1. Nefi 9
edellinen seuraava


Luku 9

Nefi tekee kahdet aikakirjat. Kumpiakin kutsutaan Nefin levyiksi. Isommat levyt sisältävät maallisen historian, pienemmät käsittelevät etupäässä pyhiä asioita. Noin 600–592 eKr.

1 Ja kaiken tämän isäni näki ja kuuli ja puhui asuessaan teltassa Lemuelin alaaksossa, sekä hyvin paljon muuta, mitä ei voida kirjoittaa näihin levyihin.

2 Ja nyt, kuten olen puhunut näistä levyistä, katso, nämä eivät ole ne levyt, joihin minä kirjoitan täydellisen kertomuksen kansani historiasta, sillä niille alevyille, joihin minä kirjoitan täydellisen kertomuksen kansastani, olen antanut Nefin nimen; sen vuoksi niitä nimitetään Nefin levyiksi, oman nimeni mukaan, ja myös näitä levyjä nimitetään Nefin levyiksi.

3 Joka tapauksessa olen saanut Herralta käskyn valmistaa nämä levyt nimenomaan sitä atarkoitusta varten, että olisi olemassa kaiverrettu kertomus kansani bpalvelutyöstä.

4 Toisiin levyihin tulee kaivertaa kertomus kuninkaiden hallituskausista ja kansani sodista ja kiistoista; sen vuoksi nämä levyt ovat suurimmaksi osaksi palvelutyöstä, ja atoiset levyt ovat suurimmaksi osaksi kuninkaiden hallituskausista ja kansani sodista ja kiistoista.

5 Ja nyt, Herra on käskenyt minua valmistamaan nämä levyt jotakin omaa aviisasta tarkoitustaan varten, jota tarkoitusta minä en tiedä.

6 Mutta Herra atietää kaiken alusta asti; sen vuoksi hän valmistaa keinon täyttää kaikki työnsä ihmislasten keskuudessa, sillä katso, hänellä on kaikki bvalta kaikkien sanojensa toteuttamiseen. Ja näin on. Aamen.