2 Nefi 30
  Footnotes

  Capitolul 30

  Neamurile convertite se vor număra laolaltă cu poporul de legământ—Mulţi lamaniţi şi iudei vor crede cuvântul şi vor deveni plăcuţi—Israelul va fi restaurat, iar cei păcătoşi vor fi distruşi. Circa 559–545 î.H.

  1 Şi acum iată, fraţii mei preaiubiţi, voi vorbi către voi; căci eu, Nefi, nu voi accepta ca voi să credeţi că sunteţi mai drepţi decât vor fi neamurile. Căci iată, dacă nu veţi ţine poruncile lui Dumnezeu veţi pieri, de asemenea; şi datorită cuvintelor care au fost spuse nu trebuie să credeţi că neamurile sunt distruse cu totul.

  2 Căci iată, vă spun că atâtea neamuri câte se vor pocăi, vor fi poporul de alegământ al Domnului, iar atâţia dintre bIudei câţi nu se vor pocăi vor fi alungaţi; căci Domnul nu face legăminte cu nimeni, decât cu cei care se cpocăiesc şi care cred în Fiul Său, care este Cel Sfânt al lui Israel.

  3 Şi acum voi profeţi ceva mai mult despre iudei şi neamuri. Căci după ce cartea despre care am vorbit va fi scoasă la lumină şi va fi scrisă pentru neamuri şi va fi pecetluită iarăşi de Domnul, mulţi vor fi care vor acrede cuvintele care sunt scrise; iar bei le vor duce cu ei mai departe la rămăşiţa seminţiei noastre.

  4 Şi atunci rămăşiţa seminţiei noastre va afla despre noi, cum noi am venit din Ierusalim şi că ei sunt descendenţi ai iudeilor.

  5 Şi Evanghelia lui Isus Hristos ale va fi vestită; prin urmare, bei vor reveni la ccunoaşterea strămoşilor lor şi, de asemenea, la cunoaşterea lui Isus Hristos, cunoaştere pe care o avuseseră şi strămoşii lor.

  6 Şi atunci se vor bucura; căci vor şti că aceasta este o binecuvântare pentru ei, din mâna lui Dumnezeu; iar perdelele de întuneric vor începe să cadă de pe ochii lor; şi nu vor trece multe generaţii până când vor deveni un popor pur şi aplăcut.

  7 Şi se va întâmpla că aiudeii care sunt împrăştiaţi vor bîncepe, de asemenea, să creadă în Hristos; şi vor începe să se adune de pe faţa pământului; şi atât de mulţi câţi vor crede în Hristos vor deveni, de asemenea, oameni plăcuţi.

  8 Şi se va întâmpla că Domnul Dumnezeu îşi va începe lucrarea Sa printre toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele pentru ca să restaureze poporul Său pe pământ.

  9 Şi cu dreptate va ajudeca bDomnul Dumnezeu pe cei săraci şi va dojeni cu dreptate pe cei cumili de pe pământ. Şi El va lovi pământul cu toiagul gurii Sale; şi cu răsuflarea buzelor Sale va ucide pe cei păcătoşi.

  10 Căci repede vine atimpul când Domnul Dumnezeu va face o mare bîmpărţire între oameni, iar pe cei păcătoşi El îi va distruge; şi El va ccruţa pe poporul Său, da, chiar dacă va trebui să-i ddistrugă prin foc pe cei păcătoşi.

  11 Iar adreptatea va fi brâul coapşelor Sale, iar credinţa va fi brâul domniei Lui.

  12 Şi atunci lupul va atrăi împreună cu mielul şi leopardul va sta alaturi de ied; viţelul, puiul de leu şi vitele îngrăşate vor fi împreună şi le va mâna un copilaş.

  13 Iar vaca şi ursul vor paşte; puii lor vor sta împreună; şi leul va mânca paie la fel ca şi boul.

  14 Iar pruncul de ţâţă se va juca la gaura viperii, iar copilul înţărcat va pune mâna pe culcuşul şarpelui.

  15 Ei nu vor lovi şi nici nu vor distruge în tot muntele Meu sfânt; căci pământul va fi plin de cunoaşterea Domnului, tot aşa cum apele acoperă marea.

  16 Prin urmare, lucrurile atuturor naţiunilor vor fi bcunoscute; da, toate lucrurile vor fi cunoscute de copiii oamenilor.

  17 Nu va mai fi nici un secret care să nu fie adezvăluit; nu va mai fi nici o lucrare a întunericului care nu va fi adusă la lumină; şi nimic nu va mai fi legat pe pământ care să nu fie dezlegat.

  18 Prin urmare, toate lucrurile care au fost dezvăluite copiilor oamenilor vor fi dezvăluite în ziua aceea; iar Satana anu va mai avea putere asupra inimilor copiilor oamenilor pentru un timp îndelungat. Şi acum, fraţii mei preaiubiţi, eu pun capăt cuvântărilor mele.