Eter 13
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 13

  Eter vorbeşte despre un nou Ierusalim care va fi construit în America de către seminţia lui Iosif—El profeţeşte, este alungat, scrie istoria iarediţilor şi prezice distrugerea iarediţilor—Războiul face ravagii în toată ţara.

  1 Iar acum eu, Moroni, termin cronica mea despre distrugerea poporului despre care am scris.

  2 Căci iată, ei au respins toate cuvintele lui Eter; căci el într-adevăr le-a spus lor tot felul de lucruri, de la începutul omului; şi că după ce apele s-au aretras de pe faţa acestei ţări, aceasta a devenit o ţară aleasă mai presus decât toate celelalte ţări, o ţară aleasă a Domnului; de aceea, Domnul vrea ca toţi oamenii care trăiesc în ea să-L bslujească pe El;

  3 Şi că acesta era locul aNoului Ierusalim, care trebuia să se bpogoare din cer, sanctuarul cel sfânt al Domnului.

  4 Iată, Eter a văzut zilele lui Hristos şi el a vorbit despre un anou Ierusalim în această ţară.

  5 Şi el a vorbit, de asemenea, despre casa lui Israel şi despre aIerusalimul de unde bLehi urma să vină—după ce acesta va fi distrus, el va trebui să fie rezidit, un oraş csfânt pentru Domnul; de aceea, acesta nu putea să fie un nou Ierusalim, căci a fost în timpul din vechime; dar va trebui să fie rezidit şi să devină un oraş sfânt al Domnului; şi va trebui să fie zidit pentru casa lui Israel—

  6 Şi că un anou Ierusalim va fi zidit în ţara aceasta pentru rămăşiţa seminţiei lui bIosif, pentru care lucrurile de acolo au fost un cmodel.

  7 Căci după cum Iosif l-a scos pe tatăl său din ţara aEgiptului şi el a murit chiar acolo; de aceea Domnul a scos o rămăşiţă a seminţiei lui Iosif afară din ţara Ierusalimului pentru ca El să fie îndurător cu seminţia lui Iosif, pentru ca ei să nu bpiară, tot aşa cum El a fost îndurător cu tatăl lui Iosif pentru ca el să nu piară.

  8 De aceea, rămăşiţa casei lui Iosif va fi stabilită în această aţară; şi aceasta va fi o ţară a moştenirii lor; iar ei vor zidi un oraş sfânt pentru Domnul, la fel ca Ierusalimul din vechime; şi ei bnu vor mai fi amestecaţi până când sfârşitul va veni când pământul va fi distrus.

  9 Şi va fi un nou cer şi un anou pământ; iar ei vor fi la fel ca cei din vechime, numai că cei din vechime s-au dus, iar toate lucrurile vechi au devenit noi.

  10 Iar apoi va veni un nou Ierusalim; şi binecuvântaţi sunt cei care locuiesc acolo, căci ei sunt aceia ale căror veşminte sunt aalbe prin sângele Mielului; şi ei sunt aceia care sunt număraţi printre rămăşiţa seminţiei lui Iosif, care erau din casa lui Israel.

  11 Iar apoi, de asemenea, va veni Ierusalimul cel din vechime; iar locuitorii de acolo, binecuvântaţi să fie ei, căci ei au fost spălaţi în sângele Mielului; şi ei sunt aceia care au fost împrăştiaţi şi aadunaţi din cele patru colţuri ale pământului şi de la ţările de la bmiazănoapte şi sunt părtaşii înfăptuirii legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu tatăl lor, cAvraam.

  12 Iar atunci când aceste lucruri vor veni, se va adeveri scriptura care spune că cei adintâi vor fi cei de pe urmă, iar cei de pe urmă vor fi cei dintâi.

  13 Iar eu eram cât pe ce să scriu mai mult, dar mie mi s-a interzis aceasta; dar mari şi minunate au fost profeţiile lui Eter; dar ei l-au preţuit pe el ca pe un nimic şi l-au alungat; iar el s-a ascuns în peştera unei stânci în timpul zilei, iar în timpul nopţii el s-a dus şi a văzut lucrurile care trebuia să vină asupra poporului.

