Institutet
Mormons boks undervisning och lära – Elevernas läsuppgifter
Fotnoter

Hide Footnotes

Tema

Mormons boks undervisning och lära – Elevernas läsuppgifter

Obs: Du måste inte läsa något föreslaget material som inte finns på ditt språk.

Lektion

Titel

Föreslagen läsning

1

Mormons bok är ännu ett Jesu Kristi testamente

2

Att lyda profeternas ord

3

Lydnad ger välsignelser

4

Adams fall och handlingsfrihetens gåva

5

Jesu Kristi oändliga försoning

6

Mormons bok skrevs för vår tid

7

Mormons bok och Bibeln

8

Frälsningen kommer genom Jesus Kristus

9

”Sök efter Guds rike”

10

Bön och uppenbarelse

11

Att skydda oss mot falska läror i de sista dagarna

12

Vårt behov av andlig pånyttfödelse

13

Dopförbundet, sabbaten och sakramentet

14

Guds makt att befria

15

Att bli redskap i Guds händer

16

Omvändelse och förlåtelse

17

Ordets makt

18

Att bereda sig för den slutliga domens dag

19

Försvara religionsfriheten

20

Att stärka vår tro och vårt vittnesbörd

21

Jesu Kristi ankomst

22

”Sådana som jag är”

23

Israels förskingring och insamling

24

Alla är lika inför Gud

25

Att leva rättfärdigt i en ogudaktig tid

26

Efter det att vår tro har prövats

27

Tro, hopp och kärlek

28

Kom till Kristus