1 Nefi 15
  Footnotes
  Theme

  Capitolul 15

  Seminţia lui Lehi va primi Evanghelia de la neamuri în zilele din urmă—Adunarea lui Israel se aseamănă cu un măslin ale cărui ramuri naturale vor fi iarăşi altoite—Nefi tălmăceşte viziunea pomului vieţii şi vorbeşte despre dreptatea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte separarea celor păcătoşi de cei drepţi. Circa 600–592 î.H.

  1 Şi s-a întâmplat că după ce eu, Nefi, am fost purtat în Spirit şi am văzut toate aceste lucruri, m-am reîntors la cortul tatălui meu.

  2 Şi s-a întâmplat că i-am văzut pe fraţii mei, iar ei se certau unul cu altul despre lucrurile pe care tatăl meu le-a spus.

  3 Căci el într-adevăr le-a spus multe lucruri mari, care erau greu de aînţeles, în afară de cazul când omul l-ar întreba pe Domnul; dar ei fiind împietriţi în inimile lor, nu şi-au înălţat privirile către Domnul aşa cum ar fi trebuit.

  4 Şi acum eu, Nefi, m-am întristat din cauza împietririi inimilor lor şi, de asemenea, din cauza lucrurilor pe care le-am văzut şi care ştiam că trebuie să se îndeplinească negreşit din cauza ticăloşiei mari a copiilor oamenilor.

  5 Şi s-a întâmplat că am fost doborât de supărările mele, căci am crezut că asupărările mele erau mai mari decât oricare altele din cauza bdistrugerii oamenilor mei, căci eu am văzut căderea lor.

  6 Şi s-a întâmplat că, după ce eu am căpătat aputere, am vorbit către fraţii mei, dorind să cunosc de la ei cauza certurilor lor.

  7 Iar ei au spus: Iată, noi nu putem să înţelegem cuvintele pe care tatăl nostru le-a spus despre ramurile naturale ale măslinului şi, de asemenea, despre neamuri.

  8 Iar eu le-am spus: L-aţi aîntrebat voi pe Domnul?

  9 Iar ei au răspuns: N-am făcut-o; căci Domnul nu ne face nouă cunoscute asemenea lucruri.

  10 Iată, le-am spus eu: Cum se face că nu ţineţi poruncile Domnului? Cum se face că veţi pieri din cauza aîmpietririi inimilor voastre?

  11 Nu vă aduceţi aminte de lucrurile pe care Domnul le-a spus?—Dacă nu vă veţi împietri inimile şi cu credinţă Mă veţi aîntreba pe Mine, crezând că le veţi căpăta, şi cu sârguinţă în ţinerea poruncilor Mele, atunci cu siguranţă aceste lucruri vă vor fi făcute cunoscute.

  12 Iată, eu vă spun că a fost asemănată casa lui Israel cu un măslin, de către Spiritul Domnului care era în tatăl nostru; şi iată, nu suntem noi rupţi din casa lui Israel şi nu suntem noi o aramură a casei lui Israel?

  13 Şi acum, lucrul pe care tatăl nostru l-a pomenit despre altoirea ramurilor naturale printre toate neamurile, înseamnă că, în zilele din urmă, când cei din seminţia noastră vor fi arătăciţi în necredinţă, da, în timpul unui mare număr de ani şi multe generaţii după ce bMesia se va arăta întrupat în faţa copiilor oamenilor, atunci plenitudinea cEvangheliei lui Mesia va ajunge la neamuri, iar de la dneamuri la cei rămaşi din seminţia noastră—

  14 Şi în ziua aceea, cei rămaşi din aseminţia noastră vor afla că sunt din casa lui Israel şi că ei sunt poporul de blegământ al Domnului; şi atunci vor şti şi vor ajunge la ccunoaşterea strămoşilor lor şi, de asemenea, la cunoaşterea Evangheliei Mântuitorului lor, care a fost propovăduită strămoşilor de către El; astfel că ei vor ajunge la cunoaşterea Mântuitorului lor, precum şi a punctelor adevărate ale doctrinei Lui, pentru ca ei să ştie cum să vină la El şi să fie salvaţi.

  15 Şi oare atunci, în ziua aceea, nu se vor bucura şi nu-L vor preamări pe Dumnezeul lor veşnic, astânca lor şi salvarea lor? Da, în ziua aceea, nu vor căpăta ei puterea şi hrana de la bviţa cea adevărată? Da, nu vor veni ei la adevărata turmă a lui Dumnezeu?

  16 Iată, vă zic eu vouă, da; ei vor fi iarăşi pomeniţi printre cei din casa lui Israel; vor fi aaltoiţi, fiind o ramură naturală a măslinului, în măslinul cel adevărat.

  17 Şi aceasta este ceea ce tatăl nostru doreşte; şi el doreşte ca aceasta să nu se întâmple decât după ce ei sunt împrăştiaţi de către neamuri; şi el doreşte ca aceasta să se întâmple după felul neamurilor, pentru ca Domnul să poată să le arate neamurilor puterea Sa, deoarece El va fi arespins de către Iudei sau de către casa lui Israel.

  18 Prin urmare, tatăl nostru nu a vorbit numai despre seminţia noastră, ci şi despre toată casa lui Israel, arătând legământul care va trebui să fie împlinit în zilele din urmă; legământ pe care Domnul l-a făcut cu tatăl nostru, Avraam, zicând: În aseminţia ta, toate neamurile de pe pământ vor fi binecuvântate.

