Nefis Anden Bog 28
tidligere næste

Kapitel 28

Mange falske kirker bliver bygget op i de sidste dage – De underviser i falske og tomme og tåbelige lærdomme – Frafald bliver fremherskende på grund af falske lærere – Djævelen raser i menneskers hjerte – Han underviser i alle slags falske lærdomme. Omkring 559-545 f.Kr.

1 Og se nu, mine brødre, jeg har talt til jer, som Ånden har drevet mig, derfor ved jeg, at det visselig vil ske.

2 Og det, der skal skrives af abogen, skal være af stor bværdi for menneskenes børn og især for vore efterkommere, der er en rest af Israels hus.

3 For det skal ske på den dag, at de akirker, som er bygget op, og ikke til Herren, når den ene skal sige til den anden: Se, jeg, jeg er Herrens! og de andre skal sige: Jeg, jeg er Herrens! og således skal enhver sige, som har bygget kirker op, og ikke til Herren –

4 og de skal strides, den ene med den anden; og deres præster skal strides, den ene med den anden, og de skal undervise med deres egen alærdom og forkaste Helligånden, som giver mæle.

5 Og de aforkaster Guds, Israels Helliges, bkraft; og de siger til folket: Lyt til os, og hør vor forskrift; for se, der er cingen Gud i dag, for Herren og Forløseren har udført sin gerning, og han har givet sin magt til mennesker;

6 se, lyt til min forskrift; hvis de siger, at der er udført et mirakel ved Herrens hånd, så tro det ikke, for i dag er han ikke en Gud, der gør amirakler; han har udført sin gerning.

7 Ja, og der skal være mange, der skal sige: aSpis, drik, og vær lystig, for i morgen dør vi, og det skal gå os godt.

8 Og der skal også være mange, der skal sige: Spis, drik, og vær lystig, men frygt alligevel Gud – han vil aretfærdiggøre, at man begår en lille synd; ja, blyv lidt, drag fordel af en anden på grund af hans ord, grav en cgrav for din næste; det er der intet galt i; og gør alt dette, for i morgen skal vi dø; og dersom vi er skyldige, vil Gud slå os med nogle få slag, og til sidst skal vi blive frelst i Guds rige.

9 Ja, og der skal være mange, som på denne måde skal undervise i falske og tomme og atåbelige blærdomme og skal være opblæste i hjertet og søge dybt for at skjule deres planer for Herren; og deres gerninger skal ske i mørket.

10 Og de helliges ablod skal råbe fra jorden mod dem.

11 Ja, de har alle forladt avejen; de er blevet bfordærvede.

12 På grund af astolthed og på grund af falske lærere og falsk lære er deres kirker blevet fordærvede, og deres kirker er indbildske; på grund af stolthed er de opblæste.

13 De arøver fra de bfattige til deres fine helligdomme; de røver fra de fattige til deres fine klæder; og de forfølger de sagtmodige og de fattige i hjertet, fordi de er opblæste i deres cstolthed.

14 De aknejser med nakken og holder hovedet højt; ja, og på grund af stolthed og ugudelighed og vederstyggeligheder og utugtigheder er de alle bfaret vild med undtagelse af nogle få, der er Kristi ydmyge tilhængere; men de bliver ledet således, at de i mange tilfælde begår fejl, fordi de er undervist efter menneskers forskrifter.

15 O, de avise og de lærde og de rige, som er opblæste i hjertets bstolthed, og alle de, som prædiker falske lærdomme, og alle de, som begår utugtigheder og fordrejer Herrens rette vej, cve, ve, ve dem, siger Herren, Gud den Almægtige, for de skal blive nedstyrtet til helvede!

16 Ve dem, som aafviser den retfærdige som noget, der er uden værdi, og håner det, der er godt, og siger, at det er uden værdi! For den dag skal komme, da Gud Herren hastigt vil hjemsøge jordens indbyggere; og på den dag, da de er bfuldstændig modne i ugudelighed, skal de omkomme.

17 Men se, hvis jordens indbyggere omvender sig fra deres ugudelighed og vederstyggeligheder, skal de ikke blive udryddet, siger Hærskarers Herre.

18 Men se, den store og vederstyggelige kirke, hele jordens askøge, skal bstyrte til jorden, og stort skal dens fald blive.

19 For Djævelens rige skal aryste, og de, der tilhører det, må nødvendigvis blive vækket til omvendelse, ellers vil bDjævelen gribe dem med sine evigtvarende clænker, og de bliver ophidset til vrede og fortabes.

20 For se, på den dag skal han arase i hjertet på menneskenes børn og ophidse dem til vrede imod det, der er godt.

21 Og andre aberoliger han og luller dem ind i kødelig sikkerhed, så de siger: Alt er vel i Zion, ja, Zion har fremgang, alt er vel – og således narrer bDjævelen deres sjæl og fører dem omhyggeligt ned til helvede.

22 Og se, andre drager han bort ved smiger og fortæller dem, at der ikke findes noget ahelvede, og han siger til dem: Jeg er ingen djævel, for der findes ingen – og således hvisker han dem i øret, indtil han griber dem med sine forfærdelige blænker, hvorfra der ingen udfrielse er.

23 Ja, de bliver grebet af døden og helvede; og døden og helvede og Djævelen og alle, der er blevet fanget deraf, skal stå for Guds trone og blive adømt efter deres gerninger, hvorfra de skal gå til det sted, som er beredt for dem, nemlig en b af ild og svovl, som er uendelig pinsel.

24 Derfor, ve den, der er ligegyldig i Zion.

25 Ve den, der råber: Alt er vel!

26 Ja, ve den, der alytter til menneskers forskrifter og forkaster Guds kraft og Helligåndsgaven!

27 Ja, ve den, der siger: Vi har modtaget, og vi abehøver ikke mere!

28 Og kort sagt, ve alle dem, som dirrer og er avrede på grund af Guds sandhed! For se, den, der er bygget på bklippen, modtager den med glæde; og den, der er bygget på en grundvold af sand, bæver af frygt for at falde.

29 Ve den, der siger: Vi har modtaget Guds ord, og vi abehøver bikke mere af Guds ord, for vi har tilstrækkeligt!

30 For se, så siger Gud Herren: Jeg vil give menneskenes børn linje på linje, aforskrift på forskrift, lidt her og lidt der; og velsignede er de, der lytter til mine forskrifter og låner øre til mit råd, for de skal lære bvisdom; for til den, der cmodtager, vil jeg give dmere; og fra dem, der siger: Vi har tilstrækkeligt! fra dem skal endog blive taget det, de har.

31 Forbandet er den, som asætter sin lid til mennesket eller gør kød til sin arm eller lytter til menneskers forskrifter, medmindre deres forskrifter bliver givet ved Helligåndens kraft.

32 aVe ikke-jøderne, siger Herren, Hærskarers Gud, for uagtet jeg rækker min arm ud til dem dag efter dag, forkaster de mig; alligevel vil jeg være barmhjertig mod dem, siger Gud Herren, hvis de vil omvende sig og komme til mig, for min barm er rakt ud hele dagen lang, siger Herren, Hærskarers Gud.