre oamenii lui Coriantumr.

  26 Şi s-a întâmplat că ei au mâncat şi au dormit şi s-au pregătit pentru moarte în ziua următoare. Şi ei erau oameni mari şi puternici în ceea ce priveşte forţa bărbătească.

  27 Şi s-a întâmplat că ei s-au bătut timp de trei ore şi au leşinat din cauza pierderii de sânge.

  28 Şi s-a întâmplat că atunci când oamenii lui Coriantumr au căpătat destulă putere ca să poată merge, ei erau gata să fugă ca să-şi salveze vieţile; dar iată, Şiz s-a ridicat, precum şi oamenii lui, şi el a jurat în mânia sa că îl va ucide pe Coriantumr sau el însuşi va pieri sub sabie.

  29 De aceea, el i-a urmărit pe ei, iar în ziua următoare el i-a învins pe ei; şi ei iarăşi s-au bătut cu sabia. Şi s-a întâmplat că atunci când ei cu atoţii au căzut sub sabie, în afară de Coriantumr şi de Şiz, iată că Şiz a leşinat din cauza pierderii de sânge.

  30 Şi s-a întâmplat că atunci când Coriantumr s-a plecat asupra sabiei sale ca să se odihnească pentru un moment, el a retezat capul lui Şiz.

  31 Şi s-a întâmplat că după ce el a retezat capul lui Şiz, Şiz s-a ridicat pe mâinile sale şi a căzut; iar după ce el s-a luptat ca să respire, a murit.

  32 Şi s-a întâmplat că a căzut la pământ aCoriantumr ca şi cum nu ar fi avut viaţă deloc.

  33 Iar Domnul a spus către Eter şi a zis către el: Du-te. Iar el s-a dus şi a văzut cuvintele Domnului că fuseseră cu totul înfăptuite; şi el a terminat acronica lui; (şi eu nu am scris nici cea de a suta parte) şi el le-a ascuns în aşa fel încât oamenii lui Limhi le-au găsit.

  34 Acum, ultimele cuvinte pe care aEter le-a scris sunt acestea: Dacă Domnul vrea ca eu să fiu înălţat sau să sufăr voinţa Domnului în carne, asta nu are nici o importanţă, dacă va fi ca eu să fiu salvat în Împărăţia lui Dumnezeu. Amin.