  19 Şi s-a întâmplat că eu, Nefi, le-am vorbit mult despre aceste lucruri; da, am cuvântat către ei despre arestaurarea Iudeilor în zilele din urmă.

  20 Şi am repetat către ei cuvintele lui aIsaia care a vorbit despre restaurarea Iudeilor sau a casei lui Israel; iar după ce au fost restauraţi, ei nu vor mai fi iarăşi amestecaţi sau împrăştiaţi. Şi s-a întâmplat că am spus multe cuvinte către fraţii mei, aşa încât ei s-au potolit şi s-au plecat cu bumilinţă în faţa Domnului.

  21 Şi s-a întâmplat că ei au vorbit iarăşi către mine, zicând: Ce înseamnă lucrul acesta pe care tatăl nostru l-a văzut în vis? Ce înseamnă apomul pe care l-a văzut?

  22 Iar eu le-am spus: Acesta era o reprezentare a apomului vieţii.

  23 Şi ei mi-au spus: Ce înseamnă abara de fier pe care tatăl nostru a văzut-o şi care ducea către pom?

  24 Iar eu le-am spus că era cuvântul lui Dumnezeu; iar aceia care vor asculta de acuvântul lui Dumnezeu şi se vor bţine tare de el, aceia nu vor pieri niciodată; şi, de asemenea, nici cispitele şi nici dsăgeţile de foc ale eduşmanilor nu-i vor învinge până la orbire ca să-i ducă la distrugere.

  25 Prin urmare, eu, Nefi, i-am îndemnat să dea aascultare cuvântului Domnului; da, eu i-am îndemnat cu toată puterea sufletului meu şi cu toată capacitatea pe care o aveam, pentru ca ei să dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu şi să-şi aducă aminte să ţină poruncile Lui întotdeauna, în toate lucrurile.

  26 Iar ei mi-au spus: Ce înseamnă arâul cu apă pe care tatăl nostru l-a văzut?

  27 Iar eu le-am spus lor că aapa pe care tatăl meu a văzut-o era bnecurăţie; iar mintea lui era aşa de absorbită de alte lucruri, încât nu a văzut necurăţia apei.

  28 Iar eu le-am spus lor că era o aprăpastie îngrozitoare care îi despărţea pe cei păcătoşi de pomul vieţii, precum şi de sfinţii lui Dumnezeu.

  29 Iar eu le-am spus lor că aceasta era o reprezentare a acelui aiad îngrozitor, despre care îngerul mi-a spus că era pregătit pentru cei păcătoşi.

  30 Iar eu le-am spus lor că tatăl nostru, de asemenea, a văzut că adreptatea lui Dumnezeu îi despărţea pe cei păcătoşi de cei drepţi; iar strălucirea acesteia era ca strălucirea unui foc cu flăcări, care se ridică până la Dumnezeu în vecii vecilor şi nu are sfârşit.

  31 Iar ei mi-au spus: Înseamnă acest lucru chinul trupului în zilele de aîncercare, ori înseamnă starea de pe urmă a sufletului după bmoartea trupului vremelnic, ori vorbeşte despre lucrurile care sunt vremelnice?

  32 Şi s-a întâmplat că le-am spus că aceasta era o reprezentare atât a lucrurilor vremelnice, cât şi a celor spirituale; căci va veni ziua când ei vor fi judecaţi după afaptele lor, da, chiar şi faptele care au fost făcute de către trupul vremelnic în zilele lor de încercare.

  33 Prin urmare, dacă ei vor amuri în ticăloşia lor, vor trebui, de asemenea, să fie balungaţi, datorită lucrurilor spirituale care aparţin dreptăţii; prin urmare, ei trebuie să fie aduşi ca să stea în faţa lui Dumnezeu şi să fie cjudecaţi pentru dfaptele lor; iar dacă faptele lor au fost necurate, atunci ei sunt enecuraţi; iar dacă sunt necuraţi, ei nu pot să flocuiască în Împărăţia lui Dumnezeu; căci dacă ar fi aşa, atunci şi Împărăţia lui Dumnezeu ar fi necurată, de asemenea.

  34 Dar iată, vă spun eu vouă, Împărăţia lui Dumnezeu nu este anecurată şi nu este cu putinţă ca vreun lucru necurat să intre în Împărăţia lui Dumnezeu; prin urmare, trebuie să fie un loc de necurăţie pregătit pentru ceea ce este necurat.

  35 Şi este un loc pregătit, da, şi anume acel aiad îngrozitor despre care am vorbit, iar bdiavolul este cel care l-a pregătit; prin urmare, starea de pe urmă a sufletelor oamenilor este să trăiască în Împărăţia lui Dumnezeu sau să fie alungate în numele acelei cdreptăţi despre care am vorbit.

  36 Prin urmare, păcătoşii sunt alungaţi dintre cei drepţi, precum şi de la acel apom al vieţii, al cărui fruct este cel mai preţios şi cel mai bdorit, mai presus decât toate celelalte fructe; da, şi este ccel mai mare dintre toate ddarurile de la Dumnezeu. Şi astfel am vorbit eu către fraţii mei. Amin.