Pyhät kirjoitukset
1. Nefi 9


Luku 9

Nefi tekee kahdet aikakirjat. Kumpiakin kutsutaan Nefin levyiksi. Isommat levyt sisältävät maallisen historian, pienemmät käsittelevät etupäässä pyhiä asioita. Noin 600–592 eKr.

1 Ja kaiken tämän isäni näki ja kuuli ja puhui asuessaan teltassa Lemuelin laaksossa, sekä hyvin paljon muuta, mitä ei voida kirjoittaa näihin levyihin.

2 Ja nyt, kuten olen puhunut näistä levyistä, katso, nämä eivät ole ne levyt, joihin minä kirjoitan täydellisen kertomuksen kansani historiasta, sillä niille levyille, joihin minä kirjoitan täydellisen kertomuksen kansastani, olen antanut Nefin nimen; sen vuoksi niitä nimitetään Nefin levyiksi, oman nimeni mukaan, ja myös näitä levyjä nimitetään Nefin levyiksi.

3 Joka tapauksessa olen saanut Herralta käskyn valmistaa nämä levyt nimenomaan sitä tarkoitusta varten, että olisi olemassa kaiverrettu kertomus kansani palvelutyöstä.

4 Toisiin levyihin tulee kaivertaa kertomus kuninkaiden hallituskausista ja kansani sodista ja kiistoista; sen vuoksi nämä levyt ovat suurimmaksi osaksi palvelutyöstä, ja toiset levyt ovat suurimmaksi osaksi kuninkaiden hallituskausista ja kansani sodista ja kiistoista.

5 Ja nyt, Herra on käskenyt minua valmistamaan nämä levyt jotakin omaa viisasta tarkoitustaan varten, jota tarkoitusta minä en tiedä.

6 Mutta Herra tietää kaiken alusta asti; sen vuoksi hän valmistaa keinon täyttää kaikki työnsä ihmislasten keskuudessa, sillä katso, hänellä on kaikki valta kaikkien sanojensa toteuttamiseen. Ja näin on. Aamen.