  14 Şi în timp ce el a trăit în peştera unei stânci, el a făcut restul scrierii acesteia, văzând în timpul nopţii distrugerile care au venit asupra poporului.

  15 Şi s-a întâmplat că în acelaşi an în care el a fost alungat dintre oameni, a început să fie un mare război în popor, căci erau mulţi care s-au ridicat, care erau oameni puternici şi au căutat să-l distrugă pe Coriantumr prin planurile lor secrete de ticăloşii, despre care s-a vorbit.

  16 Şi acum Coriantumr, fiind el însuşi învăţat în toate meşteşugurile războiului şi în toate înşelătoriile lumii, de aceea el s-a bătut cu aceia care căutau să-l distrugă pe el.

  17 Dar el nu s-a pocăit şi nici fiii şi fiicele frumoase ale lui Cohor; şi nici fiii şi fiicele frumoase ale lui Corihor; şi în sfârşit, nici unul dintre fiii şi fiicele frumoase de pe faţa întregului pământ nu s-au pocăit de păcatele lor.

  18 De aceea s-a întâmplat că în primul an în care Eter a locuit în peştera unei stânci, mulţi oameni au fost ucişi de către sabia acelor combinaţii asecrete, luptându-se împotriva lui Coriantumr pentru ca să capete regatul.

  19 Şi s-a întâmplat că fiii lui Coriantumr s-au luptat mult şi au sângerat mult.

  20 Şi în cel de al doilea an, cuvântul Domnului a venit către Eter, cum că el trebuia să se ducă şi să-i profeţească lui aCoriantumr că dacă el se va pocăi, precum şi întreaga lui casă, atunci Domnul îi va da lui regatul şi va cruţa poporul—

  21 Altfel ei vor fi distruşi, precum şi toată casa lui, în afară de el. Iar el va trebui să trăiască numai ca să vadă împlinirea profeţiilor care fuseseră făcute despre un aalt popor care va primi ţara ca moştenire; iar Coriantumr va fi îngropat de către ei; iar fiecare suflet va fi distrus, în afară de bCoriantumr.

  22 Şi s-a întâmplat că Coriantumr nu s-a pocăit, şi nici casa lui, şi nici poporul; iar războaiele nu au încetat; iar ei au căutat să-l omoare pe Eter, dar el a fugit din faţa lor şi s-a ascuns iarăşi în peştera din stâncă.

  23 Şi s-a întâmplat că Şared s-a ridicat şi s-a bătut cu Coriantumr; şi el l-a învins pe acesta, într-atât, încât în cel de-al treilea an el l-a adus pe el în robie.

  24 Iar fiii lui Coriantumr, în cel de-al patrulea an, l-au învins pe Şared şi au căpătat iarăşi regatul pentru tatăl lor.

  25 Acum, a început să fie un război pe toată faţa ţării, fiecare om cu ceata lui luptându-se pentru ceea ce dorea el.

  26 Şi au fost tâlhari şi, în sfârşit, tot felul de ticăloşii pe toată faţa ţării.

  27 Şi s-a întâmplat că Coriantumr a fost nespus de mânios pe Şared şi s-a dus împotriva lui cu oştirile sale ca să se bată; şi ei s-au întâlnit cu mare mânie; şi ei s-au întâlnit în valea lui Ghilgal; iar bătălia a fost nespus de dureroasă.

  28 Şi s-a întâmplat că Şared s-a luptat împotriva lui timp de trei zile. Şi s-a întâmplat că Coriantumr l-a învins pe el şi l-a urmărit pe el până când a ajuns în câmpiile lui Heşlon.

  29 Şi s-a întâmplat că Şared iarăşi s-a bătut cu el pe câmpie; şi iată, el l-a învins pe Coriantumr şi iarăşi l-a respins pe el până în valea lui Ghilgal.

  30 Iar Coriantumr iarăşi s-a bătut cu Şared în valea lui Ghilgal, în care el l-a învins şi l-a ucis pe Şared.

  31 Iar Şared l-a rănit pe Coriantumr în şale, încât acesta nu s-a mai dus iarăşi la bătălie timp de doi ani, în care timp toţi oamenii de pe faţa ţării au vărsat sânge şi nu era nimeni care să-i oprească.